Thomes Lindenov [6517]
(Omkr 1330-)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ukendt

Thomes Lindenov [6517] 1

  • Født: Omkr 1330 2
  • Ægteskab (1): Ukendt

   Et andet navn for Thomes var Thomes (Lindenov).

Billede

  Notater:

Ullas tip-16-oldefar.


Billede

Thomes blev gift med.


Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1902. Nittende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.277-278, 290.
Lindenov.
De Lindenov'er ere en gammel sønderjydsk Slægt, der først i det 16 Aarh. antog Navnet Lindenov, formodentlig efter sit Våben, som var et delt Skjold, i hvis 1 Felt staaer tre af Delingen fremspirende grønne Lindegrene (eller en halv Lind) i Rødt, 2 Felt tre Gange tværdelt af Rødt og Sølv, paa Hjelmen et rødt og et af Sølv og Rødt delt Vesselhorn. Der er derfor ingen Grund til med Fru Thale Ulfstand (Sb. 115) at søge dens Herkomst i Sachsen, selv om der her ved Altenburg ligger "ett førstelig husz heder Lindenou". Stort paalideligere er vel heller ikke Fru Sophie Brahes Fortælling, at Fovslet i 350 Aar var i de Lindenovers Eie, hvilke alle havde heddet Hans Johansen. 31 Jan. 1681 blev Fru Sophie Amalie Lindenov ophøiet til Friherreinde af Lindenborg med Vaabnet uforandret, kun at Skjoldet staaer mellem to Palmegrene og bærer en friherrelig Krone.
Slægten har fået tillagt Navnet "de sagtmodige Lindenov'er" (1).
Thomes N. N. Sønner:
A. Hr. Johannes Thomesen, beseglede 1381 til Vitterlighed med Fru Cathrine, Erik Rinds Efterl., var 1390 Høvedsmand paa Koldinghus og gav da sine 40 utæmmede Foler, der gik i Fovslet Mark, til Vor Frue Kirke i Ribe for sin og sin Husfrue Cathrines Sjæle og for deres Leiersted i Kirken (2), beseglede 1392 sammen med sin Broder et i Ribe Domkirke udstedt Vidne og Dagtingningen i Vordingborg (3), var endnu 1396 Høvedsmand paa Kolding (4), blev 1397 ved Kongevalget Ridder, beseglede s. A. de paa Urnehoved Thing udstedte Vidner om Pantsættelsen af Slesvig (5) og 1401 i Helsingborg Kong Eriks Stadfæstelse af Dronning Margrethes Testamente (6), nævnes 1405 ved Orfeiden i Helsingborg for Jens Jensen (Brok)s Drab og som Rigsraad ved Mødet i Flensborg (7), udstedte 1407 et Gjældsbrev til Jep Ottesen, hvorfor Broderen lovede (8), beseglede 1411 Forliget i Kolding (9) og var endnu 15 Feb. 1416 Medudsteder af et Vidne af Brusk Herredsting (10); havde ogsaa været Høvedsmand paa Rosborg og gav til Løgum Kloster for sin forhenv. Hustru Cathrines Sjæl det Pant, han af Klostret havde i Arnum osv., dog at han og hans Hustru Ingerd beholder det for livstid (11); g. (1) m. Cathrine, (2) m. Ingerd. Søn:
Hans Johansen til Fovslet; g. m. Dorothea Rantzow. Søn: ...
B. Diderik Thomesen ….

2 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Lindenov), Thomes (ca 1330 - ).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 28 Jun. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk