Åle sogn, Vrads herred, Skanderborg amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 13.9.2017

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. udgave 6. Deel s. 149: Aale Sogn (Project Runeberg).

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. udgave 5. bind s. 236: Aale Sogn (Project Runeberg).

Vort sogns historie: Aale sogn.

N. Kr. Laursen, afsluttet af Peter Hansen: Af Aale Sogns Historie (findes på DIS Arkiv & Bibliotek).

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Åle kirke

Position:
- Legacy: N: 555315.3 Ø: 0093354.4
- GST: 535347 6193711
- Google Earth: 55 53' 15.3"N, 009 33' 54.4"E
Forklaring

Adresse: Aale Bygade 30, 7160 Tørring.

Link til Nationalmuseet: Danmarks kirker (Åle kirke). Gl. kort over Vrads herred.Åle kirkes kirkegård

Gravsten over Peter Ballum Hansen (foto 10. februar 2008) Gravsten over Niels Ballum Hansen (foto 10. februar 2008) Gravsten over Mary Jørgensen Bislund (foto 10. februar 2008)
Peter Ballum Hansen Niels Ballum Hansen Mary Jørgensen BislundHaubjerre

Position:
- Legacy: N: 555454,3 Ø: 0093445,5
- GST: 536210 6196780
- Google Earth: 55 54' 54.3"N, 009 34' 45.5"E
Forklaring

Adresse: Nørre Snedevej 144, 7160 Tørring.

Niels Ballum Hansen (1889 - 1972) ejede gården 1918 - 1964 og boede dér med sin hustru Mary Jørgensen Bislund (1890 - 1929).
J.C.B. la Cour: Danske Gaarde, III. Samling, I. Bind (1915) s. 931 - 932:
Haubjerggaard, Aale Sogn. Postforb.: Aale, og St.: Rask Mølle, hvortil c. 6 Km. Gaarden ligger c. 19 Km. fra Horsens. Ejer: Poul Buchardt Hansen, som overtog Gaarden i 1893, er født på Ejendommen 23. Juni 1848.
Matr.-Nr. 1 m.fl. af Haubjerg. Hartkorn 6 Tdr. 1 Fdkr. 1 Alb. Ejendomsskyld 30,000 Kr. Brandassurance for Bygningerne 21,500 Kr. Areal 170 Tdr. Ld., deraf Ager 138, Eng 10, Mose 5, Skov 15½, Have og Gaardsplads 1½. Agermarken drives i en 9 Marksdrift: Helbrak, Vintersæd, Roer, ½ Blandsæd ½ Byg, Byg, Havre og 3aars Græs. Jordens Bonitet er noget uensartet. Der holdes 22 Køer, 20 Stkr. Ungkvæg og Kalve og 2 Tyre af jysk sortbroget Race, 4 Heste, 3 Plage og Føl samt 7 Faar. Sidste Aar solgtes c. 50 Fedesvin.
Haubjerggaard, der ligger c. ½ Km. N. for Nr. Snede Landevej og c. 3 Km. N for Aale By, er bekendt for sin ualmindelig smukke Beliggenhed. Siden 1798 har den tilhørt den nuv. Ejers Slægt. 1843 gik den i Arv fra Poul Hansen til hans Søn, Peter Hansen, af hvem den nuv. Ejer er en Søn.
Gaardspladsen er ualmindelig stor, og den gamle straatækkede Bindingsværkslade, opført 1827, er trods sin Alder solid og smuk endnu. De andre Bygninger er af Grundmur med Straatage. Hovedb., som ligger mod N, har dog Bindingsværk mod Havesiden. Sidelængerne stammer fra 1852. De jævne Jorder ligger godt samlede omkring Gaarden.Vort Sogns Historie, Bind 15 (1950-58) s. 354:
HANSEN, NIELS, Gaardejer,
”Haubjerregaard”, Aale,
er født i Ørslev 26. 10. 1889. Forældre: Ole Hansen, f. paa Haubjerregaard 11. 5. 1850, og Hustru Mette Marie, f. Nielsen 11. 9. 1856. Niels Hansens Broder: HANSEN, PETER, f. i Ørslev 4. 6. 1887. Niels Hansen er gift med Mary, f. Bislund i Ørslev 1. 2. 1890, og i dette Ægteskab er der 2 Børn: Poula 1. 12. 1925 og Lis 17. 8. 1927. Brdr. Hansen overtog i 1918 Gaarden Matr. Nr. 1 efter deres Farbror, men Niels Hansen ejer den nu alene. Farbroderen Poul Hansen, f. 23. 6. 1848, overtog Gaarden i 1893 efter sin Far Peter Hansen, f. 4. 8. 1820, som havde overtaget den i 1843 efter sin Far, som kom hertil i 1800, da han blev gift med Enken. Gaarden var da Fæstegaard under ”Mattrup”, men blev frikøbt i 1836 for 1800 Rigsdaler. Hans Kone døde i 1812, og han giftede sig derefter med Ane Kirstine Andersdatter i 1918, og det er fra dette Ægteskab Slægten stammer. Gaarden har haft et Areal paa 220 Tdr. Ld., men i 1855 blev der solgt fra til 3 Ejendomme, saa Arealet i Dag er ca. 170 Tdr. Ld. Normal Besætning er 28 Køer plus Opdræt, 2 Heste, Traktor og der fedes ca. 120 Svin aarlig. Østre og vestre Længe er opført ca. 1855, Laden 1825-28, mens Stuehuset er bygget før 1800, men siden restaureret. Ejdsk. 140.000 Kr. Gaarden er en meget gammel Gaard og nævnes allerede 1432. Indtil 1544 hørte den under Brejnholm, men blev saa solgt til Mattrup. Oldefaderen, som frikøbte Gaarden, Poul Hansen, var født 9. 11. 1777 og døde i 1843, og hans Far, Peter Hansen, var Skovrider i Sdr. Stenderup.Fotos på denne side er egne fotos (fra 10/2 2008). De må gerne kopieres.

Til Slægtsforskning