Thomes Lindenov [6517]
(Omkr 1330-)
Ridder Johannes Thomesen Lindenov til Fovslet [6513]
(Omkr 1360-Efter 1416)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Catharine Eriksdatter Holck [6514]

2. Ingerd [6515]

Ridder Johannes Thomesen Lindenov til Fovslet [6513] 2 3

  • Født: Omkr 1360 4
  • Ægteskab (1): Catharine Eriksdatter Holck [6514] 1
  • Ægteskab (2): Ingerd [6515] 2
  • Død: Efter 1416 2

   Et andet navn for Johannes var Johannes Thomesen (Lindenov).

Billede

  Notater:

Ullas tip-15-oldefar.

Link til siden om Ødis sogn.

Uddrag af DAA 1902:
Hr. Johannes Thomesen, beseglede 1381 til Vitterlighed med Fru Cathrine, Erik Rinds Efterl., var 1390 Høvedsmand paa Koldinghus og gav da sine 40 utæmmede Foler, der gik i Fovslet Mark, til Vor Frue Kirke i Ribe for sin og sin Husfrue Cathrines Sjæle og for deres Leiersted i Kirken, beseglede 1392 sammen med sin Broder et i Ribe Domkirke udstedt Vidne og Dagtingningen i Vordingborg, var endnu 1396 Høvedsmand paa Kolding, blev 1397 ved Kongevalget Ridder, beseglede s. A. de paa Urnehoved Thing udstedte Vidner om Pantsættelsen af Slesvig og 1401 i Helsingborg Kong Eriks Stadfæstelse af Dronning Margrethes Testamente, nævnes 1405 ved Orfeiden i Helsingborg for Jens Jensen (Brok)s Drab og som Rigsraad ved Mødet i Flensborg, udstedte 1407 et Gjældsbrev til Jep Ottesen, hvorfor Broderen lovede, beseglede 1411 Forliget i Kolding og var endnu 15 Feb. 1416 Medudsteder af et Vidne af Brusk Herredsting; havde ogsaa været Høvedsmand paa Rosborg og gav til Løgum Kloster for sin forhenv. Hustru Cathrines Sjæl det Pant, han af Klostret havde i Arnum osv., dog at han og hans Hustru Ingerd beholder det for livstid. 2

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Ejendom: Ejer af herregården: "Fovslet", Ødis sg, Vejle amt. 5

2. Titel: Rigsråd. 2


Billede

Johannes blev gift med Catharine Eriksdatter Holck [6514] [MRIN: 2368], datter af Erik Holck [6516] og Ukendt.1 (Catharine Eriksdatter Holck [6514] blev født omkring 1360 6 og døde før 1407 6.)


Billede

Johannes blev derefter gift med Ingerd [6515] [MRIN: 2369].2


Billede

Kilder


1 G.O.A. von Irgens-Bergh og Louis Bobé, Danmarks Adels Aarbog. 1925. To og fyrretyvende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.426-427 (opslag 450-451).
Holck.

Af de Holck'er med Mursparren forekommer tidligst Erik Holk, der 1315 som Hertug Eriks Marsk var Medlover for denne ved Fredsslutningen i Jylland, derefter nævnes 1318 i Hertugens Løftebrev om, at hans Marskalk Erik Holk skal møde for Kongen, og godtgøre, at Hertugens Skade er saa stor som beregnet. 1327 var han Marsk hos Kong Valdemar, da denne til ham og Aage Iversen pantsatte Vindby, Draaby, Boeslunde, Egsmark, Holme, Svorthorp, Æbeltoft og Grenaa med Kongsgaarden. Hans Søn var Erik Holk kaldet Marsksøn (Marsson), til hvem Hertug Valdemar og dennes Søn Junker Valdemar i 1353 for 400 Mark lybsk bortpantede Bjolderup Sogn i Slogs H., som han atter 1360 bortpantede til Johan Grymmers; medbeseglede 1370 det af Hertug Henrik til dennes Gemalinde udstedte Pantebrev paa Øsby, bortpantede 1373 til Per Brun af Igeskov Foverdal Gaard og Mølle, Jord i Simmersted samt Byerne Magstrup og Ringtved (Haderslev H.), bevidnede 1380, at han til Segebod Krummedige havde bortpantet Møllen i Raarup (Gottorp Amt). Han havde Datteren Catharine, gift med Hr. Johannes Thomesen Lindenov, om hvem Provsten for Slesvig Kapitel 1386 vidner, at han til Slesvig Kirkebygning har skænket sit Gods i Slies Herred, der var tilfaldet hans Hustru efter hendes Faders "Holmarsksøns" Død, nemlig Tirsnæs, Guldtoft, Brodersby, Kisby og Boren til hans og Hustrus og deres Forfædres Sjælefrelse; 1390 skænkede han til Vor Frue Kirke i Ribe for sig og sin Husfrue Catharines Sjæle og til deres Lejested.
(Tak til Steen Thomsen for dette tip).

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1902. Nittende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.277-278, 290.
Lindenov.
De Lindenov'er ere en gammel sønderjydsk Slægt, der først i det 16 Aarh. antog Navnet Lindenov, formodentlig efter sit Våben, som var et delt Skjold, i hvis 1 Felt staaer tre af Delingen fremspirende grønne Lindegrene (eller en halv Lind) i Rødt, 2 Felt tre Gange tværdelt af Rødt og Sølv, paa Hjelmen et rødt og et af Sølv og Rødt delt Vesselhorn. Der er derfor ingen Grund til med Fru Thale Ulfstand (Sb. 115) at søge dens Herkomst i Sachsen, selv om der her ved Altenburg ligger "ett førstelig husz heder Lindenou". Stort paalideligere er vel heller ikke Fru Sophie Brahes Fortælling, at Fovslet i 350 Aar var i de Lindenovers Eie, hvilke alle havde heddet Hans Johansen. 31 Jan. 1681 blev Fru Sophie Amalie Lindenov ophøiet til Friherreinde af Lindenborg med Vaabnet uforandret, kun at Skjoldet staaer mellem to Palmegrene og bærer en friherrelig Krone.
Slægten har fået tillagt Navnet "de sagtmodige Lindenov'er" (1).
Thomes N. N. Sønner:
A. Hr. Johannes Thomesen, beseglede 1381 til Vitterlighed med Fru Cathrine, Erik Rinds Efterl., var 1390 Høvedsmand paa Koldinghus og gav da sine 40 utæmmede Foler, der gik i Fovslet Mark, til Vor Frue Kirke i Ribe for sin og sin Husfrue Cathrines Sjæle og for deres Leiersted i Kirken (2), beseglede 1392 sammen med sin Broder et i Ribe Domkirke udstedt Vidne og Dagtingningen i Vordingborg (3), var endnu 1396 Høvedsmand paa Kolding (4), blev 1397 ved Kongevalget Ridder, beseglede s. A. de paa Urnehoved Thing udstedte Vidner om Pantsættelsen af Slesvig (5) og 1401 i Helsingborg Kong Eriks Stadfæstelse af Dronning Margrethes Testamente (6), nævnes 1405 ved Orfeiden i Helsingborg for Jens Jensen (Brok)s Drab og som Rigsraad ved Mødet i Flensborg (7), udstedte 1407 et Gjældsbrev til Jep Ottesen, hvorfor Broderen lovede (8), beseglede 1411 Forliget i Kolding (9) og var endnu 15 Feb. 1416 Medudsteder af et Vidne af Brusk Herredsting (10); havde ogsaa været Høvedsmand paa Rosborg og gav til Løgum Kloster for sin forhenv. Hustru Cathrines Sjæl det Pant, han af Klostret havde i Arnum osv., dog at han og hans Hustru Ingerd beholder det for livstid (11); g. (1) m. Cathrine, (2) m. Ingerd. Søn:
Hans Johansen til Fovslet; g. m. Dorothea Rantzow. Søn: ...
B. Diderik Thomesen ….

3 lex.dk, Dansk Biografisk Leksikon: Lindenov.

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Lindenov), Johannes Thomesen (ca 1360 - 1416 -).

5 Trap Danmark, femte udgave (Udgivet 1953-1972), Vejle amt, bind VIII, 3 (1964), s.1243.
(Kilden er citeret på siden om Ødis sogn).

6 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Holck, Catharina Eriksdatter (ca 1360 - senest 1406).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 28 Jun. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk