Poul Bukhardt Hansen [1050]
(Omkr 1778-1843)
Ane Kirstine Andersdatter [1051]
(Omkr 1779-Efter 1859)
Morten Mortensen [2530]
Dorthea Elisabeth Hansen [2531]
(Omkr 1804-)
Peter Hansen [885]
(1820-1894)
Nielsine Marie Mortensen [1196]
(1825-1852)
Ole Lund Hansen [690]
(1850-1903)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Mette Marie Nielsen [707]

Ole Lund Hansen [690] 2

  • Født: 11 Maj 1850, "Haubjerre", Åle sg 3
  • Døbt: 7 Aug. 1850, "Haubjerre", Åle sg 3
  • Ægteskab: Mette Marie Nielsen [707] den 3 Jul. 1885 i Grædstrup kirke 1
  • Død: 30 Aug. 1903, Ørskov, Ørridslev sg i en alder af 53 år 4 5 6
  • Begravet: 5 Sep. 1903, Åle kirke 4 5
Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Fremstillet i kirken, 3 Nov. 1850, Åle kirke. 3

• Bopæl, 1855, "Haubjerre", Åle sg. 7

• Bopæl, 1860, "Haubjerre", Åle sg. 8

• Konfirmation, 2 Okt. 1864, Tørring kirke. 9

• Bopæl, 1870, "Haubjerre", Åle sg. 10

• Bopæl, 1880, "Haubjerre", Åle sg. 11

• Beskæftigelse: Gårdejer, 1890, "Søkjær" i Ørskov, Ørridslev sg. 12

• Beskæftigelse: Gårdejer, 1901, Ørskov, Ørridslev sg. 13 Matrikel nr. 5a


Billede

Ole blev gift med Mette Marie Nielsen [707], datter af Niels Nielsen [289] og Bodil Marie Rasmussen [292], den 3 Jul. 1885 i Grædstrup kirke.1 (Mette Marie Nielsen [707] blev født den 11 Sep. 1856 i Burgårde, Grædstrup sg 14, døbt den 16 Nov. 1856 i Grædstrup kirke,14 døde den 30 Dec. 1950 på "Haubjerre", Åle sg 15 og blev begravet den 5 Jan. 1951 i Åle kirke 15.)

punkttegn  Begivenheder i deres ægteskab:

• Bopæl: Flyttet til Ørskov, 1885, Ørskov, Ørridslev sg. 13

• Bopæl, 1890, "Søkjær" i Ørskov, Ørridslev sg. 12

• Bopæl, 1901, Ørskov, Ørridslev sg. 13 Matrikel nr. 5a


Billede

Kilder


1 Kirkebog for Grædstrup sogn, 1871-1889 s.173.
Copulerede
1885
Nr. 4
Ungkarl Ole Lund Hansen, Søn af Gaardejer P. Hansen, Havbjerre, født 11/5 1850, 35 Aar
Pige Mette Marie Nielsen, Datter af afd. Gaardm. Niels Nielsen (Ballum), Dauding, født 11/9 1856, 28 Aar
Forlovere: P. Hansen, Brudgommens Fader, R.P. Nielsen, Brudens Broder
3. Juli
i Kirken.
Opslag 153. (Ole Lund Hansen & Mette Marie Nielsen viet).

2 Kirkebog for Ørritslev sogn, 1860-1891 opslag 86.
(Peter Ballum Hansen dåb).

3 Kirkebog for Åle sogn, 1834-1866 s.25. Opslag 26. (Ole Lund Hansen dåb).

4 Kirkebog for Ørritslev sogn, 1892-1906 s.136.
Døde Mandkøn
1903
No. 7
30 August. Ørskov, Ørritslev Sogn
Aale Kirkegaard 5. September
Ole Lund Hansen
Gift, Gmd af Ørskov, født paa Haubjærg, Aale Sogn. Forældre Gmd Peter Hansen og Hustru Nielsine Marie Hansen af Haubjærg. Afdøde var gift med Mette Marie Nielsen.
53 Aar
Sognepræst for Aale-Tørring Andersen.
Opslag 118. (Ole Lund Hansen begr.)

5 Kirkebog for Åle sogn, 1902-1917 s.208.
Opslag 191. (Ole Lund Hansen begr.)

6 Avisartikel, Vejle Amts Folkeblad 7/12 1971 s. 15-16.
Uddrag af artiklen : "Femte generation fortæller", en samtale med Niels Ballum Hansen, tidl. ejer af Haubjerre, og broderen Peter.


I det mere end 200 år gamle stuehus danner den tidligere storstue nu en hyggelig ramme om en aftægtsbolig for Niels Hansen og broderen Peter, begge har rundet de 80 og har siden århundredeskiftet haft deres hjem her. Som 5. slægtled overtog Niels Hansen gården i 1918. Et ejendomsforhold, der blev til 46 år, og spændende over en periode med store omvæltninger for landbrugserhvervet - fra hestenes storhedstid til mekaniseringens indtog.

"Kongerækken" på Haubjerre.
Brødrene Hansen evner i rigt mål at kunne fortælle. Gårdens "Kongerække" - og den er lang - kommer uden vaklen. Der bliver budt til sæde omkring storstuens bord og fra det udskårne egetræsskrin med de håndsmedede hængsler hentes frem de mange papirer. Lagt kant med kant tager de form af et kort, der fortæller om generationers færden gennem mere end 500 år. Allerede i 1432 nævnes gården i forbindelse med en handel. Den daværende ejer, Therkel Pedersen Væbner fra Føvling, solgte da "alt sit gods i Aale sogn, som er et byggested kaldet Donnerup, og al Donnerupfang, samt gården Haubjerg" til Eske Brok på Bregenholm. Godt 100 år senere er Jørgen Lykke ejer af Bregenholm og sælger da Haubjerg til Ejler Hardenberg, Matrup "med al dens tilliggende i Donnerup Skov, hvorved han dog lovede, at creaturer fra Bregenholm, Haubjerg, Aale og Matrup skal have deres drift, horn mod horn, som de fra Arrilds tid haft have". Haubjergs tilliggende er ikke helt klart præciseret i dette skøde, men har formentlig udgjort henimod 300 tdr. ld. I 1544 svares af fæsteren en afgift på 8 tdr. rug til ejeren.

Skiftende ejere af Matrup - og dermed også Haubjerg - får indflydelse på fæstegården, og der følger nogle år, hvor der savnes oplysninger om fæstere. Måske har den været drevet fra godset, men fra 1686 og op gennem årene fortæller de gamle dokumenter om skiftende fæstere. I bogen "Af Aale Sogns historie" berettes om et dokument "fremvist for Viborg landsting 17. juni 1686 og protocolleret". Af dette fremgår, at så fjernt boende som "de velbyrdige herrer hr. landsdommer Christoffer Bartholing til Bajlumgaard og hr. assessor Jens Poulsen til Søbygaard" overfor "den højædle og velbaarne hr. Corfitz Ulfeldt til Matrup" har fraskrevet sig deres økonomiske interesser i Haubjerg og bekræfter dette med både hånd og segl "fast til uryggelig stadfæstelse have vi vores hænder her underskreven og zigneter hostrykt".

Fæstebrev på livstid
I 1786 bortfæstes Haubjerg til Therkild Andersen, hvis fæstebrev fortæller følgende: "Thyge de Thygesen til Stamhuset Matrup, kongelig majestæts justitsråd, tilstår herved at have stædt og fæstet frikarl Therkild Andersen af Kallehauge by udi Hornborg sogn den mig tilhørende Haubjerggaard, hvilken gaard med alt sit rette tilliggende bemeldte Therkild Andersen for livstid i fæste må have, nyde, bruge og beholde, så længe han deraf årlig og til hvert års marts betaler her på Matrup udi landgilde og fæstningspenge 18 rigsdaler samt til behørige tider og steder svarer alle kongelige skatter". - Endvidere må han påtage sig andre forpligtelser, dog ikke hoveri, men det væsentlige for Therkild Andersen har dog nok været, at han får sit fæstebrev på livstid.

Therkild Andersen blev gift med Maren Johansdatter Schmidt, et ægteskab, der - om end det blev barnløst - dog blev den egentlige rod for den slægt, der gennem knap 200 år fandt sit virke på Haubjerggaard.

Samme ægteskab blev kun kort, idet Therkild Andersen døde 12 år senere i en alder af 42 år. Hans enke giftede sig senere med Poul Bukhardt Hansen, der hermed overtager fæstebrevet. De fik dog ikke mange år sammen, fik ingen børn, og i 1812 døde fru Maren. Fem år senere gifter Poul Bukhardt Hansen sig med sin husholderske, Ane Kirstine Andersdatter. Der blev i dette ægteskab fire børn, hvoraf den eneste søn, Peter Hansen, senere blev mand i gården.

Gården bliver selveje
1836 blev for Haubjerggaard et mærkeår. Da køber fæstebonden Poul Bukhardt Hansen gården af jægermester Thygesen, Matrup, for 1800 rigsdaler og hermed påbegyndes et nyt tidsafsnit i ejendomsforholdet. Poul Bukhardt Hansen døde i 1843 og 3. generation, Peter Hansen, blev gården tilskødet. I hans tid solgtes jord fra til tre ejendomme, og arealet er nu 170 tdr. ld. Ved hans død i 1894 kommer den ældste søn til og dermed igen en bærer af navnet: Poul Bukhardt Hansen. Han var ugift, men ved broderens, Ole Lund Hansens, død i 1903, fandt brodersønnerne Peter og Niels deres fremtidige hjem på Haubjerre. Hermed var tillige mulighed for gårdens forbliven i slægten, og da Niels Hansen var blevet gift, overtog han i 1918 Haubjerre.

Gårdens nuværende ejere, Niels Hansens datter og svigersøn, Sv. Sørensen løste af i 1964 og repræsenterer således 6. slægtled.
….

7 Folketælling 1855, Åle opslag 12.

8 Folketælling 1860, Åle opslag 12.

9 Kirkebog for Åle sogn, 1834-1866 opslag 133.
(Ole Lund Hansen konf.)

10 Folketælling 1870, Åle opslag 25+26+28.

11 Folketælling 1880, Åle opslag 6.

12 Folketælling 1890, Ørritslev opslag 53+55.
(Ole Lund Hansens husstand).

13 Folketælling 1901, Ørritslev, husliste nr. 68.
Opslag 234. (Ole Lund Hansens husstand.)

14 Kirkebog for Grædstrup sogn, 1853-1870 s.56.
Fødte Qvindekjøn
1856
No. 7
Den 11. September
Mette Marie Nielsen
døbt i Kirken 16 November
Gaardmand og Sognefoged Niels Nielsen og Hustru Bodil Marie Rasmussen, Dauding
Faddere:
Gaardmand Peder Christensens kone, Dauding
Gmd. Søren Stephansens Kone, Dauding
Fuldmægtig Warthoe, Brædstrup
Kontorist Enevoldsen, ibdm., og
Gaardmd. H.P. Nielsen, Buurgaarde

Moderen 34 Aar.
Opslag 57. (Mette Marie Nielsen dåb).

15 Kirkebog for Åle sogn, 1933-1950 s.286.
Døde Kvindekøn
No. 4
1950 - 30 December. Haubjerre, Aale Sogn
1951 - 5 Januar. Aale Kirkegaard
Mette Marie Hansen, f. Nielsen (Ballum)
Enke af Haubjerre, Aale Sogn, gift 3/7 1885 med Gaardejer Ole Lund Hansen, død 30/8 1903 i Ørskov, Ørridslev Sogn, deres sidste fælles Bopæl, f. i Dauding, Grædstrup Sogn, 1856, 11. September, Datter af Gaardmand og Sognefoged Niels Nielsen og Hustru Bodil Marie Rasmussen.
94 Aar
Sognepræsten i Aale
Tyrsting og Vrads Herreders Skifteret 2/1 1951.
Opslag 242. (Mette Marie Hansen begr).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 25 Feb. 2012 med Legacy 7.5 fra Millennia