Ridder Strange Nielsen Bild til Nørholm [3208]
(Omkr 1420-1490)
Anne Clausdatter Lange [3209]
(Omkr 1425-Efter 1490)
Peder Terkelsen til Føvling [3210]
(Omkr 1440-1502/1503)
Anne Ovesdatter Skale til Ørumgård [3211]
(Omkr 1445-Efter 1525)
Claus Strangesen til Nørholm [3200]
(ansl 1460-Før 1513)
Karine Pedersdatter til Nørholm [3201]
(Omkr 1480-Efter 1524)
Otte Clausen Strangesen til Nørholm [3196]
(Omkr 1510-1571)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Dorte Clausdatter Daa [3197]

Otte Clausen Strangesen til Nørholm [3196] 2

  • Født: Omkr 1510 3
  • Ægteskab (1): Dorte Clausdatter Daa [3197] 1 2
  • Død: 7 Sep. 1571, Ribe i en alder af ca. 61 år 2
  • Begravet: Tistrup kirke 2 4

   Et andet navn for Otte var Otte Clausen Strangesen Bild.

Billede

  Notater:

Ullas tip-11-oldefar.

Link til siden om Thorstrup sogn.

Uddrag af DAA 1888:

Otte Clausen til Nørholm, nævnes 1536 i Recessen, taxeredes 1558 til at stille otte Karle, klagede 1563 over, at hans Hustru og Børn vare forgjorte. ...

  Begravelsesnotater:

Otte Clausen tillige med de tre børn, der døde som små, blev begravet i et muret gravkammer i korgulvet foran alterbordet.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Ejendom: Ejer af herregården: "Nørholm", Thorstrup sg. 2

2. Diverse: Otte Clausen indledte sag mod Varde vandmølle, der forårsagede oversvømmelser samt hindrede laks i at svømme op ad åen, 1539. 5


Billede

Otte blev gift med Dorte Clausdatter Daa [3197] [MRIN: 1089], datter af Claus Daa til Raunsstrup og Holmegård [3202] og Anne Pedersdatter Lykke [3203].1 2 (Dorte Clausdatter Daa [3197] blev født omkring 1530 6 og blev begravet den 27 Apr. 1600 i Brande kirke 1.)


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Tistrup sogn.

En søn og to døtre døde som små og blev begravet i Tistrup kirke. 2

Billede

Kilder


1 Louis Bobé og Albert Fabritius, Danmarks Adels Aarbog. 1944. En og tresindstyvende Aargang. (København. A/S J. H. Schultz Forlagsboghandel. (Bogen kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek)), s.14-15, 16.
Daa. †

Den yngre sjællandske Linje
.…
Tredje Slægtled
II.
Oluf Daas Børn med Gundel Griis:
1. Claus til Raunstrup og Holmegaard, var 1519 Hofsinde, da hans Fader maatte bøde en stor Pengesum for nogle af ham begaaede Uordener, var endnu 1525 Hofsinde, da han fik Pantebrev paa Gyrstinge Len, 1528 Livsbrev paa Paddeborg (Sparresholm) i Hammer H. for sig og Husfrue, 1529 paa Gyrstinge Len, 1532-37 Lensmand paa Skodborg og Hundsbæk, 1535-37 paa Næsbyhoved, mødte 1540 paa Skifte efter Hr. Mads Bølle, var 1541 Værge for Erik Daas Børn, ledsagede 1548 Prins Frederik til Norge, 1551 Landsdommer i Sjælland og forlenet med Bjeverskov Herred, frasagde sig 1552 Landsdommerembedet, nævnes 1561 med Hustruen i Peder Dyres Testamente † 1574. Gift (1) før 1528 med Anne Lykke til Kærbygaard (F: Rigsraad Hr. Peder L. og Karen Knudsdatter Reventlow), (2) m. Hilleborg Tinhuus (Skinkel) (F: Rigsraad Hr. Laurids Skinkel til Egeskov og Hilleborg Pedersdatter Bille), nævnes ugift 1538, 1575 og 80 i Enkestand. (D. A. A. 1916, 510 f.). - Børn: Fjerde Slægtled II.
2. Dorte
3. Margrethe

Fjerde Slægtled.
II
Claus Daas Børn
af første Ægteskab med Anne Lykke:
1. Jørgen
2. Jakob
3. Peder
4. Dorte † 1600, bgr. 27 April i Brande K.; g (1) m. Otte Strangesøn (Bild) til Nørholm † 7 Sept. 1571 i Ribe; (2) før 1579 m. Lensmand paa Akerhus Ove Juel til Kjeldgaard (N. Herred) † 1599, bgr. 1 Jan. 1600 i Brande K. Ligsten over alle tre i Tistrup K. (D. A. A. 1927, 32).

af andet Ægteskab med Hilleborg Tinhuus:
5. Oluf til Raunstrup …
6. Hilleborg ….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1888. Femte Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel. (Findes på Project Runeberg), s.69-70.
Bild.
Frost, Strangesen.

Den nyere Slægt Strangesen.

Claus Strangesen til Nørholm og Holm (Bølling H.), forseglede 1497 til Vitterlighed med Fru Elsebe Godske Barsebeks (1), pantsatte 1509 Gods i Rugsø Herred til Fru Anne Friis (2), holdt 1510 Skifte med sin Husfrues Søskende (3), var † 1513; g. m. Karine Pedersdatter (Væbner), der 1513 som Enke tilskjødede Kongen Gods i Skjern og Bølling Sogne (4), 1522 blev Nørholm af ukjendt Aarsag hende fradømt, men hun fik af Kongen Tilladelse til at beholde Gaarden mod at betale 1000 Gylden (5), fik 1524 med sine Sønner ved Mageskifte med Kronen al Kirkens Rettighed i Nørholm (6). Sønner:
1. Niels Clausen til Nørholm og Holm …
2. Terkel Clausen
3. Otte Clausen til Nørholm, nævnes 1536 i Recessen, taxeredes 1558 til at stille otte Karle (10), klagede 1563 over, at hans Hustru og Børn var forgjorte (11), † 7 Sept. 1571 i Ribe, begr. i Tistrup Kirke, hvor hans Ligsten ses; g. m. Dorte Daa Clausdatter. [Tilføjelse i DAA 1901 s. 539: Otte Clausen, var formodentlig ogsaa Fader til den Margrethe Strangesen, som 1546 var Priorinde i St. Johannes Klostret i Slesvig (Ulrik Petersens Sml. i R.-A.).] Børn:
a. Claus Strangesen til Nørholm, forseglede Hyldingen 1580 (12) og blev 1596 forskreven til Kroningen (13), † 9 Marts s. A. [rettelse i DAA 2015-17 s. 661: * 2. aug. 1553 på Nørholm, † 16. marts 1596 sst, bisat i Thorstrup K. [Kisteplade i Vardemuseerne, jf. Danmarks kirker. Ribe amt. Torstrup K., s. 1437-1438]] som Slægtens sidste Mand af Linien Strangesen; g. m. Anne Skram (Fasti) Iversdatter, der endnu levede 1632, da hun førte Trætte med sin Svigersøn (14). Døtre: ...
b. Karen ...
c-e. En Søn og to Døtre, † smaa, begr. i Tistrup Kirke.
4. Anne til Rindumgaard (Hind H.) …
5. Maren ….

3 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Bild), Otte Clausen (ca 1510 - 1571).

4 Nationalmuseet, Danmarks kirker, Tistrup Kirke s.1511-1513.

5 H. K. Kristensen, Varde Vandmølle (1941. (Fra Tidsskrift.dk)), s.512 (opslag 3).

6 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Daa, Dorte Clausdatter (ca 1530 - 1600).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 27 Sep. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk