Peter Hansen [885]
(1820-1894)
Nielsine Marie Mortensen [1196]
(1825-1852)
Niels Nielsen Ballum [289]
(1817-1876)
Bodil Marie Rasmussen [292]
(1821-1902)
Ole Lund Hansen [690]
(1850-1903)
Mette Marie Nielsen [707]
(1856-1950)

Niels Ballum Hansen [709]
(1889-1972)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Mary Jørgensen Bislund [1194]

  • Paula Helene Hansen [711]+
  • Bodil Elisabeth "Lis" Hansen [712]+

Niels Ballum Hansen [709]

  • Født: 26 Okt. 1889, "Søkær" i Ørskov, Ørridslev sg 2
  • Dåb: 1 Nov. 1889, "Søkær" i Ørskov, Ørridslev sg 2
  • Ægteskab (1): Mary Jørgensen Bislund [1194] den 6 Jun. 1924 i Kattrup kirke 1
  • Død: 21 Jun. 1972 i en alder af 82 år 3
  • Begravet: Åle kirke 3
Billede

  Dåbsnotater:

Hjemmedøbt.

  Begravelsesnotater:

Foto af gravsten på siden om Åle sogn.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

• Bopæl, 1889-1904, "Søkær" i Ørskov, Ørridslev sg. 4 5

• Fremstillet i kirken, 7 Apr. 1890, Ørridslev kirke. 2

• Tilflyttet: Fra Ørskov til farbroderen Poul Buchardt Hansens gård, 1904, "Haubjerre", Åle sg. 6

• Beskæftigelse: Fodermester / tjenestekarl, 1904-1918, "Haubjerre", Åle sg. 6 7 8

• Ejendom: Overtog gården efter farbroderen Poul Bukhardt Hansen, 1918, "Haubjerre", Åle sg. 9

• Beskæftigelse: Gårdejer, 1918-1964, "Haubjerre", Åle sg. 10 11 12 13 14

• Ejendom: Afstår gården til svigersønnen Svend Jul Sørensen, g.m. datteren Paula, 1964, "Haubjerre", Åle sg. 10


Billede

Niels blev gift med Mary Jørgensen Bislund [1194] [MRIN: 242], datter af Peter Christian Jørgensen [2544] og Lene Kathrine Sejer Vinther [2545], den 6 Jun. 1924 i Kattrup kirke.1 (Mary Jørgensen Bislund [1194] blev født den 1 Feb. 1890 i "Bislund", Kattrup sg 15, dåb den 29 Mar. 1890 i Kattrup kirke,15 døde den 10 Aug. 1929 i Brædstrup, Ring sg 16 17 og blev begravet den 16 Aug. 1929 i Åle kirke 16 17.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

• Bopæl: "Haubjerre", Åle sg. 12


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Åle sogn.

Billede

Kilder


1 Kirkebog for Kattrup sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1907-1929 s.54.
Ægteviede
No. 9
Ungkarl Gaardejer Niels Ballum Hansen af Aale, født i Ørridslev Sogn 26 Oktober 1889. Søn af Gaardejer Ole Hansen og Hustru Mette Marie Nielsen.
Ung Pige Mary Jørgensen Bislund af Kattrup Sogn, født samme Steds, Datter af Gaardejer Peder Kristian Jørgensen og Hustru Line Katrine Sejersen Vinther samme Steds. Bruden født 1 Februar 1890.
Forlovere: Particulier Peder Jørgensen Bislund og Particulier Peter Vinther af Hovedgaard.
Tinglysning bestilt / stedfundet: 17 Maj 1924 / 18 Maj 1924
Viet: 1924, 6 Juni, Kattrup
Sognepræst Jul. Jensen. Kirken.
Opslag 55. (Niels Ballum Hansen & Mary Jørgensen Bislund viet).

2 Kirkebog for Ørridslev sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1860-1891 opslag 94.
Fødte Mandkjøn
1889
Nr. 15
26. Ocht.
Niels Ballum Hansen
hjemd. d. 1. Nov. 1889, i Kirken 7. April 1890
Gmd. Ole Hansen og Hustru Mette Marie Nielsem af Ørskov
Faddere: Pige Stine Nielsen af Vissing, do. Magrethe Andersen, Partikulair Kristen Vinther, Gmd. Søren Kristensen, Faderen.
Moderen 33 Aar.
(Niels Ballum Hansen dåb).

3 Gravsten, Åle kirkegård: Niels Ballum Hansen.
Niels Ballum Hansen
Haubjerre
* 26.10.1889
† 21.6.1972
Foto på siden om Åle sogn.

4 Folketælling 1890 (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Folketællinger), Ørridslev opslag 53+55.
(Ole Lund Hansens husstand i Søkjær, Ørskov by).

5 Folketælling 1901 (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Folketællinger), Ørritslev, husliste nr. 68.
Opslag 234. (Ole Hansens husstand i Ørskov by).

6 Folketælling 1911 (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Folketællinger), Åle Skema nr. 1.
Opslag 6. (Poul Hansens husstand på Haubjerre).

7 Folketælling 1906 (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Folketællinger), Åle Skema Nr. 1.
Opslag 5. (Poul Hansens husstand på Haubjerregaard).

8 Folketælling 1916 (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Folketællinger), Åle Skema Nr. 7.
Opslag 38. (Povl Hansens husstand på Haubjerre).

9 N. Kr. Laursen, afsluttet af Peter Hansen, Af Aale Sogns Historie (Tørring Bogtrykkeri, 1930. (Bogen findes på DIS Arkiv & Bibliotek)), s.128.

10 Avisartikel, Vejle Amts Folkeblad 7/12 1971 s. 15-16.
Uddrag af artiklen : "Femte generation fortæller", en samtale med Niels Ballum Hansen, tidl. ejer af Haubjerre, og broderen Peter.


I det mere end 200 år gamle stuehus danner den tidligere storstue nu en hyggelig ramme om en aftægtsbolig for Niels Hansen og broderen Peter, begge har rundet de 80 og har siden århundredeskiftet haft deres hjem her. Som 5. slægtled overtog Niels Hansen gården i 1918. Et ejendomsforhold, der blev til 46 år, og spændende over en periode med store omvæltninger for landbrugserhvervet - fra hestenes storhedstid til mekaniseringens indtog.

"Kongerækken" på Haubjerre.
Brødrene Hansen evner i rigt mål at kunne fortælle. Gårdens "Kongerække" - og den er lang - kommer uden vaklen. Der bliver budt til sæde omkring storstuens bord og fra det udskårne egetræsskrin med de håndsmedede hængsler hentes frem de mange papirer. Lagt kant med kant tager de form af et kort, der fortæller om generationers færden gennem mere end 500 år. Allerede i 1432 nævnes gården i forbindelse med en handel. Den daværende ejer, Therkel Pedersen Væbner fra Føvling, solgte da "alt sit gods i Aale sogn, som er et byggested kaldet Donnerup, og al Donnerupfang, samt gården Haubjerg" til Eske Brok på Bregenholm. Godt 100 år senere er Jørgen Lykke ejer af Bregenholm og sælger da Haubjerg til Ejler Hardenberg, Matrup "med al dens tilliggende i Donnerup Skov, hvorved han dog lovede, at creaturer fra Bregenholm, Haubjerg, Aale og Matrup skal have deres drift, horn mod horn, som de fra Arrilds tid haft have". Haubjergs tilliggende er ikke helt klart præciseret i dette skøde, men har formentlig udgjort henimod 300 tdr. ld. I 1544 svares af fæsteren en afgift på 8 tdr. rug til ejeren.

Skiftende ejere af Matrup - og dermed også Haubjerg - får indflydelse på fæstegården, og der følger nogle år, hvor der savnes oplysninger om fæstere. Måske har den været drevet fra godset, men fra 1686 og op gennem årene fortæller de gamle dokumenter om skiftende fæstere. I bogen "Af Aale Sogns historie" berettes om et dokument "fremvist for Viborg landsting 17. juni 1686 og protocolleret". Af dette fremgår, at så fjernt boende som "de velbyrdige herrer hr. landsdommer Christoffer Bartholing til Bajlumgaard og hr. assessor Jens Poulsen til Søbygaard" overfor "den højædle og velbaarne hr. Corfitz Ulfeldt til Matrup" har fraskrevet sig deres økonomiske interesser i Haubjerg og bekræfter dette med både hånd og segl "fast til uryggelig stadfæstelse have vi vores hænder her underskreven og zigneter hostrykt".

Fæstebrev på livstid
I 1786 bortfæstes Haubjerg til Therkild Andersen, hvis fæstebrev fortæller følgende: "Thyge de Thygesen til Stamhuset Matrup, kongelig majestæts justitsråd, tilstår herved at have stædt og fæstet frikarl Therkild Andersen af Kallehauge by udi Hornborg sogn den mig tilhørende Haubjerggaard, hvilken gaard med alt sit rette tilliggende bemeldte Therkild Andersen for livstid i fæste må have, nyde, bruge og beholde, så længe han deraf årlig og til hvert års marts betaler her på Matrup udi landgilde og fæstningspenge 18 rigsdaler samt til behørige tider og steder svarer alle kongelige skatter". - Endvidere må han påtage sig andre forpligtelser, dog ikke hoveri, men det væsentlige for Therkild Andersen har dog nok været, at han får sit fæstebrev på livstid.

Therkild Andersen blev gift med Maren Johansdatter Schmidt, et ægteskab, der - om end det blev barnløst - dog blev den egentlige rod for den slægt, der gennem knap 200 år fandt sit virke på Haubjerggaard.

Samme ægteskab blev kun kort, idet Therkild Andersen døde 12 år senere i en alder af 42 år. Hans enke giftede sig senere med Poul Bukhardt Hansen, der hermed overtager fæstebrevet. De fik dog ikke mange år sammen, fik ingen børn, og i 1812 døde fru Maren. Fem år senere gifter Poul Bukhardt Hansen sig med sin husholderske, Ane Kirstine Andersdatter. Der blev i dette ægteskab fire børn, hvoraf den eneste søn, Peter Hansen, senere blev mand i gården.

Gården bliver selveje
1836 blev for Haubjerggaard et mærkeår. Da køber fæstebonden Poul Bukhardt Hansen gården af jægermester Thygesen, Matrup, for 1800 rigsdaler og hermed påbegyndes et nyt tidsafsnit i ejendomsforholdet. Poul Bukhardt Hansen døde i 1843 og 3. generation, Peter Hansen, blev gården tilskødet. I hans tid solgtes jord fra til tre ejendomme, og arealet er nu 170 tdr. ld. Ved hans død i 1894 kommer den ældste søn til og dermed igen en bærer af navnet: Poul Bukhardt Hansen. Han var ugift, men ved broderens, Ole Lund Hansens, død i 1903, fandt brodersønnerne Peter og Niels deres fremtidige hjem på Haubjerre. Hermed var tillige mulighed for gårdens forbliven i slægten, og da Niels Hansen var blevet gift, overtog han i 1918 Haubjerre.

Gårdens nuværende ejere, Niels Hansens datter og svigersøn, Sv. Sørensen løste af i 1964 og repræsenterer således 6. slægtled.
….

11 Folketælling 1921 (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Folketællinger), Åle Skema Nr. 24.
Opslag 73. (Niels Ballum Hansens husstand på Haubjerre).

12 Folketælling 1925 (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Folketællinger), Åle Skema Nr. 8.
Opslag 41. (Niels Ballum Hansens husstand).

13 Folketælling 1930 (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Folketællinger), Åle Skema Nr. 14.
Opslag 53. (Niels Ballum Hansens husstand på Haubjerre).

14 Folketælling 1940 (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Folketællinger), Åle Skema 40.
Opslag 82. (Niels Hansens husstand på Haubjerre).

15 Kirkebog for Kattrup sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1860-1891 s.208.
Opslag 139. (Mary Jørgensen Bislund dåb).

16 Kirkebog for Åle sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1918-1932 s.273.
Døde Kvindekøn
No. 0
1929 - 10 August. Amtssygehuset i Brædstrup, Ring sogn
1929 - 16 August. Aale Kirkegaard
Mary Hansen, født Jørgensen Bislund
Husmoder på Haubjerregaard, Aale Sogn. Født 1 Februar 1890 i Bislund, Kattrup Sogn. Datter af Gaardejer Peder Kristian Jørgensen og Hustru Line Katrine Sejer Vinter. Viet i Kattrup Kirke 6 Juni 1924 til Gaardejer Niels Ballum Hansen, Haubjerregaard. Sidste fælles Bopæl var Haubjerregaard.
39 Aar
Sognepræsten.
Opslag 201. (Mary Hansen begr).

17 Gravsten, Åle kirkegård: Mary Hansen.
Mary Hansen
f. Bislund
* 1. Februar 1890
† 10. August 1929
Foto på siden om Åle sogn.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 13 Sep. 2017 med Legacy 9.0 fra Millennia