Tistrup sogn, Øster Horne herred, Ribe amt

Til Slægtsforskning
Opdateret d. 26.4.2022

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 2. udgave 6. Deel s. 470: Tistrup eller Tirstrup Sogn (Project Runeberg).

J. P. Trap: Statistisk-topografisk beskrivelse af Kongeriget Danmark, 3. udgave 5. bind s. 741: Tistrup Sogn (Project Runeberg).

Nationalmuseet: Danmarks kirker: Kort over Øster Horne herred o. 1800 (PDF).

Salomon J. Frifelt: Vort Sogns Historie i 100 Aar, Bind 22 (1950) side 542 ff. (opslag 36)

Sognegrænsen kan findes på SDFE kortviser i menuen til venstre under Administrative grænser.


Tistrup kirke

Position:
- Legacy: N: 554328.2 Ø: 0083632.6
- GST: 475444 6175486
- Google Earth: 55 43' 28.2"N, 008 36' 32.6"E
Forklaring

Adresse: Tistrup Kirkevej 20, 6862 Tistrup.
Tistrup kirke Tistrup kirke Tistrup kirke Tistrup kirke


Kirken er bygget i 1100 tallet.

Dorte Clausdatter Daa (1530 - 1600) lod en gravsten over sig selv, sine to ægtemænd Otte Clausen Strangesen (1510 - 1571) og Ove Juel (1543 - 1599) samt tre afdøde børn opstille i kirken. Det var dog kun Otte Strangesen og de tre børn, der blev begravet i kirken, i et muret gravkammer i korgulvet foran alterbordet.

Solur Indgang til kirkegården
Soluret på våbenhusets gavl er forsynet med årstallet 1785. Indgange til kirkegården er af den nørholmske type: "Jerngitterfløje mellem svære, murede piller af mørkbrændte telgsten fra herregårdens egne teglværker, dækket af granitplader og stenkugler over et hvidtet gesimsled" (citat fra Nationalmuseets beskrivelse af kirken).


Mere om kirken:

Agerkrog

Position:
- Legacy: N: 554320.3 Ø: 0083548.9
- GST: 474680 6175247
- Google Earth: 55 43' 20.3"N, 008 35' 48.9"E
Forklaring

Adresse: Agerkrogvej 9, 6862 Tistrup .

Helle Mormand (1635 - 1720) boede en overgang på gården, der var bortfæstet til hende.

1647 blev Agerkrog lagt under Nørholm, hvortil en del af gården blev flyttet. Det nuv. stuehus er opført 1894.

Trap Danmark, 5. udgave, Ribe amt, bind IX, 2 (1965), side 838:
Agerkrog har tilhørt Mogens Nielsen Krag († 1622) og hans søn rigsråd Niels K. († 1650), der skrev sig til A. fra o. 1603 til 1624. 1625 solgte Hartvig Kaas († 1625) den til Hans Skade, som 1632 overlod den på livstid til sin broder Niels S. Også Niels Krags svoger Just Høeg må have haft andel i gden, som han skrev sig til 1630. 1647 solgte Hans Skade den til Iver Vind til Nørholm († 1658), m. hvis datter Karen den kom til hendes mand amtmand Preben v. Ahnen († 1675), som 1668 solgte den (30 tdr. hartk.) m. gods til sin svoger Christen Vind til Nørholm, hvorefter den var forenet m. Nørholm (se s. 828). 1685 var den bortfæstet til Helle Mormand, enke efter Kr. Norby til Lunderup. 1780 fik A. C. Teilmann gden, der var delt ml. 3 bønder, tillagt adelig frihed efter at have lagt 200 tdr. hartk. bøndergods under den. 1790 indgik den i stamhuset Nørholm, hvorfra den 1929 solgtes til forp. B. Bertelsen. HL
Litt.: H. K. Kristensen i AarbRibe. 1940-43. 209-27. DLandbr. VIII. 1936. 303.

Hovedbygningen var opført af rigsråd Niels Krag 1607-10 bl.a. af materialer fra den nedbrudte kgl. ladegård Nygård (Ø. Starup so., Brusk hrd.), men nedbrødes, efter at gården 1647 var kommet under Nørholm, hvortil bygningerne skal være flyttet. På Pont.Atlas' tid (1769) var gården beboet af bønder, men havde endnu sine grave; disse kan endnu skelnes v.f. det nuv. stuehus fra 1894. FlJ

Mere om Agerkrog:

Til Slægtsforskning