Anders Andersen Kjærulf [4838]
(Omkr 1450-Efter 1503)
Else Wogensdatter [4839]
(Omkr 1456-Efter 1500)
Jens Andersen Kjærulf [4832]
(Omkr 1476-Efter 1532)
Gjertrud Hansdatter [4833]
(Omkr 1480-Efter 1525)
Anders Skriver [4837]
(Omkr 1523-1589)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Anne Andersdatter Kjærulf [4840]

Anders Skriver [4837] 1

  • Født: Omkr 1523, Ø. Halne, Vadum sg 1
  • Ægteskab (1): Anne Andersdatter Kjærulf [4840] omkring 1561 1
  • Død: 24 Jul. 1589, "Hals Fogedgård", Kær hd i en alder af ca. 66 år 2 3
  • Begravet: Hals kirke, Kær hd 3

   Andre navne for Anders var Anders Jensen,1 Anders Jensen Kjærulf 1 og Anders Jensen Skriver.1

Billede

  Notater:

Ullas tip-10-oldefar.

  Begravelsesnotater:

Anders Skrivers grav findes i Hals kirke syd for døbefonten. En gravsten for ham og hustruen Anne Andersdatter står nu i våbenhuset.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Titel: Foged: Hals, Kær hd. 2

2. Ejendom: Ejede 3 små bol, herunder Krogen, der gik i arv, 1568, V. Brønderslev sg. 4 5


Billede

Anders blev gift med Anne Andersdatter Kjærulf [4840] [MRIN: 1899], datter af Anders Jensen Kjærulf [4858] og Pedersdatter [4883], omkring 1561.1 (Anne Andersdatter Kjærulf [4840] blev født omkring 1535 i "Kølskegård", Hallund sg,6 døde i 1625 i "Kjærsgård", Hellevad sg, Dronninglund hd 6 og blev begravet i Hellevad kirke, Dronninglund hd 7.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

1. Bopæl: "Hals Fogedgård", Kær hd.


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Hals sogn.

Billede

Kilder


1 Ole Munks hjemmeside, Anders Skriver.

2 Carl Klitgaard, Kjærulfske Studier (P. Hansens bogtrykkeri. 1914-18. Publikationen kan downloades fra Kjærulf Family Website.), s.11.

3 Gravsten, Anders Schrifver og Anne Andersdatter i Hals kirke, Kær herred.
HER LIGGER
BEGRAFVIT
ERLIG MAND
ANDERS SCHRIFVER
FOGID VAR VDI HALS GAARD
OCH DØDE VDI HALS DEN
24 IVLII AAR 1589

HER LIGGER BEGRAFVID
ERLIG OCH GVDFRØCTIGE
QVINDE ANNE ANDERSDATTER
SOM DØDE DEN ________
AAR ______ GUD VNDE DEM EN
GLÆDELIGE VPSTANDELSE
MED ALLE VDVOLDE.
Foto på siden om Hals sogn.

4 Carl Klitgaard, Kjærulfske Studier (P. Hansens bogtrykkeri. 1914-18. Publikationen kan downloades fra Kjærulf Family Website.), s.35.

5 C. Klitgaard, Vester Brønderslev Sogns og Brønderslev Købstads Historie (1942. Findes i Internet Archive), s.213.
I Præsteindberetning 1568 staar, at Anders Skriver i Hals, der døde 1589, og som var gift med Anne Andersdatter Kjærulf af Kornumgaard, død 1625, ejede 3 smaa Bol i V. Brønderslev, som var Bondegods (Selvejergods), og hans Arvinger ses at have ejet én Gaard, Krogen. Hans Søn Anders Andersen Kjærulf var gift med Else Laursdatter, og i Mandtal til Pengeskatten 1606 staar hun opført som eneste Selvejer foruden Jens Kjærulf til Kornumgaard.

6 Ole Munks hjemmeside, Anne Andersdatter Kjærulf.

7 Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred, Fra Himmerland og Kjær Herred 1912-1913-1914 s. 473-474.
FUNDEN BEGRAVELSE I HALS KIRKE.
Ved Restaurering af Koret i Hals Kirke fandtes i Foraaret under Koret en Hvælving, som viste sig at indeholde en stor Egetræskiste med saavel Metal- som Træforsiringer. Den 8. Juni blev der foretaget en nærmere Undersøgelse i Overværelse af Kirkeværgen, og Kisten viste sig at indeholde Liget af en ca. 65 Tommer høj Mandsperson; under Ligets Hoved laa Resterne af en Pude fyldt med Dun. Tilsyneladende havde Liget været begravet i fuld Paaklædning; der fandtes saaledes Rester af en Haarbedækning, og endvidere var den afdødes rødlige Haar og Tænder nogenlunde velbevaret. Af de sidste fremgik det, at den her begravede havde været en ældre Mand; med Hensyn til Haaret var man derimod ikke sikker paa, hvorvidt det var naturligt Haar eller stammede fra en Paryk. Inden Kisten atter blev lukket, blev der i den nedlagt en forseglet Flaske, hvori lagdes en Beretning om Undersøgelsen. Efter al Sandsynlighed var den afdøde den Anders Skriver i Halsgaard, som i Slutningen af det 16. Aarh. var Lensmandens Foged i Hals, hvor han i Følge Indskriften paa en i Koret liggende Gravsten døde 24. Juli 1589. Han var gift med Anne Andersdatter Kjærulf af Kornumgaard og blandt deres Børn var den bekendte Købmand og Raadmand Jens Andersen Hals i Aalborg, død i Marstrand 1627. Forøvrigt nedstammer et Par ansete norske Slægter (Hammer og Hals) fra Anders Skriver. Om Anders Skriver og Hustru samt deres Børn kan nærmere erfares af C. Klitgaard: Kjærulfske Studier I, S. 35 f. (Jfr. Aalb. Amtstidende 130-131-132/1914 og Aalb. Stiftstidende 134/1914.).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 24 Jul. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk