Tim sogn, Hind herred, Ringkøbing amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 15.5.2019

Vort sogns historie, Bind 20 side 651: Tim sogn

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 6. Deel s. 394: Tim Sogn (Project Runeberg)

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. udgave 5. bind s. 606: Tim Sogn (Project Runeberg)

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.

Tim kirke

Position:
- Legacy: N: 561224,3 Ø: 0081520,7
- GST: 453831 6229339
- Google Earth: 56 12' 24.3"N, 008 15' 20.7"E
Forklaring

Adresse: Tim Kirkevej 19, 6980 Tim.

Oplysniger om kirken kan findes på Wikipedia og Nordens kirker.

Tim kirke, 6/5 2019 Tim kirke, 6/5 2019 Tim kirke, 6/5 2019

Fra kirkens folder: Tim kirke er en stenkirke, der stammer fra slutningen af 1100-tallet. Oprindelig bestod kirken kun af skib og kor, adskilt af en triumfbue. I 1500-tallet bekostede slægten Gyldenstierne på Timgård et tårn til kirken. Samtidig forlænges skibet 4-5 m mod vest. Ca. 100 år senere sker en forlængelse af koret, samtidig med at korbuen fjernes, så at kirkerummet nu fremtræder som et ret langt, smalt rum. I samme tidsrum bygges våbenhuset samt et kapel syd for kirken. Kapellet eksisterer ikke mere. Der findes ingen data på, hvornår det er revet ned, men det sidste lig blev nedsat i 1783.


Teksterne under de fem inventarfotos stammer fra kirkens folder:

Tim kirke, døbefonten, 6/5 2019 Tim kirke, epitafiet 6/5 2019 Tim kirke, altertavle, 6/5 2019 Tim kirke, maleri, 6/5 2019 Tim kirke, prædikestol, 6/5 2019
Døbefonten er en romansk granitfont. Dåbsfadet er et sydtysk arbejde i messing fra omkring 1575 med fremstilling af bebudelsen. På fadets kant er en jagtscene med springende hjorte, der forfølges af hunde. (Hjorten = Kristus-symbol). Epitafiet i kirken er lavet af alabast og marmor. Det stammer fra det nedrevne kapel, der var bygget som gravplads for Gyldenstiernerne. Epitafiet er opsat af Knud Guldenstierne den Yngres svigersøn, Mogens Sehested. [Mere på Gravsten og epitafier og Nationalmuseets Samlinger] Altertavlen: Højrenæssance, omkring 1590 med 4 korinthiske søjler. I tavlens sidefelter er de oprindelige malerier i manieristisk stil bevaret. De forestiller Kristi fødsel og opstandelse. Midterfeltets skildring af korsfæstelsen er en kopi af et renæssancemaleri. Kopien er udført i 1950 af kirkemaler og konservator Georg N. Kristiansen. I tårnrummet hænger et maleri, "Ved Himmelens Port", fra 1896 af H. Agersnap. Det har indtil 1950 tjent som alterbillede. Prædikestolen: Fra ca. 1600. I de aflange felter nye malerier af Niels Larsen Stevns (1864-1941).


Flg. er begravede under epitafiet iflg. teksten:


Tim kirke, præstetavle, 6/5 2019 Tim kirke, præstetavle, 6/5 2019 Tim kirke, præstetavle, 6/5 2019 Tim kirke, præstetavle, 6/5 2019 Tim kirke, præstetavle, 6/5 2019 Tim kirke, præstetavle, 6/5 2019


I våbenhuset står tre ligsten, der iflg. kirkens folder tidligere har ligget i gulvet i kirkens kor og midtergang. NB: Se detaljer på Nationalmuseets Samlinger.

Gravsten over Regitze Torbernsdatter Bille Gravsten over Niels Eriksen Gyldenstierne og Mette Banner Gravsten over Conrad Frans
Gravsten over Regitze Torbernsdatter Bille. Mere på Gravsten og epitafier. Gravsten over Niels Eriksen Gyldenstierne og Mette Banner. Ca. 1320. Mere på Gravsten og epitafier. Gravsten over Conrad Frans, ejer af Timgård, dennes hustru, søn og datter. 1290.


På kirkegården findes dette gravsted:

Gravsted
HER HVILER
KNUD GYLDENSTIERN
RIGSRAAD DØD 1552 OG
FRU SIDSEL ULFSTAND
DØD 1575.
PEDER GYLDENSTIERN
RIGSMARSK DØD 1594.
KNUD GYLDENSTIERN
BEFALINGSMAND PÅ HALD D. 1636 OG
FRU ØLLEGAARD HUITFELD
DØD 1619.
JENS SEHESTED
DØD 1695 OG
FRU SOFIE GYLDENSTIERN
DØD


Timgaard

Position:
- Legacy: N: 561156,0 Ø: 0081625,8
- GST: 454943 6228453
- Google Earth: 56 11' 56.0"N, 008 16' 25.8"E
Forklaring

Adresse: Tim Kirkevej 13, 6980 Tim.

Ovennævnte adresse og position gælder for den nuværende Timgård, der tidligere var en ladegård. Hovedgården var en firlænget borggård med voldgrave, antagelig påbegyndt af Knud Gyldenstierne og fuldendt af hans søn Peder Gyldenstierne. Den lå NNØ for ladegården på et sted, hvor der også tidligere havde ligget en borg. På Tim Kirkevej er der overfor nr. 13 opsat en tavle, der fortæller om den gamle borggård, der blev revet ned o. 1800. I terrænet kan stadig ses omridset af borganlægget.

Tim borgvold Tim borgvold


Knud Gyldenstierne sad en overgang fængslet, anklaget for meddelagtighed i mord på Dyveke, Christian 2.'s elskerinde. Det fortælles, at han efter løsladelse og forvisning til Timgaard var så forbitret, at han lod fremstille en ligsten for Dyveke og lod den opstille i vognporten med ordre om, at forbipasserende skulle spytte på den. Stenen var dog nok i virkeligheden Sigbrits, Dyvekes mors ligsten, ikke færdiggjort med årstal og ikke anvendt, da Sigbrit flygtede med Christian 2. til Holland i 1523. Uanset hvad, Sigbrit var forhadt af adelen, og resterne af stenen kan ses med det sidste link herunder.

Links:

Fotos på denne side er egne fotos. De må gerne kopieres.

Til Slægtsforskning