Jep Jensen Skovgaard [3611]
Karen Lauridsdatter Daa [3612]
Herman Flemming til Knudstrup og Bavelse [3614]
(Før 1458-Før 1509)
Anne Eriksdatter Thott til Bavelse [3615]
(-Efter 1528)
Jørgen Skovgaard til Skovgaard [3606]
(Omkr 1495-1557)
Anne Hermandsdatter Flemming [3607]
(Omkr 1500-1530)
Hans Skovgaard til Vrams Gunnarstorp og Skovgaard [3088]
(Omkr 1526-1580)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Anne Vernersdatter Parsberg [3089]

Hans Skovgaard til Vrams Gunnarstorp og Skovgaard [3088] 1 3

  • Født: Omkr 1526 1 4
  • Ægteskab (1): Anne Vernersdatter Parsberg [3089] den 10 Jan. 1574 på Københavns slot 1 2
  • Død: 18 Jul. 1580, "Helsingborg", Skåne, Sverige i en alder af ca. 54 år 1
  • Begravet: 24 Aug. 1580, Helsingborg kirke 1
Billede

  Notater:

Ullas tip-10-oldefar.

Link til siden om Ø. Starup sogn.

Link til siden om Flyinge Kungsgård.

Uddrag af DAA 1917:
(3 Hans Skovgaard til Gundestrup, som han fik tilskjødet af Farbroderen og 1570 tog Laasebrev paa, f. ca. 1526, var i Huset hos Mester Anders Skovgaard, opholdt sig 4 Aar i Nürnberg og andre 4 Aar i det Tydske, tjente 10 Aar i Kancelliet, 1553-54 forlehnet med Magleby Lehn i Skaane, 1554 kgl. Sekretær og Erkedegn i Viborg, 1558-59 Hofsinde, 1559 øverste Sekretær og Domprovst i Roskilde, havde 1562 begaaet Vold mod en Kvinde og anden Misgierning, i hvilken Anledning Hertug Hans forgæves gjorde Forbøn for ham hos Dronning Dorothea, 1563 forlehnet med Thyholm Provsti, skrev sig 1567 til Skovgaard, 1574 afsk. som øverste Sekretær, Rigsraad, 1576 Lehsmand paa Helsingborg, tilbyttede sig 1579 af Kongen Fligende (Torne H.) for Skovgaard og 1580 Sanderumgaard (Aasum H.), † 18 Juli 1580 paa Helsingborg, begr. 24 Aug. i Helsingborg Kirke; g. 10 Jan. 1574 paa Kjøbenhavns Slot m. Anne Vernersdatter Parsberg, † 5 Aug. 1592 paa Hikkebjerg, begr. 13 Sept. s. A. i Gennerup Kirke (g. (2) 22 Nov. 1590 m. Hak Ulfstand til Hikkebjerg, f. 7 Okt. 1535 † 10 Nov. 1594). 1 5

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Ejendom: Ejer af herregården: "Skovgård", Ø. Starup sg. 1 6

2. Ejendom: Overtog herregården efter sin farbror Hans Skovgaard: "Vrams Gunnarstorp", Skåne. 1 (Det nuv. slot var dengang en herregård med navnet Vramsgård)

3. Diverse: Han blev beordret til at foranstalte Margrethe Clausdatter Ulfeldt indemuret på borgen, 1578, "Tomarp", Skåne. 7

4. Ejendom: Han mageskiftede Skovgård for Flyinge med kongen, 1579, "Flyinge kungsgård", Södra Sandby socken, Skåne. 1 6

5. Ejendom: Erhvervede herregården af kronen, 1580, "Sanderumgård", Davinde sg. 1


Billede

Hans blev gift med Anne Vernersdatter Parsberg [3089] [MRIN: 1033], datter af Ridder Verner Parsberg til Harrested og Sandbygaard [3608] og Anne Manderupsdatter Holck [3609], den 10 Jan. 1574 på Københavns slot.1 2 (Anne Vernersdatter Parsberg [3089] blev født i 1549,8 døde 14 eller 15 Aug. 1592 i "Häckeberga", Genarps socken, Skåne 2 og blev begravet den 13 Sep. 1592 i Genarps kyrka, Skåne 2.)


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Vrams Gunnarstorp.

Der findes to forgyldte bægre, der efter al sandsynlighed var bryllupsgave til Hans Skovgaard og Anne Parsberg, måske endda fra kong Frederik 2 (han lod dem jo holde brylluppet på Københavns slot) Link til fotos og beskrivelse.

Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, "Danmarks Adels Aarbog 1917. Fire og tredivte Aargang." (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.480-483.
Skovgaard. †

Toke Ebbesens afkom.

d) Jørgen Skovgaard til Skovgaard, nævnes 1511 i Dronning Christines Hofholdningsregnskab og 1525 i en Rusttjenesteliste blandt Adelen i Ribe Stift (44), var 1528 blandt de Herremænd, som med Heste, Svende og Harnisk skulde møde i Holsten at følge Kongen af Riget (45), nævnes 1536 i den store Reces (34), tiltalte s. A. Borgerne i Slagelse, fordi de under Grevens Feide havde plyndret hans (Hustrus) Gaard Knudstrup (46), havde 1542-43 Halkjær i Pant, trættede 1549 med sin anden Hustrus Moder Fru Anne Rønnow om hendes Søn Carl Urnes fædrene Gods, som denne havde solgt ham (47), nævnes 1552 i Adelens Landemodevedtægt (48), mageskiftede 1553 sin Hustrus Part i Engestofte til hendes Broder Jørgen Urne (49), † 1557; g. (1) m. Anne Hermansdatter Flemming til Knudstrup, † 5 Dec. 1530, (2) m. Anne Johansdatter Urne til Engestofte, levede 1560. Børn
af 1. Ægteskab:
(1 Carsten Skovgaard
(2 Christen Skovgaard
(3 Hans Skovgaard til Gundestrup, som han fik tilskjødet af Farbroderen og 1570 tog Laasebrev paa, f. ca. 1526, var i Huset hos Mester Anders Skovgaard, opholdt sig 4 Aar i Nürnberg og andre 4 Aar i det Tydske, tjente 10 Aar i Kancelliet, 1553-54 forlehnet med Magleby Lehn i Skaane, 1554 kgl. Sekretær og Erkedegn i Viborg, 1558-59 Hofsinde, 1559 øverste Sekretær og Domprovst i Roskilde, havde 1562 begaaet Vold mod en Kvinde og anden Misgierning, i hvilken Anledning Hertug Hans forgæves gjorde Forbøn for ham hos Dronning Dorothea (50), 1563 forlehnet med Thyholm Provsti, skrev sig 1567 til Skovgaard, 1574 afsk. som øverste Sekretær, Rigsraad, 1576 Lehsmand paa Helsingborg, tilbyttede sig 1579 af Kongen Fligende (Torne H.) for Skovgaard og 1580 Sanderumgaard (Aasum H.) (51), † 18 Juli 1580 paa Helsingborg, begr. 24 Aug. i Helsingborg Kirke; g. 10 Jan. 1574 paa Kjøbenhavns Slot m. Anne Vernersdatter Parsberg, † 5 Aug. 1592 paa Hikkebjerg, begr. 13 Sept. s. A. i Gennerup Kirke (g. (2) 22 Nov. 1590 m. Hak Ulfstand til Hikkebjerg, f. 7 Okt. 1535 † 10 Nov. 1594). Børn:
(a Anne til Gundestrup, † 21 Juli 1645 i Malmø, bisat 1 Sept. s. A. i St. Peders Kirke smst; g. 23 Aug. 1590 i Malmø m. Holger Ulfstand til Hikkebjerg, f. 1565 † 1609.
(b Prederik Skovgaard til Fligende …
(c Jørgen Skovgaard til Gundestrup …
(d Ingeborg
(4 Anne til Vardho (Gjørding H.) …
(5 Karen
(6 Kirsten
(7 Maren
(8 Abel
af 2. Ægteskab:
(9 Johan Skovgaard til Skovgaard …
(10 Jens Skovgaard
(11 Anders Skovgaard til Sanderumgaard …
(12 Else
(13 Margrethe til Sanderumgaard …
(14 Jep Skovgaard
(15 Anne til Hasmark (Lunde H.) …
(16 Claus Skovgaard.
(17 Karen ….

2 W. Haxthausen og Louis Bobé, "Danmarks Adels Aarbog. 1940. Syv og halvtredsindstyvende Aargang." (København. J. H. Schultz Forlagsboghandel A/S. (Bogen kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek), s.81-84.
Parsberg. †

Tredje Slægtled.
Hr. Tønne Parsbergs Børn
af første Ægteskab m. Marine Knudsdatter (Has):
1. Gertrud
af andet Ægteskab m. Ingeborg Podebusk:
2. Hr. Verner til Harrested og Sandbygaard i Tybjerg H. (før 1561), f. 6 Febr. 1511; imm. 1528 i Rostock, 1536-38 Hofsinde, samtidig vistnok forlenet med Øvids Kloster, fik 1540 Brev paa Elling Len, dog neppe tiltraadt, 1541 Lensmand paa Sølvitsborg, ledsagede 1548 Prins Frederik til Norge, o. 1550 Rigsraad, fik 1559 Ridderslaget, 1563 Proviantmester i Bleking, maatte 1564 overlade Svenskerne Sølvitsborg, men afbrændte forinden Slottet og trak sig tilbage med sin Besætning, † 21 Jan. 1567 paa Harrested. G. m. Anna Holck til Stadsgaard (Constantinsborg) (F.: Manderup H. til Barritskov og Anne Lykke), forlenet 1576 til sin Død med Hørby Len, skrives 1578 til Hviderup (Froste H.) † 26 Maj 1591 paa Harrested, bgr. 4 Juli; begge bgr. i Hyllinge K. - Børn: Fjerde Slægtled I.
3. Jørgen
4. Vibeke
5. Anne
6. Jytte
7. Niels til Gundestrup (Kulla Gunnarstorp) i S. Asbo H. ...
8. Valdemar

Fjerde Slægtled.
I.
Hr. Verner Parsbergs Børn m. Anne Holck:
1. Tønne til Harrested …
2. Predbjørn
3. Niels til Harrested og Sandbygaard …
4. Manderup til Sandbygaard og Hagesholm (Hovlbjerg H.) …
5. Ingeborg
6. Jørgen
7. Anne, fra 1572 i Dronningens Fruerstue † 14-15 Aug. 1592 paa Hikkebjerg, bgr. 13 Sept. i Gennerup K.; g. (1) 10 Jan. 1574 m. Hans Skovgaard til Gundestrup † 18 Juli 1580 paa Helsingborg Slot, bis. 24 Aug. i Helsingborg; (2) 22 Nov. 1590 paa Hikkebjerg m. Rigsmarsk Hak Holgersen Ulfstand til Hikkebjerg, f. 7 Okt. 1535 smst. † 10 Nov. 1594 i Kbhvn., bgr. 15 Dec. s. A. i Gennerup K. (g. (1) 12 Okt. 1572 m. Pernille Gøye, f. 1550 † 29 Aug. 1589.)
8. Christian
9. Lisbet
10. Christoffer til Hviderup, Jernit, Hagesholm og Sødal (Nørlyng H.) …
11. Valdemar til Jernit, Bonderup (Rinds H.), Stadsgaard …
12. Claus
13. Anne
14. Sophie ….

3 Den Store Danske, Gyldendals åbne encyklopædi, Hans Skovgaard, artikel af Poul Colding i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 30. april 2020.

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Skovgaard, Hans (ca 1526 - 1580).

5 "Vejle Amts Årbøger" (Udgivet af Vejle amts historiske samfund), Første Halvbind 1908, artikel af mag. art. Hugo Matthiessen: Enkedronning Dorothea paa Koldinghus, s.76-77.
Men mærkeligst viser denne [enkedronning Dorotheas] Retsfølelse sig overfor en Adelig, der havde krænket en ung Pige i Kolding. I Maj 1562 var en Junker, Hans Skovgaard, trængt ind i Kolding, hvor han havde grebet en ung, uberygtet Pige, slæbt hende ud paa Marken og skændet hende, en Forbrydelse, som i højeste Grad harmede Slotsfruen. Voldsmanden var imidlertid af Adel, og selv Hertug Hans d. Ældre gik i Forbøn for ham og søgte at bevæge Svigerinden til at undlade at melde Sagen for Kongen. Synderen var villig til at betale en Bøde og maatte desuden undskyldes paa Grund af Ungdom, Fuldskab og Anger. - Dronningens Svar var klart og fyndigt. Selv vilde hun gerne vise Mildhed, hvis en saadan var paa sin Plads. Men Hans Skovgaard havde ikke blot krænket hendes Højhed, thi tredje Dagen efter Voldsdaaden var han draget gennem Koldings Gader med Værge og Bøsse, og derved havde han offentlig vist Trods og klarlagt, at han ikke angrede sin skændige Gerning. Gud og hendes Samvittighed forbød hende at lade denne gaa ustraffet hen. Naar han tilmed paaberaabte sig sin Adel, ja saa maatte Dronningen rigtignok spørge, om der i Misdæderens Værk var Spor af en saadan. Hvormed hun ret bidsk frabad sig Forbønner af den Art.
(Årbogen kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek).

6 Trap Danmark (Project Runeberg), 3. Udgave 5. Bild s.432.
... Skovgaard tilhørte den adl. Familie, der tog Navn efter den, nemlig Jens Jepsen 1495, Jørgen Skovgaard, † 1551, Anders Skovgaard 1565, Hans Skovgaard, der 1579 mageskiftede den til Kronen. ...

7 G.O.A. von Irgens-Bergh og Louis Bobé, Danmarks Adels Aarbog. 1923. Fyrretyvende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.517.
Ulfeldt (Ulfeld)

Claus Eggertsen Ulfeldts Børn af første Ægteskab med Dorte Lunge:

2. Margrethe, g. m. Lensmand paa Børringe og Magleby Knud Giedde til Tommerup, førte efter mandens død et slemt løsagtigt levned, hvilket er hver Mand vitterligt, og af den Grund tidligere har været arresteret, og da hun efter sin Løsladelse paa ingen Maade havde forbedret sig, men stadig var sin Slægt og sine Venner til Skam, fik Hans Skovgaard, eftersom hendes Søn ikke vilde lade hende fængsle, 1578 Befaling at begive sig til Tommerup og beordre Sønnen "at lade Moderen indemure, selv overvære Indmuringen og befale ham at holde hende indmuret hendes livstid efter den derom gjorte Skik" † 22 Marts 1600 i Fængsel paa Tommerup.
….

8 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Parsberg, Anne (1549 - 1592).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 2 Maj 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk