Mogens Hak til Hikkebjerg [3516]
(-Efter 1486)
Lene Eilersdatter Rønnow [3517]
Niels Hak til Häckeberga [3497]
(Omkr 1460-1508)
Tale Hansdatter Brostrup [3498]
(Omkr 1470-Efter 1503)
Helle Nielsdatter Hak til Häckeberga [3489]
(Omkr 1495-Mellem 1549/1550)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ridder Holger Gregersen Ulfstand til Skabersjö [3488]

Helle Nielsdatter Hak til Häckeberga [3489] 2

  • Født: Omkr 1495 3
  • Ægteskab (1): Ridder Holger Gregersen Ulfstand til Skabersjö [3488] i 1529 1 2
  • Død: Mellem 1549 og 1550 2
Billede

  Notater:

Ullas tip-11-oldemor.


Billede

Helle blev gift med Ridder Holger Gregersen Ulfstand til Skabersjö [3488] [MRIN: 1216], søn af Gregers Jepsen Ulfstand til Torup og Toftholm [3492] og Else Torbernsdatter Bille [3493], i 1529.1 2 (Ridder Holger Gregersen Ulfstand til Skabersjö [3488] blev født omkring 1490,4 døde den 16 Dec. 1542 i København 1 og blev begravet den 20 Dec. 1542 i Lund domkirke 1.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

1. Ejendom: Ejer af gården/borgen: "Häckeberga", Genarps socken, Skåne. 2


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Genarps socken (Häckeberga)

Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1896. Trettende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.429-437.
Ulfstand. †
...
c. Gregers Jepsen til Torup og Toftholm (Tudse H.), beseglede 1484 til Vitterlighed med Holger Henriksen Ulfstand, og 1487 Hyldingen i Lund, tilskjødede 1492 Peder Bille den sin Hustru tilfaldne Part i Svanholm, var 1502-6 Lehnsmand paa Annæs, levede 2 Nov. 1510, begr. i Lund Domkirke; g. (1) m. Else Bille Torbernsdatter, (2) m. Johanne Brahe Pedersdatter; levede Enke 1506 (6). Børn (af 1. Ægteskab):
1) Hr. Truid Gregersen Ulfstand til Torup …
2) Hr. Holger Gregersen Ulfstand til Skabersø, var 1516 Hofsinde, gjorde 1518 sammen med Hr. Johan Oxe en Reise til det hellige Land, 1519-22 Høvedsmand paa Varberg og 1519-43 paa Laholm, svoer 1523 paany Kong Christiern II. Troskab, men sluttede sig dog hurtig til Kong Frederik, 1523 Ridder, s. A. Rigsraad og Sendebud til Kong Gustav, 1525 deltager i Toget til Gulland, 1526-43 forlehnet med Torne Herred og 1530-43 med Halmstad Herred, 1527-28 og 1530 Sendebud til Kong Gustav, var 1536-42 Landsdommer i Skaane, 1531 en af de fire Rigsraader, som skulde varetage Lov og Ret i Skaane, maatte 1534 sværge Grev Christoffer Troskab, men forlod snarest atter dennes Sag og var Aaret efter en af Anførerne for den skaanske Adel ved Helsingborgs Undsætning og Landskrones Beleiring, 1536 Sendebud til Sverig, ligeledes 1539-40 til Møderne i Kalmar, var 1542 en af Anførerne for det Krigsfolk, som sendtes til Bleking i Anledning af Dackefeiden, † 16 Dec. 1542 i Kjøbenhavn, begr. 20 s. M. i Lund Domkirke; g. (1) vistnok ved 29 Sept. 1520 i Ystad m. Anne Podebusk Predbjørnsdatter, † 1521 paa Varberg [rettet i DAA 1955 s.114: † 1523 iflg. Stenen i Varberg (CAJ, Nr. 191)]; (2) m. Helle Hak Nielsdatter til Hikkebjerg (Bare H.), var nylig † 28 Jan. 1550 (17). Børn
af 1. Ægteskab:
a) Gregers Holgersen Ulfstand til Sønder Vosborg (Ulvborg H.) …
af 2. Ægteskab:
b) Jens Holgersen Ulfstand til Skabersø, 1554-62 Hofsinde, 1561 Skænk, 1561-64 forlehnet med Vor Frue Kloster i Oslo, 1562 Lehnsmand paa Bahus, som han under Krigen med glimrende Tapperhed forsvarede trods gjentagne Beleiringer 1564, 65 og 66, fik 15 Juni 1566 Brev paa Vor Frue Kloster i Oslo, var † 21 Sept. 1566 paa Bahus, efter Kongens eget Vidnesbyrd tagende et mandhaftigt og ærligt Navn med sig i sin Grav (24); g. m. Lisbet Gyldenstierne Knudsdatter, † i Sept. 1566 paa Bahus, formentlig kort Tid før sin Ægtefælle. Søn: ...
c) Hak Holgersen Ulfstand [note: Originalmalerierne til hosstaaende Portræter findes paa Gaunø.] til Hikkebjerg, f. 7 Okt. 1535 på Hikkebjerg, gik fra sit 7. Aar i Skole i Herrisvad Kloster, var derefter nogen Tid i Huset hos Hr. Esge Bille, reiste 14 Aar gl. udenlands, tjente 6 Aar hos Kurfyrsten af Sachsen, der gjorde ham værgagtig, 1554-59 Hofsinde hos Hertug Frederik, hvem han ledsagede på Reisen til Kroningen i Frankfurt, tjent 1559 i Ditmarskerkrigen, 1559-62 Hofsinde hos Kongen, fik 1562 Brev paa Amtofte Lehn og havde 1562-75 Isolte Lehn, 1563-71 Aas Kloster, 1564 Ritmester over den sjællandske og skaanske Adelsfane, der deltog i Slaget for Halmstad, hvor han blev haardt saaret, og ved Svarteraa, i hvilket han særlig udmærkede sig, 1565-66 Lehnsmand paa Gisselfeld, 1566-67 Lundegaard, 1569-72 Lehnsmand paa Varberg, 1572-75 paa Odensegaard, 1575-78 paa Lykaa, 1577-88 paa Aalholm, fik 1577 Vester Vesterstad (Fers H.) af Kongen i Mageskifte for Skaftelevgaard (Slagelse H.), 1581 Rigsraad, 1583 Marskal paa Kongens Udenlandsrejse, 1587-94 forlehnet med Vesterstad, 1588-91 Lehnsmand paa Kalundborg, 1590 med Prinsesse Elisabeth til Brunsvig, 1590-93 den unge Konges Hofmester og Medlem af Regjeringsraadet, 1591-94 Lehnsmand paa Malmøhus, 1592-95 forlehnet med St. Peders Kloster i Lund, 1593 Rigsmarsk, † 10 Nov. 1594 i Kjøbenhavn, begr. 15 Dec. i Gennerup Kirke; g (1) 12 Okt. 1572 i Odense m. Pernille Gøye Albrechtsdatter, f. 1550, † 29 Aug. 1589, begr. 5 Okt. i Gennerup Kirke; (2) 22 Nov. 1590 paa Hikkebjerg m. Anne Parsberg Vernersdatter, † 4-5 Aug. 1592 paa Hikkebjerg, begr. 13 Sept. i Gennerup Kirke, (g. (1) 10 Jan. 1574 m. Hans Skovgaard til Gundestrup, † 18 Juli 1580) (32). Datter (af 2. Ægteskab): ...
d) Anne
e) Else
f) Lene
g) Christence
h) Thale til Skabersø, Hikkebjerg og Høgested …
3) Kirstine til Toftholm ….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1896. Trettende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.167-168.
Hak. †

b. Niels Hak til Hikkebjerg, var 1481 nærværende ved Mødet i Kalundborg, af Erkebisp Jens Brostrup forlehnet med Strø Lehn, var 1487 Rigsraad, førte 1497 stor Feide med Erkebispen af Lund, 1502 Lehnsmand paa Holbæk og paa Børringe Kloster, betænkes 1503 i Svogeren Henning Brostrups Testamente, deltog 1505 i Kalmarmødet, dræbt 8 Jan. 1508 paa Helsingborg Slot af Hr. Anders Bille, der derfor maatte betale en meget stor Mandebod, Forliget sluttedes først 1513; g. m. Tale Brostrup Hansdatter, levede 1503 (32). Børn:
1) Anders Hak til Hikkebjerg …
2) Lene
3) Helle til Hikkebjerg, levede 1546, var nylig † 28 Jan 1550 (34); g. 1529 m. Hr. Holger Gregersen Ulfstand til Skabersø, Rigsraad, † 16 Dec. 1542 i Kjøbenhavn, begr. 20 s. M. i Lund Domkirke (g. (1) m. Anne Podebusk, † 1521).

3 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Hak, Helle Nielsdatter (ca 1495 - før 1550).

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Ulfstand, Holger Gregersen (ca 1490 - 1542).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 6 Feb. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk