Ridder Birger Trolle til Bergkvara [3263]
(Omkr 1395-1471)
Kristina Knutsdatter Blaa [3264]
(-Efter 1459)
Ridder Arvid Birgerson Trolle til Bergkvara [3245]
(Omkr 1440-1505/1505)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Kristina Johansdotter til Fånö [3265]

 • Ridder Erik Trolle til Fånö, Ekholmen og Lagnö [5919]
 • Johan Gädda Trolle [5920]
2. Beate Iversdatter Thott til Lillö og Knabstrup [3246]
3. Birgitte Turesdatter [3267]
 • Ridder Ture Arvidsson Trolle til Bergkvara [3269]
 • Beate Arvidsdatter Trolle [5925]
 • Anne Arvidsdatter Trolle [5926]
 • Arvid Sigfried Trolle [5924]

Ridder Arvid Birgerson Trolle til Bergkvara [3245] 2 5

 • Født: Omkr 1440 6
 • Ægteskab (1): Kristina Johansdotter til Fånö [3265] omkring 1460 1 2
 • Ægteskab (2): Beate Iversdatter Thott til Lillö og Knabstrup [3246] den 21 Sep. 1466 i "Nyköping", Södermanland, Sverige 2 3
 • Ægteskab (3): Birgitte Turesdatter [3267] den 21 Sep. 1488 på "Lagnö", Aspö socken, Södermanland 2 4
 • Død: 19 Feb. 1505 eller 20 Feb. 1505, "Lillö", N. Åsums socken, Gärds härad, Skåne i en alder af ca. 65 år 2
 • Begravet: Lund domkirke 2
Billede

  Notater:

Ullas tip-13-oldefar.

Uddrag af DAA 1891:
c) Hr. Arvid Trolle til Bergqvara, som han paany opbyggede, 1463 Væbner og Sverigs Riges Raad, 1475-83 Høvedsmand paa Nykøping, 1493 paa Stækeborg, 1495 paa Borgholm, 1497 Ridder, 1470-97 Lagmand i Østergøtland, 1497-1505 i Tio Herred, † 19-20 Febr. 1505 paa Lillø, begr. i Lund Domkirke; var en af Unionens virksomste Tilhængere i Sverig og deltog paa svensk Side i saa godt som alle de Møder, der afholdtes mellem Udsendinge fra de tre Rigers Raad (9); ...

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Ejendom: Han genopbyggede slottet: "Bergkvara", Bergunda socken, Småland. 2


Billede

Arvid blev gift med Kristina Johansdotter til Fånö [3265] [MRIN: 1126], datter af Ridder Johan Gädda [5915] og Katarina Bengtsdotter [5916], omkring 1460.1 2 (Kristina Johansdotter til Fånö [3265] døde før 1466 1 2.)


Billede

Arvid blev derefter gift med Beate Iversdatter Thott til Lillö og Knabstrup [3246] [MRIN: 1116], datter af Ridder Iver Axelsen Thott til Lillö [3282] og Margrethe Poulsdatter Laxmand [3283], den 21 Sep. 1466 i "Nyköping", Södermanland, Sverige.2 3 (Beate Iversdatter Thott til Lillö og Knabstrup [3246] blev født omkring 1440,7 døde den 5 Dec. 1487 i Effrid, Trøid sogn 3 7 og blev begravet i Lund domkirke 3.). Årsagen til hendes død var Pest.


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Norra Åsums socken.

Billede

Arvid blev derefter gift med Birgitte Turesdatter [3267] [MRIN: 1128], datter af Ridder Ture Turesson Bielke til Kråkerum och Rävelsta [5917] og Ingegärd Körningsdotter [5918], den 21 Sep. 1488 på "Lagnö", Aspö socken, Södermanland.2 4 (Birgitte Turesdatter [3267] døde den 28 Okt. 1513 på "Hinsekind", Värnamo socken, Småland 4.)


Billede

Kilder


1 "Adelsvapens genealogi Wiki", Gädda.
Gädda
...
TAB 5
Johan Gädda (son av Nils Gädda Tab. 2). Riddare, riksråd och häradshövding. Gift 1:o med Katarina Eriksdotter, dotter till Erik Stensson (Bielke) och Birgitta Magnusdotter (Porse). Gift 2:o med Elin, dotter till skånske riddaren Axel Brade och Holgerd Holgersdotter (Krognos). Gift 3:o före 1441 med Katarina Bengtsdotter, dotter till Bengt Königsmark och Märta Tordsdotter (Bonde)
Barn:
(2) Anna Johandotter. Gift med Gregers Mattsson (Lillie) i hans första gifte.
(3) Kristina Johansdotter. Död före 1466. Gift med Arvid Trolle.
Katarina Johansdotter. Gift med Johan Stensson Bese i hans första gifte.

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, "Danmarks Adels Aarbog. 1891. Ottende Aargang." (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.413-418.
Trolle.

1) Hr. Birger Trolle den Unge til Bergqvara (Bergunda S., Kinnevalds H., Smaaland), som han arvede efter sin Halvbroder Hakon Karlsen, 1425 Væbner, 1436 Sverigs Riges Raad, beseglede Unionsakten 1438 (6), 1440 Høvedsmand paa Kalmar, 1448 paa Gulland, s. A. Ridder, 1463 Høvedsmand paa Aabo, † 4 April 1471; g. 9 Jan. 1424 paa Bo m. Christine, Datter af Sv. R. R. Knut Bengtsen (Blaa) til Arnæs og Sophie Gertsdatter (Snakenborg), levede 1459 (g. (1) m. Knud Steensen, hvis Vaaben var et Blad). Børn:
a) ? Gregers Birgersen Trolle
b) Christine til Ed (Voxtorp S., Østbo H., Smaaland) …
c) Hr. Arvid Trolle til Bergqvara, som han paany opbyggede, 1463 Væbner og Sverigs Riges Raad (8), 1475-83 Høvedsmand paa Nykøping, 1493 paa Stækeborg, 1495 paa Borgholm, 1497 Ridder, 1470-97 Lagmand i Østergøtland, 1497-1505 i Tio Herred, † 19-20 Febr. 1505 paa Lillø, begr. i Lund Domkirke; var en af Unionens virksomste Tilhængere i Sverig og deltog paa svensk Side i saa godt som alle de Møder, der afholdtes mellem Udsendinge fra de tre Rigers Raad (9); g. (1) ca. 1460 m. Christine Johansdatter (Gädda) til Faanø, Datter af Sv. R. R. Hr. Johan Gädda og Fru Karen Bengtsdatter (Kønigsmark), var † 1465, (2) 22 Sept. 1466 i Nykøping m. Beate Iversdatter (Thott) til Lillø og Knabstrup (Merløse H.), † 4 Dec. 1487 i Effrid By, Trøjd Sogn, af Pest, begr. i Lund (hun g. (1) m. Hr. Truid Pedersen (Galen) til Arvidslev), (3) 25 Sept. 1488 paa Lagnø m. Birgitte Turesdatter, Datter af Hr. Ture Turesen (Bjelke) til Kraakerum og Fru Ingrid Kørning. [Tilføjelse i DAA 1893 s. 542: Hr. Arvid T. (S. 413-14), hans Enke Fru Birgitte Turesdatter døde hos sin Moster Fru Anne Hr. Predbjørns 1515 den Søndag før Kong Christiern II s Bryllup (Vibeke Podebusks Slægteb.).] Børn
af 1. Ægteskab:
(1 Hr. Erik Trolle til Faanø (Løts S., Trøjds H., Upland), Ekholmen (Veckholms S., Trøjds H.) og Lagnø (Aspø S., Selebo H., Sødermansland) …
(2 Johan kaldet Gädda
af 2. Ægteskab:
(3 Anne
(4 Kirsten
(5 Elisabeth
(6 Margrethe, f. 21 Mai 1475 paa Ed, † 1502 (?) paa Glimminge, g. 29 Juli 1498 paa Visborg m. Rigsraad Hr. Jens Holgersen (Ulfstand) til Glimminge, † 6 Febr. 1523, begr. i Glimminge Kirke (g. (1) m. Holger Brahe Axelsdatter, † 18 Nov. 1495).
(7 Hr. Jakob (Joakim) Trolle til Lillø, Gers H., f. 21 Mai 1475 paa Ed, Tvilling, 1503 Ridder, 1505 Lehnsmand paa Kalmar, 1517 Admiral (14), beseglede 1523 Kong Frederik I' Haandfæstning (15), fik 1527 sit svenske Gods (Ed etc.) tilbagegivet (16), skulde 1535 tilligemed Hr. Knud Bille modtage Hyldingen i Skaane (17), var 1536 en af den skaanske Adels Ordførere paa Herredagen i Kjøbenhavn, havde Gers Herred i Forlehning til sin Død 26 Febr. 1546 paa Lillø, Skifte efter ham holdtes 20 Juli 1548 (18); g. 1498 paa Eskildstrup m. Kirsten Skave Herlufsdatter, † 18 Sept. 1534 paa Knapstrup, begr. i Torup Kirke. Børn: ...
(8 Anne
(9 Iver Trolle
(10 Birger Trolle
(11 En Datter [DAA 1901 s. 549: "En Datter" hed Christine.]
af 3. Ægteskab:
(12 Arvid Trolle
(13 Hr. Ture Trolle til Bergqvara …
(14 Beate
(15 Anne ….

3 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, "Danmarks Adels Aarbog. 1900. Syttende Aargang." (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel. (Bogen findes endvidere på Open Library)), s.426-428.
Thott.

i) Hr. Iver Axelsen til Lillø, f. ca. 1420 paa Varbjerg, nævnes ved Skifterne 1442 og 1447, var 1444 Ridder, skrev sig 1447 i Herlev (255), var 1449 Rigsraad (256), havde paa sin Hustrus Vegne stor Trætte med Erkebisp Tue om Arven efter Erkebisp Johannes Laxmand (90), men da Kong Karl 1452 faldt ind i Skaane og bl. A. afbrændte Herlev, sluttede Hr. Iver strax Fred med Erkebispen og de kæmpede saa i Forening tappert mod de Svenske (257), forhandlede 1453 som Sendebud sammen med Hr. Claus Rønnow i Vadstena og Stockholm med Kong Karl, 1454 atter Sendebud til et Møde i Rønneby (258), solgte 1457 sin Part i Grubbeordrup til Hr. Philip Axelsen (249), forpagtede 1458 Ellinge af Fru Karine Claus Nielsens (259), deltog 1459 i Arvetrætten efter Hr. Kjeld Axelsen (181), trættede 1460 med Erkebisp Tue om Aasum Lehn, som hans "Forældre" gav til Domkirken (260), overtog 1464 Gulland efter Hr. Philip Axelsens Død, var 1465 nærværende i Kjøbenhavn ved Forhandlingerne mellem Kongen og Erkebisp Jøns (41), 1466 dansk Sendebud til et Møde i Kalmar, skiftede s. A. i Lund mod sin Broder Hr. Aage efter deres Fader (261), var 1467 dansk Sendebud til et Møde med de Svenske i Nyköping (262), opsagde s. A. Kong Christiern Huldskab og Troskab, dels af Forbitrelse over Inddragelsen af Hr. Philip Axelsens Børns Lehn, dels ogsaa under Indflydelse af sit anseelige svenske Svogerskab, gjorde fra Gulland Indfald i Sverig og undsatte sin paa Stockholm beleirede Broder Hr. Erik, hvorimod Kongen i Sept. indtog hans Lehn Sølvitsborg og beleirede Lillø, som Hr. Iver 1468 undsatte efter at have slaaet en af Hr. Johan Oxe og Hr. Oluf Ged anført dansk Hær, sluttede derefter i Tofte et Forlig med Anførerne for Beleiringshæren Hr. Ture Turesson og Hr. Mogens Gren, hvilket dog ikke blev godkjendt af Kongen (263); ved et Møde i Halmstad vedtoges, at Hr. Iver skulde opgive Gulland og pleie Kongen Ret, fik s. A. Tilsagn om at blive Sverigs Rigsforstander efter Kong Karls Død, hvorimod Kong Christiern beslaglagde hans danske Gods, var da svensk Rigsraad og havde det Hverv at beleire de i Kong Christierns Magt værende Slotte, men denne undsatte dem. 1471 rustede Kongen sig til Gullandstog, et Møde i Djurshamn mellem Kongen, Hr. Iver, Hr. Aage og Hr. Laurens Axelsen bestemtes, men først paa Kalmar-Mødet 1472 kom det til en Art Forlig, hvor Hr. Iver fik Løfte om at beholde Villands og Gærs Herreder og Væ, hvorimod 24 Mænd skulde dømme om Varbjerg, Sølvitsborg og Tranekjær (264), fik dog s. A. Stekeborg og Gods paa Øland i Forlehning af Hr. Sten Sture (265), var 1473 svensk Sendebud til Mødet i Kalmar, hvor Kongen bød sig i Rette med de Axelsønner (266), trættede 1474 med Hr. Ture Turesson om det 1468 sluttede Forlig (267), var kort efter atter Sendebud til et Møde i Kalmar (268), krigede 1471-74 mod de liflandske Ordensherrer (269), paa et Møde i Aahus i Jan. 1476 med Kongen forpligtede Hr. Iver sig med Hr. Gustaf Karlsen at holde Visborg til Kongens Haand, var i Aug. s. A. endnu svensk Fuldmægtig paa et Kalmar-Møde og et Møde i Rønneby (270), men sluttede sig ellers nu til Kong Christiern, trættede 1479 angaaende Fru Birgitte af Hammerstads falske Breve (271), blev 1481 uenig med Hr. Sten Sture om Finland, som han havde overtaget efter Hr. Erik Axelsens Død, var dog 1482-83 svensk Sendebud til Kalmar-Møder (272), forligtes ogsaa 1483 ved et personligt Møde paa Gulland med Hr. Sten Sture, der forlenede ham med Rasaborg Slot og Lehn samt Borgholm paa Øland m. m., mod at Hr. Iver afstod sine finske Slotte (273); men Venskabet varede paa Grund af Hr. Ivers Sørøverier kun kort, var vel endnu 1484 svensk Fuldmægtig ved et Kalmar-Møde (274), men efter at det danske Rigsraad 1483 og 1485 havde afæsket ham Slotsloven paa Gulland (275) oplod han 1486 Øen til Danmark mod at faae alt sit Gods i Danmark tilbage (276), blev 1487 beleiret paa Borgholm af Hr. Sten Sture, men undslap, overladende Borgholms Forsvar til sin Frue, skikkede fra Gulland Bud efter Kong Hans, som saa med en Flaade satte sig i Besiddelse af Gulland og seilede til Øland, hvor Kongen sluttede Forlig med Hr. Sten Sture bl. A. paa Vilkaar, at Hr. Iver opgav Øland, men fik alle sine Godser i Skaane (277), † 1 Okt. s. A. paa Gulland (278) (efter Andre paa Lillø eller først † 1495 paa Haraldskjær); g. (1) m. Margrethe Poulsdatter Laxmand til Knabstrup (Merløse H.), (2) m. Maren Torbernsdatter Bille, (3) 22 Sept. 1466 i Nyköping m. Kong Karls Datter Magdalene (Bonde), der 1469 blev fangen i Vadstena af nogle dansksindede svenske Herremænd, men snart kom løs (279), 1479 fik Livsbrev paa Svartsjö Lehn og 1481 paa Åkerbo Herred, † 24 Aug. 1495 paa Bosgaard ved Söderköping [note: Originalmalerierne til Hr. Ivers og Fru Magdalenes hosstaaende Billeder findes paa Gaunø]. Børn
af 1. Ægteskab:
(1 Oluf Iversen, † lille.
(2 Ingeborg, † 1464 af Pest.
(3 Lisbet, † 1464 af Pest.
(4 Beate til Lillø (var efter Otto Brahes Ahner af 2. Ægteskab), † 4 Dec. 1487 i Effrid i Trøid Sogn af Pest, begr. i Lund Domkirke; g. (1) med Hr. Truid Pedersen (Galen) til Alverslev, levede 1458, (2) 22 Sept. 1466 i Nyköping m. Sverigs Riges Raad, Hr. Arvid Trolle til Bergqvara, sluttede 9 April 1488 Forlig med Hr. Poul Laxmand om dennes fædrene Arv, som Hr. Iver Axelsen i sin Tid havde taget til sig med sin første Hustru, gav 1495 Hr. Oluf Stigsen (Krognos) Fuldmagt at indkræve al Hr. Ivers Arv efter sin Datter, han fik med Fru Marine, Hr. Torbern Billes Datter(280), † 19-20 Febr. 1505 paa Lillø (g. (1) ca. 1460 m. Christina Johansdattcr Gädda til Fånö, (3) 25 Sept. 1488 m. Birgitte Turesdatter (sv. Bielke), † 5 Aug. 1515).
af 2. Ægteskab :
(5 En Datter, † før 1495.
af 3. Ægteskab :
(6 Margrethe, † 10 Nov. 1473.

4 "Adelsvapens genealogi Wiki", Bielke af Åkerö nr 8.
Adliga ätten Bielke af Åkerö nr 8 †
...
TAB 17
Ture Turesson (son av Ture Stensson, Tab. 16), till Kråkerum och Rävelsta. Född 1425. Riddare vid konung Karl Knutssons kröning 1448-06-29. Riksråd senast 1450 (Bbl.). Hövidsman på Axevalla slott 1451, men underhöll härifrån, såsom anhängare av unionen, en hemlig brevväxling med danskarna, vilket upptäcktes. Avsatt och fången men rymde till Danmark hösten 1452. Dömdes jämte de andra förrädiska herrarna att mista liv, ära och gods 1453-09-15. Återkom 1457, när Kristian I uppsteg på Sveriges tron. Erhöll 1457 Kalmar län och slott i förläning samt återinträdde i rådet och utnämndes till marsk och hövidsman på Stockholms slott. Nedgjorde 1463 skoningslöst den bondehär från Uppland, som rest sig till försvar för ärkebiskopen Jöns Bengtsson, sedan denne blivit av konungen fängslad, vilket förskaffade honom öknamnet >slaktaren>. Försvarade 1464 med tapperhet Stockholms slott mot Karl Knutsson, men måste uppgiva det åt ärkebiskopen 1465. Uppehöll sig därefter på Kalmar slott. Deltog på danska sidan i slaget vid Brunkeberg 1471-10-10. Uppgav Kalmar slott åt Sten Sture 1472-03-30 med förbehåll att återfå sina gods och värdigheter samt bodde sedan på Kråkerum. Ånyo riksråd 1472 till sin död (Bbl.). Lagman på Öland. Död mellan 1489-08-01 och 1490-03-01 och jämte sin fru begraven i Kronobäcks johanniterkloster i närheten av Kråkerum (Bbl.). Han köpte 1472 av marsken Klaus Rönnow Blidingholm i Almundsryds socken, Kronobergs län, vilket han gav sin fru till morgongåva. Gift före 1459-03-26 med Ingegärd Körningsdotter, som levde ännu 1503, dotter av väpnaren Körning Kettilsson (danska ätten Kyrning, som förde 3 sjöblad i kluven sköld), till Färlöf, och Karin Björnsdotter (björn), till Rosendal.
Barn:
Sten Turesson. Riddare och lagman. Se Tab. 18.
Erik Turesson. Riddare och riksråd. Död 1511. Se Tab. 19
Peder Turesson. Riddare och riksråd. Död 1520. Se Tab. 23
Nils Turesson. Slagen till riddare på den heliga graven i Jerusalem något av åren 1489\endash 92. Död ogift 1493 [Bbl].
Olof Turesson, död ogift.
Margareta Turesdotter, död 1507 (Bbl.). Gift 1468 med danske riddaren Mauritz Nilsson (Gyldenstjerne), till Aagaard på Jylland, död 1503 1. 1504 (Bbl).
Brita Turesdotter, död 1513-10-28 Hinsekind (Bbl.). Gift 1488-09-23 på Lagnö (Bbl.) med riddaren och lagmannen Arvid Birgersson (Trolle), till Bergkvara, i hans 3:e gifte, död 1505.
Barbara Turesdotter, död ogift 1485-10-21 och begraven i Kronobäcks kloster.
Anna Turesdotter, död 1513-04-23 på Erikstad (Bbl.) i Vittaryds socken, Kronobergs län. Gift 1488-06-01 Toftaholm (Bbl.) med riddaren, riksrådet och hövidsmannen på Älvsborg Gustaf Olofsson (av gamla Stenbocksläkten), till Tofta, Erikstad och Kälunda, i hans 2:a gifte, död 1494.

5 Nordisk Familjebok. Konversationslexikon och Realencyklopedi (Findes på Project Runeberg), 2. udgave bind 29 (1919) s.821: 2. Arvid Birgersson T.
2. Arvid Birgersson T., den föregåendes son, riksråd, f. omkr. 1440, d. i febr. 1505 på Lillö, bosatte sig till en början på Ed i Östbo härad och tog först efter faderns död Bergkvara, där han lät uppföra ett fast slott, till sin sätesgård. Medlem af riksrådet redan 1463, blef han genom sitt 1466 ingångna giftermål med Ivar Axelssons dotter nära förbunden med Axelssönernas rika och mäktiga ätt (se Tott). Giftermålet medförde tills vidare intet afbrott i de nära förbindelser med det nationella partiet, till hvilka faderns föredöme förpliktade honom; Ivar Axelsson gifte sig samtidigt själf med Karl Knutssons dotter och fortfor sedan under mer än halftannat årtionde att vara Sturarnas politiske meningsfrände. Tillsammans med sin svärfader stod T. sålunda under striderna i slutet af 1460-talet på Karl Knutssons sida och samverkade med Sturarna. Efter kung Karls död 1470 hyllade han Sten Sture d. ä. och kämpade tills. med denne vid Brunkeberg 10 okt. 1471. En förändring i det goda förhållandet mellan honom och riksföreståndaren inträdde emellertid i förra hälften af 1480-talet, och anledningen var den då utbrutna ovänskapen mellan Sten Sture och Ivar Axelsson, af hvilka den senare understöddes af T. 1484 synes herr Ivar ha umgåtts med planer att störta Sten Sture och göra T. till riksföreståndare, men försöket misslyckades. Ivar Axelssons fall 1487 medförde för T. den följden, att Sten Sture fråntog honom Nyköpings slottslän, som han sedan 1460-talet innehaft, och till gengäld gaf honom det obetydligare Borgholm. När en stark rådsopposition bildad sig mot Sten Sture under förra hälften af 1490-talet, blef T. en af dess ledare, och han tog liflig del i 1497 års uppror och kung Hans' inkallande. Vid kröningen s. å. blef han riddare och erhöll Tiohärads lagsaga i utbyte mot lagmansämbetet i Östergötland, som han beklädt sedan början af 1470-talet. En trogen anhängare af kung Hans, blef han vid utbrottet af 1501 års revolution utsatt för förföljelser från Sturarnas sida och flydde från Bergkvara till Lillö i Skåne, där han sedan till sin död var bosatt. Han ligger begrafven i Lunds domkyrka. T. var en lagkunnig man med tydligt framträdande bildningsintresse. Han var gift tre gånger: 1) omkr. 1460 med Kristina Jonsdotter Gedda, 2) 1466 med Beata Ivarsdotter (Tott), d. 1487, 3) 1488 med Birgitta Turesdotter (Bielke), d. 1513. I första giftet föddes två söner: Erik T. (se T. 3) och Jon Gedda, d. före 1486. Af sönerna i andra giftet kom endast Jakob l. Joakim T., stamfader för ättens danska gren (se släktöfversikten), att öfverlefva fadern. Med sin tredje fru hade T. sönerna Ture (se T. 5) och Arvid, af hvilka den senare, som var bosatt på Bo, blef ihjälskjuten af Dackes anhängare 1542.

6 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Trolle, Arvid Birgersson (vist 1440 - el 1505).

7 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Thott), Beate Iversdatter (ca 1440 - pest 1487).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 6 Jun. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk