Gregers Jepsen Ulfstand til Torup og Toftholm [3492]
(Før 1460-Omkr 1506)
Else Torbernsdatter Bille [3493]
(Omkr 1450-Efter 1492)
Niels Hak til Häckeberga [3497]
(Omkr 1460-1508)
Tale Hansdatter Brostrup [3498]
(Omkr 1470-Efter 1503)
Ridder Holger Gregersen Ulfstand til Skabersjö [3488]
(Omkr 1490-1542)
Helle Nielsdatter Hak til Häckeberga [3489]
(Omkr 1495-Mellem 1549/1550)
Hak Holgersen Ulfstand til Häckeberga [3610]
(1535-1594)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Pernille Gøye Albrechtsdatter [5886]
2. Anne Vernersdatter Parsberg [3089]

  • Anne Haksdatter Ulfstand [5887]

Hak Holgersen Ulfstand til Häckeberga [3610] 1 3

  • Født: 7 Okt. 1535, "Häckeberga", Genarps socken, Skåne 1
  • Ægteskab (1): Pernille Gøye Albrechtsdatter [5886] den 12 Okt. 1572 i Odense 1
  • Ægteskab (2): Anne Vernersdatter Parsberg [3089] den 22 Nov. 1590 i "Häckeberga", Genarps socken, Skåne 1 2
  • Død: 10 Nov. 1594, København i en alder af 59 år 1
  • Begravet: 15 Dec. 1594, Genarps kyrka, Skåne 1
Billede

  Notater:

Uddrag af DAA 1896:

c) Hak Holgersen Ulfstand til Hikkebjerg, f. 7 Okt. 1535 på Hikkebjerg, gik fra sit 7. Aar i Skole i Herrisvad Kloster, var derefter nogen Tid i Huset hos Hr. Esge Bille, reiste 14 Aar gl. udenlands, tjente 6 Aar hos Kurfyrsten af Sachsen, der gjorde ham værgagtig, 1554-59 Hofsinde hos Hertug Frederik, hvem han ledsagede på Reisen til Kroningen i Frankfurt, tjent 1559 i Ditmarskerkrigen, 1559-62 Hofsinde hos Kongen, fik 1562 Brev paa Amtofte Lehn og havde 1562-75 Isolte Lehn, 1563-71 Aas Kloster, 1564 Ritmester over den sjællandske og skaanske Adelsfane, der deltog i Slaget for Halmstad, hvor han blev haardt saaret, og ved Svarteraa, i hvilket han særlig udmærkede sig, 1565-66 Lehnsmand paa Gisselfeld, 1566-67 Lundegaard, 1569-72 Lehnsmand paa Varberg, 1572-75 paa Odensegaard, 1575-78 paa Lykaa, 1577-88 paa Aalholm, fik 1577 Vester Vesterstad (Fers H.) af Kongen i Mageskifte for Skaftelevgaard (Slagelse H.), 1581 Rigsraad, 1583 Marskal paa Kongens Udenlandsrejse, 1587-94 forlehnet med Vesterstad, 1588-91 Lehnsmand paa Kalundborg, 1590 med Prinsesse Elisabeth til Brunsvig, 1590-93 den unge Konges Hofmester og Medlem af Regjeringsraadet, 1591-94 Lehnsmand paa Malmøhus, 1592-95 forlehnet med St. Peders Kloster i Lund, 1593 Rigsmarsk, † 10 Nov. 1594 i Kjøbenhavn, begr. 15 Dec. i Gennerup Kirke; g (1) 12 Okt. 1572 i Odense m. Pernille Gøye Albrechtsdatter, f. 1550, † 29 Aug. 1589, begr. 5 Okt. i Gennerup Kirke; (2) 22 Nov. 1590 paa Hikkebjerg m. Anne Parsberg Vernersdatter, † 4-5 Aug. 1592 paa Hikkebjerg, begr. 13 Sept. i Gennerup Kirke, (g. (1) 10 Jan. 1574 m. Hans Skovgaard til Gundestrup, † 18 Juli 1580) (32). Datter (af 2. Ægteskab):
Anne, f. 17 Juli 1592 † kort efter sin Moder.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Ejendom: Han arvede borgen: "Häckeberga", Genarps socken, Skåne. 1

2. Ejendom: Var ejer af gården, 1590, "Hviderup", Gårdstånga socken, Skåne. 4 Også stavet Hvidarp, i dag Viderups slott.

3. Diverse: Han lod kirken opføre, 1590-1593, Genarps kyrka, Skåne. 5


Billede

Hak blev gift med Pernille Gøye Albrechtsdatter [5886] [MRIN: 2270] den 12 Okt. 1572 i Odense.1 (Pernille Gøye Albrechtsdatter [5886] blev født i 1550,1 døde den 29 Aug. 1589 1 og blev begravet den 5 Okt. 1589 i Genarps kyrka, Skåne 1.)


Billede

Hak blev derefter gift med Anne Vernersdatter Parsberg [3089] [MRIN: 1271], datter af Ridder Verner Tønnesen Parsberg til Harrested og Sandbygaard [3608] og Anne Manderupsdatter Holck til Stadsgaard [3609], den 22 Nov. 1590 i "Häckeberga", Genarps socken, Skåne.1 2 (Anne Vernersdatter Parsberg [3089] blev født i 1549,6 døde 14 eller 15 Aug. 1592 i "Häckeberga", Genarps socken, Skåne 2 og blev begravet den 13 Sep. 1592 i Genarps kyrka, Skåne 2.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

1. Bopæl: "Häckeberga", Genarps socken, Skåne.


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Genarp socken.

Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1896. Trettende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.432-436.
Ulfstand. †
...
2) Hr. Holger Gregersen Ulfstand til Skabersø, var 1516 Hofsinde, gjorde 1518 sammen med Hr. Johan Oxe en Reise til det hellige Land, 1519-22 Høvedsmand paa Varberg og 1519-43 paa Laholm, svoer 1523 paany Kong Christiern II. Troskab, men sluttede sig dog hurtig til Kong Frederik, 1523 Ridder, s. A. Rigsraad og Sendebud til Kong Gustav, 1525 deltager i Toget til Gulland, 1526-43 forlehnet med Torne Herred og 1530-43 med Halmstad Herred, 1527-28 og 1530 Sendebud til Kong Gustav, var 1536-42 Landsdommer i Skaane, 1531 en af de fire Rigsraader, som skulde varetage Lov og Ret i Skaane, maatte 1534 sværge Grev Christoffer Troskab, men forlod snarest atter dennes Sag og var Aaret efter en af Anførerne for den skaanske Adel ved Helsingborgs Undsætning og Landskrones Beleiring, 1536 Sendebud til Sverig, ligeledes 1539-40 til Møderne i Kalmar, var 1542 en af Anførerne for det Krigsfolk, som sendtes til Bleking i Anledning af Dackefeiden, † 16 Dec. 1542 i Kjøbenhavn, begr. 20 s. M. i Lund Domkirke; g. (1) vistnok ved 29 Sept. 1520 i Ystad m. Anne Podebusk Predbjørnsdatter, † 1521 paa Varberg [rettet i DAA 1955 s.114: † 1523 iflg. Stenen i Varberg (CAJ, Nr. 191)]; (2) m. Helle Hak Nielsdatter til Hikkebjerg (Bare H.), var nylig † 28 Jan. 1550 (17). Børn
af 1. Ægteskab:
a) Gregers Holgersen Ulfstand til Sønder Vosborg (Ulvborg H.) …
af 2. Ægteskab:
b) Jens Holgersen Ulfstand til Skabersø, 1554-62 Hofsinde, 1561 Skænk, 1561-64 forlehnet med Vor Frue Kloster i Oslo, 1562 Lehnsmand paa Bahus, som han under Krigen med glimrende Tapperhed forsvarede trods gjentagne Beleiringer 1564, 65 og 66, fik 15 Juni 1566 Brev paa Vor Frue Kloster i Oslo, var † 21 Sept. 1566 paa Bahus, efter Kongens eget Vidnesbyrd tagende et mandhaftigt og ærligt Navn med sig i sin Grav (24); g. m. Lisbet Gyldenstierne Knudsdatter, † i Sept. 1566 paa Bahus, formentlig kort Tid før sin Ægtefælle. Søn:
Holger Ulfstand til Hikkebjerg, Asserstrup (Bare H.), hvilke han tilbyttede sig af Fru Thale Ulfstand for Skabersø, som hun 1602 atter skænkede ham, og Bosø Kloster (Froste H.), som han arvede efter Fru Thale, f. 1565, sendtes 1574 af Kongen til Kurfyrsten af Sachsen for at opdrages med dennes Søn, alt paa Kongens Bekostning, men var 1581 bleven hjemkaldt paa Grund af sin ubetænksomme Opførsel, 1584-85 Kancellijunker, kvitterede 1585 Kongen for sit Værgemål, det Kongen havde paataget sig efter hans Faders Begjæring paa hans Yderste, 1591-97 forlehnet med Hørby i Froste Herred, † 1609; g. 23 Aug. 1590 i Malmø m. Anne Skovgaard Hansdatter til Gundestrup, taxeredes 1625 til 541 Tdr. Hk., † 21 Juli 1645 i Malmø, bisat 1 Sept. i St. Peders Kirke smst. (25). Børn: ...
c) Hak Holgersen Ulfstand [note: Originalmalerierne til hosstaaende Portræter findes paa Gaunø.] til Hikkebjerg, f. 7 Okt. 1535 på Hikkebjerg, gik fra sit 7. Aar i Skole i Herrisvad Kloster, var derefter nogen Tid i Huset hos Hr. Esge Bille, reiste 14 Aar gl. udenlands, tjente 6 Aar hos Kurfyrsten af Sachsen, der gjorde ham værgagtig, 1554-59 Hofsinde hos Hertug Frederik, hvem han ledsagede på Reisen til Kroningen i Frankfurt, tjent 1559 i Ditmarskerkrigen, 1559-62 Hofsinde hos Kongen, fik 1562 Brev paa Amtofte Lehn og havde 1562-75 Isolte Lehn, 1563-71 Aas Kloster, 1564 Ritmester over den sjællandske og skaanske Adelsfane, der deltog i Slaget for Halmstad, hvor han blev haardt saaret, og ved Svarteraa, i hvilket han særlig udmærkede sig, 1565-66 Lehnsmand paa Gisselfeld, 1566-67 Lundegaard, 1569-72 Lehnsmand paa Varberg, 1572-75 paa Odensegaard, 1575-78 paa Lykaa, 1577-88 paa Aalholm, fik 1577 Vester Vesterstad (Fers H.) af Kongen i Mageskifte for Skaftelevgaard (Slagelse H.), 1581 Rigsraad, 1583 Marskal paa Kongens Udenlandsrejse, 1587-94 forlehnet med Vesterstad, 1588-91 Lehnsmand paa Kalundborg, 1590 med Prinsesse Elisabeth til Brunsvig, 1590-93 den unge Konges Hofmester og Medlem af Regjeringsraadet, 1591-94 Lehnsmand paa Malmøhus, 1592-95 forlehnet med St. Peders Kloster i Lund, 1593 Rigsmarsk, † 10 Nov. 1594 i Kjøbenhavn, begr. 15 Dec. i Gennerup Kirke; g (1) 12 Okt. 1572 i Odense m. Pernille Gøye Albrechtsdatter, f. 1550, † 29 Aug. 1589, begr. 5 Okt. i Gennerup Kirke; (2) 22 Nov. 1590 paa Hikkebjerg m. Anne Parsberg Vernersdatter, † 4-5 Aug. 1592 paa Hikkebjerg, begr. 13 Sept. i Gennerup Kirke, (g. (1) 10 Jan. 1574 m. Hans Skovgaard til Gundestrup, † 18 Juli 1580) (32). Datter (af 2. Ægteskab):
Anne, f. 17 Juli 1592 † kort efter sin Moder.
d) Anne
e) Else
f) Lene
g) Christence
h) Thale til Skabersø, Hikkebjerg og Høgested ….

2 W. Haxthausen og Louis Bobé, Danmarks Adels Aarbog. 1940. Syv og halvtredsindstyvende Aargang. (København. J. H. Schultz Forlagsboghandel A/S. (Bogen kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek)), s.81-84.
Parsberg. †

Tredje Slægtled.
Hr. Tønne Parsbergs Børn
af første Ægteskab m. Marine Knudsdatter (Has):
1. Gertrud
af andet Ægteskab m. Ingeborg Podebusk:
2. Hr. Verner til Harrested og Sandbygaard i Tybjerg H. (før 1561), f. 6 Febr. 1511; imm. 1528 i Rostock, 1536-38 Hofsinde, samtidig vistnok forlenet med Øvids Kloster, fik 1540 Brev paa Elling Len, dog neppe tiltraadt, 1541 Lensmand paa Sølvitsborg, ledsagede 1548 Prins Frederik til Norge, o. 1550 Rigsraad, fik 1559 Ridderslaget, 1563 Proviantmester i Bleking, maatte 1564 overlade Svenskerne Sølvitsborg, men afbrændte forinden Slottet og trak sig tilbage med sin Besætning, † 21 Jan. 1567 paa Harrested. G. m. Anna Holck til Stadsgaard (Constantinsborg) (F.: Manderup H. til Barritskov og Anne Lykke), forlenet 1576 til sin Død med Hørby Len, skrives 1578 til Hviderup (Froste H.) † 26 Maj 1591 paa Harrested, bgr. 4 Juli; begge bgr. i Hyllinge K. - Børn: Fjerde Slægtled I.
3. Jørgen
4. Vibeke
5. Anne
6. Jytte
7. Niels til Gundestrup (Kulla Gunnarstorp) i S. Asbo H. ...
8. Valdemar

Fjerde Slægtled.
I.
Hr. Verner Parsbergs Børn m. Anne Holck:
1. Tønne til Harrested …
2. Predbjørn
3. Niels til Harrested og Sandbygaard …
4. Manderup til Sandbygaard og Hagesholm (Hovlbjerg H.) …
5. Ingeborg
6. Jørgen
7. Anne, fra 1572 i Dronningens Fruerstue † 14-15 Aug. 1592 paa Hikkebjerg, bgr. 13 Sept. i Gennerup K.; g. (1) 10 Jan. 1574 m. Hans Skovgaard til Gundestrup † 18 Juli 1580 paa Helsingborg Slot, bis. 24 Aug. i Helsingborg; (2) 22 Nov. 1590 paa Hikkebjerg m. Rigsmarsk Hak Holgersen Ulfstand til Hikkebjerg, f. 7 Okt. 1535 smst. † 10 Nov. 1594 i Kbhvn., bgr. 15 Dec. s. A. i Gennerup K. (g. (1) 12 Okt. 1572 m. Pernille Gøye, f. 1550 † 29 Aug. 1589.)
8. Christian
9. Lisbet
10. Christoffer til Hviderup, Jernit, Hagesholm og Sødal (Nørlyng H.) …
11. Valdemar til Jernit, Bonderup (Rinds H.), Stadsgaard …
12. Claus
13. Anne
14. Sophie ….

3 lex.dk, Bruun, Henry: Hak Holgersen Ulfstand i Dansk Biografisk Leksikon. Hentet 6. februar 2021.

4 Expeditionen för Konversations-lexikon, Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige (1859-1870. (Findes på Project Runeberg)), Tredje Bandet s.467: Hvidarp.

5 Web, Svenska Kyrkan: Genarps kyrka.

6 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Parsberg, Anne (1549 - 1592).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 6 Feb. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk