Kong Abel Valdemarsøn af Danmark [4185]
(Omkr 1218-1252)
Mechtilde af Holsten [4186]
(Mellem 1220/1223-1288)
Fyrst Jaromar II af Rügen [4193]
(-1260)
Euphemia af Pommern [6192]
(-1270)
Hertug Erik I Abelsen af Sønderjylland [4178]
(Omkr 1241-1272)
Margrete af Rügen [4179]
(Omkr 1247-Mellem 1272/1272)
Hertug Valdemar IV Eriksen af Sønderjylland [4175]
(Omkr 1262-1312)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Elisabeth af Saksen-Lauernburg [4180]

  • Hertug Erik II Valdemarsøn af Sønderjylland [4181]+
2. Ukendt
3. Anastasia af Wittenberg [4176]

Hertug Valdemar IV Eriksen af Sønderjylland [4175] 1 2

  • Født: Omkr 1262 3
  • Ægteskab (1): Elisabeth af Saksen-Lauernburg [4180] i 1287 1
  • Partnership (2): Ukendt
  • Ægteskab (3): Anastasia af Wittenberg [4176] i 1306 1
  • Død: 1312 i en alder af ca. 50 år 1
  • Begravet: Slesvig domkirke 1

   Et andet navn for Valdemar var Hertug Valdemar IV af Sønderjylland.

Billede

  Notater:

Ullas tip-19-oldefar.


Billede

Valdemar blev gift med Elisabeth af Saksen-Lauernburg [4180] [MRIN: 1561], datter af Hertug Johan I. af af Sachsen-Lauenburg [4177] og Ingeborg Birgersdotter [6189], i 1287.1 (Elisabeth af Saksen-Lauernburg [4180] blev født omkring 1274 4 og døde før 1306 1.)


Billede

Valdemar havde et forhold til ukendt.


Billede

Valdemar blev derefter gift med Anastasia af Wittenberg [4176] [MRIN: 1559], datter af Grev Nicolaus af Schwerin-Wittenburg [6188] og Miroslawa af Pommern [6190], i 1306.1 (Anastasia af Wittenberg [4176] blev født omkring 1291 5 og døde efter 1316 5.)


Billede

Kilder


1 lex.dk, Albrectsen, Esben: Valdemar 4. Eriksen i Dansk Biografisk Leksikon. Hentet 28. april 2021.
Valdemar 4. Eriksen, d. 1312, hertug af Sønderjylland. Begravet i Slesvig domk. Ved faderens død 1272 kom Valdemar under kongens værgemål, og Sønderjylland sattes under kongelig forvaltning. Kongedømmets kapitulation over for stormandsoppositionen kom dog Valdemar til gode, og på hoffet i Vordingborg 1283 forlenedes han med Sønderjylland, men på vilkår han ikke var tilfreds med. Han rejste krav på landet Als og på det kongelige gods i hertugdømmet, krav som dog afvistes af et vortelnævn hvis dom bekræftedes på hoffet i Nyborg 1285. Samme år fængslede kongen Valdemar som holdtes som fange på Søborg, men 1286 løslodes hertugen ved et forlig der i modsætning til Nyborgdommen gav ham indtægterne af mønten og ledingsafløsningen i hertugdømmet.

Efter drabet på Erik Klipping indgik Valdemar i formynderregeringen med titel af rigsforstander (1287). Et forsøg fra drosten Peder Nielsens side på at udelukke ham mislykkedes, men Valdemar havde i de følgende år forbindelse med de for drabet på Erik Klipping dømte fredløse. 1295 kom det til et åbent brud med kongen som dog endegyldigt bilagdes i Vordingborg 1297. Valdemar måtte nøjes med de hertugelige rettigheder som de var fastlagt 1285-86 og opgav nu sin opposition mod Christofferlinjen. I de følgende år fremtræder han som støtte for Erik Menveds udenrigspolitik.

Familie
Forældre: hertug Erik Abelsen (død 1272) og Margrete af Rügen (død 1272). Gift 1. gang 1287 i Mölln med Elisabeth, d. af hertug Johan 1. af Sachsen-Lauenburg (død 1285). Gift 2. gang 1306 med Anastasia (gift 2. gang 1313 med grev Gerhard IV af Holsten), d. af grev Nicolaus af Schwerin-Wittenburg. Far til Erik (død 1325).

Bibliografi
Horst Windmann: Schlesw. als Territorium, Neumünster 1954 = Quellen und Forsch. zur Gesch. Schlesw.-Holst.s XXX. Kai Hørby: Status regni Dacie, 1977. Erich Hoffmann: Spätmittelalter und Reformationszeit, Neumünster 1981 = Gesch. Schlesw.-Holst.s IV,2.

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1914. En og tredivte Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.396.
Sappi.
Denne gamle sønderjydske Æt er en naturlig Linie af Kong Abels Stamme, og dens Vaabens Mærker var da ogsaa hentet fra det gamle Hertugvaaben, idet det indeholdt dettes røde Hjerter i Guld med Udeladelse af de to Leoparder, Hjerternes Tal var 8 (4, 3, 1) eller 5 (3, 2). Hjelmtegnet var en Busk af ni sorte Heirefjer. Slægten uddøde paa Mandslinien ved Aar 1400.
Sappi-Navnet tillægges ogsaa i Slægtebøger og Ahnetavler nogle Medlemmer af Slægten Eberstein, men en Forbindelse mellem de to Slægter kan ikke eftervises.

Hertug Valdemar (IV) af Sønderjylland (f. 1272 † 1312) havde en naturlig Søn:
Hr. Abel Valdemarsen, var 1330 Ridder og beseglede Hertug Valdemars og Greve Gerts Privilegier for Kannikerne i Ribe (1), skulde 1331 være Voldgiftsmand i Trætten mellem Hertug Valdemar og Greve Gert om Langeland m. m. (2), fik 1332 pavelig Tilladelse til selv at maatte vælge en Skriftefader til at give ham Absolution i hans Dødsstund; g. m. Cecilie. Sønner: ...

3 Wikipedia, Valdemar 4. af Slesvig.

4 Wikipedia, John I, Duke of Saxony.

5 Wikipedia, Gerhard 4. af Holsten.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 5 Maj 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk