Ridder Verner Parsberg til Stierberg [3631]
(Omkr 1415-1484)
Anne Tønnesdatter Rønnow [3632]
(Omkr 1420-1474)
Ridder Predbjørn Podebusk til Vosborg og Kørup [5973]
(Omkr 1460-1541)
Vibeke Eriksdatter Rosenkrantz til Bidstrup [5974]
(Omkr 1465-1506)
Ridder Tønne Vernersen Parsberg til Harrested og Örtofta [3616]
(Omkr 1455-1521)
Ingeborg Predbjørnsdatter Podebusk [3617]
(Omkr 1490-Mellem 1542/1542)
Ridder Verner Tønnesen Parsberg til Harrested og Sandbygaard [3608]
(1511-1567)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Anne Manderupsdatter Holck til Stadsgaard [3609]

 • Tønne Vernersen Parsberg til Harrested [5875]
 • Ingeborg Vernersdatter Parsberg [5878]
 • Predbjørn Vernersen Parsberg [5876]
 • Niels Vernersen Parsberg [3618]
 • Manderup Vernersen Parsberg til Sandbygaard og Hagesholm [5877]
 • Jørgen Vernersen Parsberg [5879]
 • Anne Vernersdatter Parsberg [3089]+
 • Christian Vernersen Parsberg [5880]
 • Lisbet Vernersdatter Parsberg [5881]
 • Christoffer Vernersen Parsberg til Hviderup, Jernit, Hagesholm og Sødal [5882]
 • Valdemar Vernersen Parsberg til Jernit, Bonderup, Stadsgaard og Hviderup [3620]
 • Claus Vernersen Parsberg [5883]
 • Anne Vernersdatter Parsberg [5884]
 • Sophie Vernersdatter Parsberg [5885]

Ridder Verner Tønnesen Parsberg til Harrested og Sandbygaard [3608] 1 3

 • Født: 6 Feb. 1511 1
 • Ægteskab (1): Anne Manderupsdatter Holck til Stadsgaard [3609] 1 2
 • Død: 21 Jan. 1567, "Harrested", Hyllinge sg i en alder af 55 år 1
 • Begravet: Hyllinge kirke 1
Billede

  Notater:

Ullas tip-11-oldefar.

Uddrag af DAA 1940:
2. Hr. Verner til Harrested og Sandbygaard i Tybjerg H. (før 1561), f. 6 Febr. 1511; imm. 1528 i Rostock, 1536-38 Hofsinde, samtidig vistnok forlenet med Øvids Kloster, fik 1540 Brev paa Elling Len, dog neppe tiltraadt, 1541 Lensmand paa Sølvitsborg, ledsagede 1548 Prins Frederik til Norge, o. 1550 Rigsraad, fik 1559 Ridderslaget, 1563 Proviantmester i Bleking, maatte 1564 overlade Svenskerne Sølvitsborg, men afbrændte forinden Slottet og trak sig tilbage med sin Besætning, † 21 Jan. 1567 paa Harrested. G. m. Anna Holck til Stadsgaard (Constantinsborg) (F.: Manderup H. til Barritskov og Anne Lykke), forlenet 1576 til sin Død med Hørby Len, skrives 1578 til Hviderup (Froste H.) † 26 Maj 1591 paa Harrested, bgr. 4 Juli; begge bgr. i Hyllinge K.

  Begravelsesnotater:

En figursten over parret, der tidligere lå i gulvet foran koret, er nu opsat på tårnrummets sydvæg.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Ejendom: Ejer af herregården: "Harrested", Hyllinge sg. 1

2. Ejendom: Ejer af herregården: "Sandbygaard", Tybjerg hd. 1

3. Ejendom: Grundlagde sædegården: "Hviderup", Gårdstånga socken, Skåne. 4 5 6 7 Også stavet Hvidarp, i dag Viderups slott.


Billede

Verner blev gift med Anne Manderupsdatter Holck til Stadsgaard [3609] [MRIN: 1270], datter af Manderup Holck til Barritskov [3622] og Anne Christoffersdatter Lykke [3623].1 2 (Anne Manderupsdatter Holck til Stadsgaard [3609] blev født omkring 1515,8 døde den 26 Maj 1591 i "Harrested", Hyllinge sg 1 og blev begravet den 4 Jul. 1591 i Hyllinge kirke 1.)


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Hyllinge sogn.

Billede

Kilder


1 W. Haxthausen og Louis Bobé, Danmarks Adels Aarbog. 1940. Syv og halvtredsindstyvende Aargang. (København. J. H. Schultz Forlagsboghandel A/S. (Bogen kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek)), s.80-84.
Parsberg. †

Andet Slægtled.
1. Hr. Tønne til Harrested og Ørtofte (Harager H.), var 1487 blandt de Riddere og Rigsraader, der hyldede Christiern (II.) som Landets tilkommende Konge, var 1489 Høvedsmand paa Lindholm (Segl), blev 1491 af Kongen dømt til at nedbryde den Bygning, han havde opført paa Helliestade Bod, hvor han holdt Ølsalg og Høkeri, trættede 1492 m. Kapitlet i Lund om en Gaard i Vadensjö, medbeseglede 1495 Laurids Knob og Hustrus Mageskifte, skrives 1497 og 1499 til Ørtofte Hovedgaard, som han fik paa Skiftet efter Svigerfaderen Knud Truidsen, trættede 1498 om Hareberg Gods m. Hr. Oluf Stigsen, medbeseglede 1500 et af samme udstedt Skøde, var 1503 og 1504 Høvedsmand paa Varberg, sad 1504 med Hustru paa Ørtofte, ligesaa 1507, da han mødte paa Rettertinget i Nyborg, 1512 ved Forhandlingerne i Halmstad, var 1514 Medlover for Kong Christierns Ægtepagt, havde til sin Død Gaardstænge Len † 23 Nov. 1521. Gift (1) m. Marine Knudsdatter (F.: Knud Truidsen (Has) og Margrethe Parsberg), levede 1505; (2) 26 Maj 1510 m. Ingeborg Podebusk (F.: Hr. Predbjørn P. og Vibeke Rosenkrantz) † 1542 m. 26 Marts og 21 April, bgr. i Aarhus Domkirke (D. A. A. XXV, 371). - Børn: Tredje Slægtled.
2. Hr. Jørgen
3. Margrethe

Tredje Slægtled.
Hr. Tønne Parsbergs Børn
af første Ægteskab m. Marine Knudsdatter (Has):
1. Gertrud
af andet Ægteskab m. Ingeborg Podebusk:
2. Hr. Verner til Harrested og Sandbygaard i Tybjerg H. (før 1561), f. 6 Febr. 1511; imm. 1528 i Rostock, 1536-38 Hofsinde, samtidig vistnok forlenet med Øvids Kloster, fik 1540 Brev paa Elling Len, dog neppe tiltraadt, 1541 Lensmand paa Sølvitsborg, ledsagede 1548 Prins Frederik til Norge, o. 1550 Rigsraad, fik 1559 Ridderslaget, 1563 Proviantmester i Bleking, maatte 1564 overlade Svenskerne Sølvitsborg, men afbrændte forinden Slottet og trak sig tilbage med sin Besætning, † 21 Jan. 1567 paa Harrested. G. m. Anna Holck til Stadsgaard (Constantinsborg) (F.: Manderup H. til Barritskov og Anne Lykke), forlenet 1576 til sin Død med Hørby Len, skrives 1578 til Hviderup (Froste H.) † 26 Maj 1591 paa Harrested, bgr. 4 Juli; begge bgr. i Hyllinge K. - Børn: Fjerde Slægtled I.
3. Jørgen
4. Vibeke
5. Anne
6. Jytte
7. Niels til Gundestrup (Kulla Gunnarstorp) i S. Asbo H. ...
8. Valdemar

Fjerde Slægtled.
I.
Hr. Verner Parsbergs Børn m. Anne Holck:
1. Tønne til Harrested …
2. Predbjørn
3. Niels til Harrested og Sandbygaard …
4. Manderup til Sandbygaard og Hagesholm (Hovlbjerg H.) …
5. Ingeborg
6. Jørgen
7. Anne, fra 1572 i Dronningens Fruerstue † 14-15 Aug. 1592 paa Hikkebjerg, bgr. 13 Sept. i Gennerup K.; g. (1) 10 Jan. 1574 m. Hans Skovgaard til Gundestrup † 18 Juli 1580 paa Helsingborg Slot, bis. 24 Aug. i Helsingborg; (2) 22 Nov. 1590 paa Hikkebjerg m. Rigsmarsk Hak Holgersen Ulfstand til Hikkebjerg, f. 7 Okt. 1535 smst. † 10 Nov. 1594 i Kbhvn., bgr. 15 Dec. s. A. i Gennerup K. (g. (1) 12 Okt. 1572 m. Pernille Gøye, f. 1550 † 29 Aug. 1589.)
8. Christian
9. Lisbet
10. Christoffer til Hviderup, Jernit, Hagesholm og Sødal (Nørlyng H.) …
11. Valdemar til Jernit, Bonderup (Rinds H.), Stadsgaard …
12. Claus
13. Anne
14. Sophie ….

2 G.O.A. von Irgens-Bergh og Louis Bobé, Danmarks Adels Aarbog. 1925. To og fyrretyvende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.428.
Holck.

Barritskov-Linjen

Andet Slægtled.
1. Sidsel
2. Sophie
3. Anna.
4. Manderup til Barritskov, fik 1502 (Manderop Christiernssøn) af Mester Oluf Hak tilskødet en Gaard i Barridshule, lod 1503 paa Bjerre Herredsting med Lovhævd indværge to Gaarde i Vestløf, s. A. smst. en Gaard i Klackrund og en Gaard i Stovby, gav 1511 sin Hustrus Stiffader Afkald, var 1515 Amtmand paa Sønderborg, da han, som nævnt, af Anne Markus Lunds Enke fik tilskødet 2 Gaarde i Tandslet og en øde Gaard i Eskebjerg, endnu Amtmand 1521 (26 April), da han var Forlover for Kongen, skrives s. A. til Barritskov, ligesaa 1529, da han lod indværge en Del Agre paa Klakrund Mark. havde 1533 Trætte med Svend Persen til Ørum, skrives endnu 1537 til Barritskov. G. før 1511 med Anne Lykke (Forældre: Hr. Christoffer Lykke til Stadsgaard og Margrethe Bosdatter Høg). Deres Børn:

Tredje Slægtled.
1. Anne, forlenet 1581 med Hörby i Skaane, som hun havde til sin Død Juni 1591, g. m. Hr. Verner Parsberg til Harrested † 1567.
2. Hans til Barritskov ….

3 Den Store Danske, Gyldendals åbne encyklopædi, Poul Colding: Verner Parsberg i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 8. maj 2020.

4 Expeditionen för Konversations-lexikon, Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige (1859-1870. (Findes på Project Runeberg)), Tredje Bandet s.467: Hvidarp.

5 Sylve Åkesson, Skånska slott och herresäten, Viderup.

6 Nina Ringbom, Slottsguiden.info, Hviderup.

7 Wikipedia, Viderup slot.

8 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Holck, Anne Manderupsdatter (ca 1515 - 1591).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 18 Aug. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk