Jens Andersen Kjærulf [4855]
(Omkr 1452-Efter 1515)
Hansdatter [4856]
(Omkr 1470-Efter 1535)
Peder Jensen [4888]
(Omkr 1475-Efter 1524)
Anne Nielsdatter Mørk [4891]
(Omkr 1475-Efter 1502)
Anders Jensen Kjærulf [4858]
(Omkr 1498-Før 1568)
Pedersdatter [4883]
(Omkr 1500-Efter 1537)
Anne Andersdatter Kjærulf [4840]
(Omkr 1535-1625)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Anders Skriver [4837]

Anne Andersdatter Kjærulf [4840] 2

  • Født: Omkr 1535, "Kølskegård", Hallund sg 3
  • Ægteskab (1): Anders Skriver [4837] omkring 1561 1
  • Død: 1625, "Kjærsgård", Hellevad sg, Dronninglund hd i en alder af ca. 90 år 3
  • Begravet: Hellevad kirke, Dronninglund hd 4
Billede

  Notater:

Ullas tip-10-oldemor.

Link til siden om Hallund sogn.

  Begravelsesnotater:

Da Anne Andersdatter ikke er fundet begravet i Hals kirke, er hun sandsynligvis begravet ved Hellevad kirke.


Billede

Anne blev gift med Anders Skriver [4837] [MRIN: 1899], søn af Jens Andersen Kjærulf [4832] og Gjertrud Hansdatter [4833], omkring 1561.1 (Anders Skriver [4837] blev født omkring 1523 i Ø. Halne, Vadum sg,1 døde den 24 Jul. 1589 i "Hals Fogedgård", Kær hd 5 6 og blev begravet i Hals kirke, Kær hd 6.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

1. Bopæl: "Hals Fogedgård", Kær hd.


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Hals sogn.

Billede

Kilder


1 Ole Munks hjemmeside, Anders Skriver.

2 Carl Klitgaard, Kjærulfske Studier (P. Hansens bogtrykkeri. 1914-18. Publikationen kan downloades fra Kjærulf Family Website.), s.35.

3 Ole Munks hjemmeside, Anne Andersdatter Kjærulf.

4 Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred, Fra Himmerland og Kjær Herred 1912-1913-1914 s. 473-474.
FUNDEN BEGRAVELSE I HALS KIRKE.
Ved Restaurering af Koret i Hals Kirke fandtes i Foraaret under Koret en Hvælving, som viste sig at indeholde en stor Egetræskiste med saavel Metal- som Træforsiringer. Den 8. Juni blev der foretaget en nærmere Undersøgelse i Overværelse af Kirkeværgen, og Kisten viste sig at indeholde Liget af en ca. 65 Tommer høj Mandsperson; under Ligets Hoved laa Resterne af en Pude fyldt med Dun. Tilsyneladende havde Liget været begravet i fuld Paaklædning; der fandtes saaledes Rester af en Haarbedækning, og endvidere var den afdødes rødlige Haar og Tænder nogenlunde velbevaret. Af de sidste fremgik det, at den her begravede havde været en ældre Mand; med Hensyn til Haaret var man derimod ikke sikker paa, hvorvidt det var naturligt Haar eller stammede fra en Paryk. Inden Kisten atter blev lukket, blev der i den nedlagt en forseglet Flaske, hvori lagdes en Beretning om Undersøgelsen. Efter al Sandsynlighed var den afdøde den Anders Skriver i Halsgaard, som i Slutningen af det 16. Aarh. var Lensmandens Foged i Hals, hvor han i Følge Indskriften paa en i Koret liggende Gravsten døde 24. Juli 1589. Han var gift med Anne Andersdatter Kjærulf af Kornumgaard og blandt deres Børn var den bekendte Købmand og Raadmand Jens Andersen Hals i Aalborg, død i Marstrand 1627. Forøvrigt nedstammer et Par ansete norske Slægter (Hammer og Hals) fra Anders Skriver. Om Anders Skriver og Hustru samt deres Børn kan nærmere erfares af C. Klitgaard: Kjærulfske Studier I, S. 35 f. (Jfr. Aalb. Amtstidende 130-131-132/1914 og Aalb. Stiftstidende 134/1914.).

5 Carl Klitgaard, Kjærulfske Studier (P. Hansens bogtrykkeri. 1914-18. Publikationen kan downloades fra Kjærulf Family Website.), s.11.

6 Gravsten, Anders Schrifver og Anne Andersdatter i Hals kirke, Kær herred.
HER LIGGER
BEGRAFVIT
ERLIG MAND
ANDERS SCHRIFVER
FOGID VAR VDI HALS GAARD
OCH DØDE VDI HALS DEN
24 IVLII AAR 1589

HER LIGGER BEGRAFVID
ERLIG OCH GVDFRØCTIGE
QVINDE ANNE ANDERSDATTER
SOM DØDE DEN ________
AAR ______ GUD VNDE DEM EN
GLÆDELIGE VPSTANDELSE
MED ALLE VDVOLDE.
Foto på siden om Hals sogn.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 24 Jul. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk