Viby sogn, Bjerge herred, Odense amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 4.2.2022

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. Udgave 4. Deel s. 94: Viby Sogn (Project Runeberg)

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. Udgave 3. Bind s. 453: Viby Sogn (Project Runeberg)

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Viby kirke

Position:
- Legacy: N: 552954.8 Ø: 0104112.9
- GST: 606561 6151565
- Google Earth: 55 29' 54.8"N, 010 41' 12.9"E
Forklaring

Adresse: Viby Bygade 18, Viby, 5370 Mesinge.

Viby kirke Viby kirke med gravkapel

Foto th.: I begyndelsen af 1800 tallet blev gravkapellet for slægten Juel tilføjet kirken.
Over indgangen står skrevet: ENTEN VI LEVE ELLER VI DØE, ERE VI HERRENS. ROM:14, 8.


Oplysninger om kirken:

(Gammel) Broløkke

Position:
- Legacy: N: 552840.5 Ø: 0104137.9
- GST: 607054 6149282
- Google Earth: 55 28' 40.5"N, 010 41' 37.9"E
Forklaring

Adresse: Hverringevej 179, Viby, 5300 Kerteminde.

Gl. Broløkke

Hovedgården Broløkke nævnes første gang 1325. Den blev købt af Hverringe gods i 1868, brændte i 1898 og derefter flyttet (se Ny Broløkke herunder). På billedet ses - bag den udtørrede voldgrav - gårdens tidligere nordfløj (den røde bygning), opført i 1830. En gennemgribende restaurering var afsluttet i 2013.

Jørgen Urne (1410 - 1480) var ejer af herregården.

Trap Danmark, 5. udgave, Odense amt, bind V, 1 (1956), side 301-302:
Broløkke nævnes første gang 1325, da bl.a. væbnerne Niels Jonsen Broløkke og Jon Jonsen Broløkke som kongens råder var nærværende ved Christoffer II.s forlig m. marsken Ludvig Albertsen. Sen. tilhørte B. "store" hr. Jørgen Urne († 1480), som nævnes hertil fra 1454. Efter hans død gik den i arv til børnene. Datteren Margrethe Urne († tidligst 1505), der var g.m. landsdommer i Fyn Knud Joachimsen (Reventlow) til Søbo († senest 1505), fik 1505 som enke af broderen Johan Urne skøde på dennes rettighed i B., "som hun i værge har". Hendes søn, væbn. Jakob Knudsen (Reventlow) († tidligst 1503) nævnes til B. 1490-99. …

Jens Holmgaard

Mere om herregården:

(Ny) Broløkke

Position:
- Legacy: N: 552830.4 Ø: 0104044.3
- GST: 606123 6148944
- Google Earth: 55 28' 30.4"N, 010 40' 44.3"E
Forklaring

Adresse: Hverringevej 11, Viby, 5300 Kerteminde.

Ny Broløkke
Broløkke blev flyttet hertil i 1898.


Oplysninger om herregården:

Hverringe

Position:
- Legacy: N: 552847.6 Ø: 0104157.7
- GST: 607400 6149507
- Google Earth: 55 28' 47.6"N, 010 41' 57.7"E
Forklaring

Adresse: Hverringevej 206 , Viby, 5300 Kerteminde.

Hverringe gods hovedbygning Hverringe gods hovedbygning Hverringe avlsgård
Hverringe gods er i dag i slægten Juels eje. Foto th. viser et blik mod avlsgården.


Oplysninger om herregården:

Alle fotos på denne side er egne fotos - de må frit benyttes.

Til Slægtsforskning