Holger [4731]
(Omkr 1240-Efter 1280)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Ukendt

Holger [4731] 1 2

  • Født: Omkr 1240, Skåne 3
  • Ægteskab: Ukendt
  • Død: Efter 1280, Skåne 3

punkttegn   Et andet navn for Holger var Holger Krognos.3

Billede

punkttegn  Notater:

Claus' tip-20-oldefar.


Billede

Holger giftede sig med ukendt.


Billede

Kilder


1 Roskildes historie, Krognos.

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1893. Tiende Aargang. (Kjøbenhavn. Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer).), s.270-274.

Krognos.
Denne ældgamle skaanske Slægt førte i Guld-Felt en sort Fjerham, der i de ældste Segl mest ligner en Ørnevinge, og paa Hjelmen 5, i det 16. Aarh. 13 Paafuglefjer; Hr. Mourids Olsen benyttede 1532 et Signet, hvori Hjelmtegnet er to Vesselhorn. Den hosstaaende Vaabentegning er udført efter Axel Kjeldsens Segl fra 1397. For øvrigt er det ældste kjendte Segl Provsten i Lund Holger Pedersens fra 1330; men dette og de fleste andre Segl fra det 14. Aarh. vise kun Skjoldemærket uden Hjelm.
Det berettes, at der bag en Lade ved Krapperup findes en Sten med Runebogstaver og Krognos-Vaabnet, og at den første kristne Mand af Slægten hed Kjeld Krognos. Muligt er det, at han kan have heddet Kjeld, men Krognos har han næppe kaldt sig, thi dette Navn synes aldrig at have været brugt af Slægten selv, hvorimod Slægten i alle Vaabenbøger og Slægtebøger betegnes dels med dette Navn, dels med Navnet Stigsen; saaledes kaldes endnu den sidste Mand stundom "Oluf Mouridsen, som kaldes Stigsen".
Samme Vaaben førtes af en svensk-skaansk Slægt af Navnet Ged (jvf. foran S.181).
Væbneren Jep Tuesen i Brunestad (V. Gynge H.), der 1447 udstedte et Gjældsbrev til Tulle Tygesen (Sparre), førte også Krognos-Vaabnet.


Holger .... Sønner:
1. Hr. Niels Holgersen
, nævnes 1302, var 1313 en af Dommerne over de jydske oprørere, var s. A. Forlover for Peder Porse og 1318 Forlover ved Forliget i Roskilde, beseglede 1320 Kong Christoffers Haandfæstning og var da Ridder. Sønner:
a. Holger Nielsen til Færilde (Ø. Gynge H.), …

b. ? Axel Nielsen. …

2. Gregers Holgersen, …

3. Peder Holgersen. …

4. Tue Holgersen Galle.
5. Jakob Holgersen.
….

3 Norman Madsen's Danish & Swiss Genealogy Page, Databasen: Holger Krognos.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 24 apr. 2015 med Legacy 8.0 fra Millennia