Jørgen Skovgaard til Skovgaard [3606]
(Omkr 1495-1557)
Anne Hermandsdatter Flemming [3607]
(Omkr 1500-1530)
Ridder Verner Parsberg til Harrested og Sandbygaard [3608]
(1511-1567)
Anne Manderupsdatter Holck [3609]
(Omkr 1515-1591)
Hans Skovgaard til Vrams Gunnarstorp og Skovgaard [3088]
(Omkr 1526-1580)
Anne Vernersdatter Parsberg [3089]
(1549-1592)

Anne Skovgaard Hansdatter til Vrams-Gunnarstorp [3070]
(Efter 1574-1645)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Holger Ulfstand til Häckeberga, Assartorp og Skabersjö [3069]

 • Hak Ulfstand [5536]
 • Hans Ulfstand til Gundestrup [5537]
 • Anne Holgersdatter Ulfstand Bosø Kloster [5542]
 • Helle Holgersdatter Ulfstand [5540]
 • Ingeborg Holgersdatter Ulfstand til Bosø Kloster og Gundestrup [5538]
 • Lisbet Holgersdatter Ulfstand [5544]
 • Else Holgersdatter Ulfstand [3052]+

Anne Skovgaard Hansdatter til Vrams-Gunnarstorp [3070] 2

 • Født: Efter 1574 3
 • Ægteskab (1): Holger Ulfstand til Häckeberga, Assartorp og Skabersjö [3069] den 23 Aug. 1590 i Malmö, Skåne 1 2
 • Død: 21 Jul. 1645, Malmö, Skåne 2
 • Bisat: 1 Sep. 1645, Sankt Petri kyrka, Malmö 2

   Et andet navn for Anne var Anne Hansdatter Skovgaard til Gundestrup.3

Billede

  Notater:

Ullas tip-9-oldemor.

Link til siden om Vrams Gunnarstorp.

Billede

  Begivenheder i hendes liv:1. Diverse: Maleri af Anne Skovgaard. Ukendt kunstner. (Eget foto, må kopieres). Findes på Frederiksborg slot. Billedtekst:
Anne Skovgaard
til Gundestrup, -1645
ægt. 1590 Holger Ulfstand til Hikkebjerg.

2. Bopæl: Efter ægtefællens død: "Häckeberga", Genarps socken, Skåne. 4

3. Ejendom: Ejer af herregården: "Vrams Gunnarstorp", Skåne. 2 Anne arvede herregården 1612 efter broderen Jørgen, der døde barnløs.


Billede

Anne blev gift med Holger Ulfstand til Häckeberga, Assartorp og Skabersjö [3069] [MRIN: 1024], søn af Jens Holgersen Ulfstand til Skabersjö [3086] og Lisbet Gyldenstierne Knudsdatter [3087], den 23 Aug. 1590 i Malmö, Skåne.1 2 (Holger Ulfstand til Häckeberga, Assartorp og Skabersjö [3069] blev født i 1565 1 og døde i 1609 1.)


Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1896. Trettende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.434-435.
Ulfstand. †
...
b) Jens Holgersen Ulfstand til Skabersø, 1554-62 Hofsinde, 1561 Skænk, 1561-64 forlehnet med Vor Frue Kloster i Oslo, 1562 Lehnsmand paa Bahus, som han under Krigen med glimrende Tapperhed forsvarede trods gjentagne Beleiringer 1564, 65 og 66, fik 15 Juni 1566 Brev paa Vor Frue Kloster i Oslo, var † 21 Sept. 1566 paa Bahus, efter Kongens eget Vidnesbyrd tagende et mandhaftigt og ærligt Navn med sig i sin Grav (24); g. m. Lisbet Gyldenstierne Knudsdatter, † i Sept. 1566 paa Bahus, formentlig kort Tid før sin Ægtefælle. Søn:
Holger Ulfstand til Hikkebjerg, Asserstrup (Bare H.), hvilke han tilbyttede sig af Fru Thale Ulfstand for Skabersø, som hun 1602 atter skænkede ham, og Bosø Kloster (Froste H.), som han arvede efter Fru Thale, f. 1565, sendtes 1574 af Kongen til Kurfyrsten af Sachsen for at opdrages med dennes Søn, alt paa Kongens Bekostning, men var 1581 bleven hjemkaldt paa Grund af sin ubetænksomme Opførsel, 1584-85 Kancellijunker, kvitterede 1585 Kongen for sit Værgemål, det Kongen havde paataget sig efter hans Faders Begjæring paa hans Yderste, 1591-97 forlehnet med Hørby i Froste Herred, † 1609; g. 23 Aug. 1590 i Malmø m. Anne Skovgaard Hansdatter til Gundestrup, taxeredes 1625 til 541 Tdr. Hk., † 21 Juli 1645 i Malmø, bisat 1 Sept. i St. Peders Kirke smst. (25). Børn:
(a Hak Ulfstand
(b Hans Ulfstand til Gundestrup (S. Asbo H.) …
(c Ingeborg til Bosø Kloster og Gundestrup …
(d Helle
(e Anne til Bosø Kloster …
(f Lisbet
(g Else, f. 1602, taxeredes 1625 til 166½ Td. Hk. (31); g. 1627 m. Christoffer Mormand til Esperød, † 15 Juni 1659.
….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, "Danmarks Adels Aarbog 1917. Fire og tredivte Aargang." (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.481.
Skovgaard. †

Toke Ebbesens afkom.

(3 Hans Skovgaard til Gundestrup, som han fik tilskjødet af Farbroderen og 1570 tog Laasebrev paa, f. ca. 1526, var i Huset hos Mester Anders Skovgaard, opholdt sig 4 Aar i Nürnberg og andre 4 Aar i det Tydske, tjente 10 Aar i Kancelliet, 1553-54 forlehnet med Magleby Lehn i Skaane, 1554 kgl. Sekretær og Erkedegn i Viborg, 1558-59 Hofsinde, 1559 øverste Sekretær og Domprovst i Roskilde, havde 1562 begaaet Vold mod en Kvinde og anden Misgierning, i hvilken Anledning Hertug Hans forgæves gjorde Forbøn for ham hos Dronning Dorothea (50), 1563 forlehnet med Thyholm Provsti, skrev sig 1567 til Skovgaard, 1574 afsk. som øverste Sekretær, Rigsraad, 1576 Lehsmand paa Helsingborg, tilbyttede sig 1579 af Kongen Fligende (Torne H.) for Skovgaard og 1580 Sanderumgaard (Aasum H.) (51), † 18 Juli 1580 paa Helsingborg, begr. 24 Aug. i Helsingborg Kirke; g. 10 Jan. 1574 paa Kjøbenhavns Slot m. Anne Vernersdatter Parsberg, † 5 Aug. 1592 paa Hikkebjerg, begr. 13 Sept. s. A. i Gennerup Kirke (g. (2) 22 Nov. 1590 m. Hak Ulfstand til Hikkebjerg, f. 7 Okt. 1535 † 10 Nov. 1594). Børn:
(a Anne til Gundestrup, † 21 Juli 1645 i Malmø, bisat 1 Sept. s. A. i St. Peders Kirke smst; g. 23 Aug. 1590 i Malmø m. Holger Ulfstand til Hikkebjerg, f. 1565 † 1609.
(b Prederik Skovgaard til Fligende …
(c Jørgen Skovgaard til Gundestrup …
(d Ingeborg ….

3 Finn Holbek, "WebSkeel-Holbek. Find navne i Danmarks Adels Aarbog", Anne Hansdatter Skovgaard, til Gundestrup.

4 Expeditionen för Konversations-lexikon, Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige (1859-1870. (Findes på Project Runeberg)), Tredje Bandet: Heckeberga s.261.
... Hack Ulfstand var först gift med Pernilla Gjöe, som dog 1589; följande året ingick ban nytt gifte med Anna Parsberg, enka efter Hans Skougaard till Wrams-Gunnarstorp. Hon dog 1592, och två år derefter afled herr Hack Ulfstand. Han hade blott en dotter, Anna, som dog i barnåren. Heckeberga öfvergick derföre till hans broders, Jens Ulfstands, äldsta son, Holger Jensen Ulfstand, som äfven egde Skabersjö och Wrams-Gunnarstorp, hvilken sednare gård han erhöll genom sin hustru, Anna Skougaard, dotter af hans farbrors fru, den förutnämda Anna Parsberg, och hennes första man, Hans Skougaard. Holger Jensen skildras som en man af stor lärdom och mycken fromhet. Uti Genarps sakristia förvarades länge en del af hans boksamling, mest bestående af klassiska auktorer och kyrkofäder, försedda med hans egenhändiga anmärkningar i marginalen. Man kunde af dem finna, att han synnerligen älskade Augustini skrifter. Holger Jensen dog i sina bästa år 1618. Hans enka bodde qvar på Heckeberga till sin död år 1644. De hade tillsammans 5 döttrar och 2 söner; af döttrarna blef Ingeborg gift med Jörgen Wind, Helle med Nils Lykke, Anna med Jörgen Urup, Elsa med Christopher Mormand, och Lisbeth dog ogift. Sönerna voro Hans och Jack, af hvilka den förre dog ung, och den sednare genom en vådlig händelse på Heckeberga. Han jemte några andra unga ädlingar roade sig en dag med att göra raketer och svärmare. Genom vårdslöshet fattade elden uti krutet, så att det exploderade och antände Jack Ulfstands kläder. Han hade visserligen nog besinning att skynda ut på gården och kasta sig uti ett vattenkar, som stod framför pumpen, men hade dock redan blifvit så illa bränd, att det icke blef möjligt att rädda hans lif. ...


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 2 Maj 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk