Ridder Tønne Vernersen Parsberg til Harrested og Ørtofte [3616]
(-1520/1522)
Ingeborg Predbjørnsdatter Podebusk [3617]
(Omkr 1490-Før 1542)
Manderup Holck til Barritskov [3622]
(Omkr 1470-Efter 1546)
Anne Christoffersdatter Lykke [3623]
(Før 1470-)
Ridder Verner Tønnesen Parsberg til Harrested og Sandbygaard [3608]
(1511-1567)
Anne Manderupsdatter Holck til Stadsgaard [3609]
(Omkr 1515-1591)
Anne Vernersdatter Parsberg [3089]
(1549-1592)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Hans Skovgaard til Vrams Gunnarstorp og Skovgaard [3088]

2. Hak Holgersen Ulfstand til Häckeberga [3610]
  • Anne Haksdatter Ulfstand [5887]

Anne Vernersdatter Parsberg [3089] 2

  • Født: 1549 4
  • Ægteskab (1): Hans Skovgaard til Vrams Gunnarstorp og Skovgaard [3088] den 10 Jan. 1574 på Københavns slot 1 2
  • Ægteskab (2): Hak Holgersen Ulfstand til Häckeberga [3610] den 22 Nov. 1590 i "Häckeberga", Genarps socken, Skåne 2 3
  • Død: 14 eller 15 Aug. 1592, "Häckeberga", Genarps socken, Skåne i en alder af 43 år 2
  • Begravet: 13 Sep. 1592, Genarps kyrka, Skåne 2
Billede

  Notater:

Ullas tip-10-oldemor.

Hun blev begravet i Genarps kyrka, som hendes 2. mand Hack Ulfstand havde ladet opføre.


Billede

Anne blev gift med Hans Skovgaard til Vrams Gunnarstorp og Skovgaard [3088] [MRIN: 1033], søn af Jørgen Skovgaard til Skovgaard [3606] og Anne Hermandsdatter Flemming [3607], den 10 Jan. 1574 på Københavns slot.1 2 (Hans Skovgaard til Vrams Gunnarstorp og Skovgaard [3088] blev født omkring 1526,1 5 døde den 18 Jul. 1580 i "Helsingborg", Skåne, Sverige 1 og blev begravet den 24 Aug. 1580 i Helsingborg kirke 1.)


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Vrams Gunnarstorp.

Der findes to forgyldte bægre, der efter al sandsynlighed var bryllupsgave til Hans Skovgaard og Anne Parsberg, måske endda fra kong Frederik 2 (han lod dem jo holde brylluppet på Københavns slot) Link til fotos og beskrivelse.

Billede

Anne blev derefter gift med Hak Holgersen Ulfstand til Häckeberga [3610] [MRIN: 1271], søn af Ridder Holger Gregersen Ulfstand til Skabersjö og Häckeberga [3488] og Helle Hak Nielsdatter [3489], den 22 Nov. 1590 i "Häckeberga", Genarps socken, Skåne.2 3 (Hak Holgersen Ulfstand til Häckeberga [3610] blev født den 7 Okt. 1535 i "Häckeberga", Genarps socken, Skåne,3 døde den 10 Nov. 1594 i København 3 og blev begravet den 15 Dec. 1594 i Genarps kyrka, Skåne 3.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

1. Bopæl: "Häckeberga", Genarps socken, Skåne.


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Genarp socken.

Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, "Danmarks Adels Aarbog 1917. Fire og tredivte Aargang." (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.480-483.
Skovgaard. †

Toke Ebbesens afkom.

d) Jørgen Skovgaard til Skovgaard, nævnes 1511 i Dronning Christines Hofholdningsregnskab og 1525 i en Rusttjenesteliste blandt Adelen i Ribe Stift (44), var 1528 blandt de Herremænd, som med Heste, Svende og Harnisk skulde møde i Holsten at følge Kongen af Riget (45), nævnes 1536 i den store Reces (34), tiltalte s. A. Borgerne i Slagelse, fordi de under Grevens Feide havde plyndret hans (Hustrus) Gaard Knudstrup (46), havde 1542-43 Halkjær i Pant, trættede 1549 med sin anden Hustrus Moder Fru Anne Rønnow om hendes Søn Carl Urnes fædrene Gods, som denne havde solgt ham (47), nævnes 1552 i Adelens Landemodevedtægt (48), mageskiftede 1553 sin Hustrus Part i Engestofte til hendes Broder Jørgen Urne (49), † 1557; g. (1) m. Anne Hermansdatter Flemming til Knudstrup, † 5 Dec. 1530, (2) m. Anne Johansdatter Urne til Engestofte, levede 1560. Børn
af 1. Ægteskab:
(1 Carsten Skovgaard
(2 Christen Skovgaard
(3 Hans Skovgaard til Gundestrup, som han fik tilskjødet af Farbroderen og 1570 tog Laasebrev paa, f. ca. 1526, var i Huset hos Mester Anders Skovgaard, opholdt sig 4 Aar i Nürnberg og andre 4 Aar i det Tydske, tjente 10 Aar i Kancelliet, 1553-54 forlehnet med Magleby Lehn i Skaane, 1554 kgl. Sekretær og Erkedegn i Viborg, 1558-59 Hofsinde, 1559 øverste Sekretær og Domprovst i Roskilde, havde 1562 begaaet Vold mod en Kvinde og anden Misgierning, i hvilken Anledning Hertug Hans forgæves gjorde Forbøn for ham hos Dronning Dorothea (50), 1563 forlehnet med Thyholm Provsti, skrev sig 1567 til Skovgaard, 1574 afsk. som øverste Sekretær, Rigsraad, 1576 Lehsmand paa Helsingborg, tilbyttede sig 1579 af Kongen Fligende (Torne H.) for Skovgaard og 1580 Sanderumgaard (Aasum H.) (51), † 18 Juli 1580 paa Helsingborg, begr. 24 Aug. i Helsingborg Kirke; g. 10 Jan. 1574 paa Kjøbenhavns Slot m. Anne Vernersdatter Parsberg, † 5 Aug. 1592 paa Hikkebjerg, begr. 13 Sept. s. A. i Gennerup Kirke (g. (2) 22 Nov. 1590 m. Hak Ulfstand til Hikkebjerg, f. 7 Okt. 1535 † 10 Nov. 1594). Børn:
(a Anne til Gundestrup, † 21 Juli 1645 i Malmø, bisat 1 Sept. s. A. i St. Peders Kirke smst; g. 23 Aug. 1590 i Malmø m. Holger Ulfstand til Hikkebjerg, f. 1565 † 1609.
(b Prederik Skovgaard til Fligende …
(c Jørgen Skovgaard til Gundestrup …
(d Ingeborg
(4 Anne til Vardho (Gjørding H.) …
(5 Karen
(6 Kirsten
(7 Maren
(8 Abel
af 2. Ægteskab:
(9 Johan Skovgaard til Skovgaard …
(10 Jens Skovgaard
(11 Anders Skovgaard til Sanderumgaard …
(12 Else
(13 Margrethe til Sanderumgaard …
(14 Jep Skovgaard
(15 Anne til Hasmark (Lunde H.) …
(16 Claus Skovgaard.
(17 Karen ….

2 W. Haxthausen og Louis Bobé, "Danmarks Adels Aarbog. 1940. Syv og halvtredsindstyvende Aargang." (København. J. H. Schultz Forlagsboghandel A/S. (Bogen kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek), s.81-84.
Parsberg. †

Tredje Slægtled.
Hr. Tønne Parsbergs Børn
af første Ægteskab m. Marine Knudsdatter (Has):
1. Gertrud
af andet Ægteskab m. Ingeborg Podebusk:
2. Hr. Verner til Harrested og Sandbygaard i Tybjerg H. (før 1561), f. 6 Febr. 1511; imm. 1528 i Rostock, 1536-38 Hofsinde, samtidig vistnok forlenet med Øvids Kloster, fik 1540 Brev paa Elling Len, dog neppe tiltraadt, 1541 Lensmand paa Sølvitsborg, ledsagede 1548 Prins Frederik til Norge, o. 1550 Rigsraad, fik 1559 Ridderslaget, 1563 Proviantmester i Bleking, maatte 1564 overlade Svenskerne Sølvitsborg, men afbrændte forinden Slottet og trak sig tilbage med sin Besætning, † 21 Jan. 1567 paa Harrested. G. m. Anna Holck til Stadsgaard (Constantinsborg) (F.: Manderup H. til Barritskov og Anne Lykke), forlenet 1576 til sin Død med Hørby Len, skrives 1578 til Hviderup (Froste H.) † 26 Maj 1591 paa Harrested, bgr. 4 Juli; begge bgr. i Hyllinge K. - Børn: Fjerde Slægtled I.
3. Jørgen
4. Vibeke
5. Anne
6. Jytte
7. Niels til Gundestrup (Kulla Gunnarstorp) i S. Asbo H. ...
8. Valdemar

Fjerde Slægtled.
I.
Hr. Verner Parsbergs Børn m. Anne Holck:
1. Tønne til Harrested …
2. Predbjørn
3. Niels til Harrested og Sandbygaard …
4. Manderup til Sandbygaard og Hagesholm (Hovlbjerg H.) …
5. Ingeborg
6. Jørgen
7. Anne, fra 1572 i Dronningens Fruerstue † 14-15 Aug. 1592 paa Hikkebjerg, bgr. 13 Sept. i Gennerup K.; g. (1) 10 Jan. 1574 m. Hans Skovgaard til Gundestrup † 18 Juli 1580 paa Helsingborg Slot, bis. 24 Aug. i Helsingborg; (2) 22 Nov. 1590 paa Hikkebjerg m. Rigsmarsk Hak Holgersen Ulfstand til Hikkebjerg, f. 7 Okt. 1535 smst. † 10 Nov. 1594 i Kbhvn., bgr. 15 Dec. s. A. i Gennerup K. (g. (1) 12 Okt. 1572 m. Pernille Gøye, f. 1550 † 29 Aug. 1589.)
8. Christian
9. Lisbet
10. Christoffer til Hviderup, Jernit, Hagesholm og Sødal (Nørlyng H.) …
11. Valdemar til Jernit, Bonderup (Rinds H.), Stadsgaard …
12. Claus
13. Anne
14. Sophie ….

3 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, "Danmarks Adels Aarbog. 1896. Trettende Aargang." (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.432-436.
Ulfstand. †
...
2) Hr. Holger Gregersen Ulfstand til Skabersø, var 1516 Hofsinde, gjorde 1518 sammen med Hr. Johan Oxe en Reise til det hellige Land, 1519-22 Høvedsmand paa Varberg og 1519-43 paa Laholm, svoer 1523 paany Kong Christiern II. Troskab, men sluttede sig dog hurtig til Kong Frederik, 1523 Ridder, s. A. Rigsraad og Sendebud til Kong Gustav, 1525 deltager i Toget til Gulland, 1526-43 forlehnet med Torne Herred og 1530-43 med Halmstad Herred, 1527-28 og 1530 Sendebud til Kong Gustav, var 1536-42 Landsdommer i Skaane, 1531 en af de fire Rigsraader, som skulde varetage Lov og Ret i Skaane, maatte 1534 sværge Grev Christoffer Troskab, men forlod snarest atter dennes Sag og var Aaret efter en af Anførerne for den skaanske Adel ved Helsingborgs Undsætning og Landskrones Beleiring, 1536 Sendebud til Sverig, ligeledes 1539-40 til Møderne i Kalmar, var 1542 en af Anførerne for det Krigsfolk, som sendtes til Bleking i Anledning af Dackefeiden, † 16 Dec. 1542 i Kjøbenhavn, begr. 20 s. M. i Lund Domkirke; g. (1) vistnok ved 29 Sept. 1520 i Ystad m. Anne Podebusk Predbjørnsdatter, † 1521 paa Varberg [rettet i DAA 1955 s.114: † 1523 iflg. Stenen i Varberg (CAJ, Nr. 191)]; (2) m. Helle Hak Nielsdatter til Hikkebjerg (Bare H.), var nylig † 28 Jan. 1550 (17). Børn
af 1. Ægteskab:
a) Gregers Holgersen Ulfstand til Sønder Vosborg (Ulvborg H.) …
af 2. Ægteskab:
b) Jens Holgersen Ulfstand til Skabersø, 1554-62 Hofsinde, 1561 Skænk, 1561-64 forlehnet med Vor Frue Kloster i Oslo, 1562 Lehnsmand paa Bahus, som han under Krigen med glimrende Tapperhed forsvarede trods gjentagne Beleiringer 1564, 65 og 66, fik 15 Juni 1566 Brev paa Vor Frue Kloster i Oslo, var † 21 Sept. 1566 paa Bahus, efter Kongens eget Vidnesbyrd tagende et mandhaftigt og ærligt Navn med sig i sin Grav (24); g. m. Lisbet Gyldenstierne Knudsdatter, † i Sept. 1566 paa Bahus, formentlig kort Tid før sin Ægtefælle. Søn:
Holger Ulfstand til Hikkebjerg, Asserstrup (Bare H.), hvilke han tilbyttede sig af Fru Thale Ulfstand for Skabersø, som hun 1602 atter skænkede ham, og Bosø Kloster (Froste H.), som han arvede efter Fru Thale, f. 1565, sendtes 1574 af Kongen til Kurfyrsten af Sachsen for at opdrages med dennes Søn, alt paa Kongens Bekostning, men var 1581 bleven hjemkaldt paa Grund af sin ubetænksomme Opførsel, 1584-85 Kancellijunker, kvitterede 1585 Kongen for sit Værgemål, det Kongen havde paataget sig efter hans Faders Begjæring paa hans Yderste, 1591-97 forlehnet med Hørby i Froste Herred, † 1609; g. 23 Aug. 1590 i Malmø m. Anne Skovgaard Hansdatter til Gundestrup, taxeredes 1625 til 541 Tdr. Hk., † 21 Juli 1645 i Malmø, bisat 1 Sept. i St. Peders Kirke smst. (25). Børn: ...
c) Hak Holgersen Ulfstand [note: Originalmalerierne til hosstaaende Portræter findes paa Gaunø.] til Hikkebjerg, f. 7 Okt. 1535 på Hikkebjerg, gik fra sit 7. Aar i Skole i Herrisvad Kloster, var derefter nogen Tid i Huset hos Hr. Esge Bille, reiste 14 Aar gl. udenlands, tjente 6 Aar hos Kurfyrsten af Sachsen, der gjorde ham værgagtig, 1554-59 Hofsinde hos Hertug Frederik, hvem han ledsagede på Reisen til Kroningen i Frankfurt, tjent 1559 i Ditmarskerkrigen, 1559-62 Hofsinde hos Kongen, fik 1562 Brev paa Amtofte Lehn og havde 1562-75 Isolte Lehn, 1563-71 Aas Kloster, 1564 Ritmester over den sjællandske og skaanske Adelsfane, der deltog i Slaget for Halmstad, hvor han blev haardt saaret, og ved Svarteraa, i hvilket han særlig udmærkede sig, 1565-66 Lehnsmand paa Gisselfeld, 1566-67 Lundegaard, 1569-72 Lehnsmand paa Varberg, 1572-75 paa Odensegaard, 1575-78 paa Lykaa, 1577-88 paa Aalholm, fik 1577 Vester Vesterstad (Fers H.) af Kongen i Mageskifte for Skaftelevgaard (Slagelse H.), 1581 Rigsraad, 1583 Marskal paa Kongens Udenlandsrejse, 1587-94 forlehnet med Vesterstad, 1588-91 Lehnsmand paa Kalundborg, 1590 med Prinsesse Elisabeth til Brunsvig, 1590-93 den unge Konges Hofmester og Medlem af Regjeringsraadet, 1591-94 Lehnsmand paa Malmøhus, 1592-95 forlehnet med St. Peders Kloster i Lund, 1593 Rigsmarsk, † 10 Nov. 1594 i Kjøbenhavn, begr. 15 Dec. i Gennerup Kirke; g (1) 12 Okt. 1572 i Odense m. Pernille Gøye Albrechtsdatter, f. 1550, † 29 Aug. 1589, begr. 5 Okt. i Gennerup Kirke; (2) 22 Nov. 1590 paa Hikkebjerg m. Anne Parsberg Vernersdatter, † 4-5 Aug. 1592 paa Hikkebjerg, begr. 13 Sept. i Gennerup Kirke, (g. (1) 10 Jan. 1574 m. Hans Skovgaard til Gundestrup, † 18 Juli 1580) (32). Datter (af 2. Ægteskab):
Anne, f. 17 Juli 1592 † kort efter sin Moder.
d) Anne
e) Else
f) Lene
g) Christence
h) Thale til Skabersø, Hikkebjerg og Høgested ….

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Parsberg, Anne (1549 - 1592).

5 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Skovgaard, Hans (ca 1526 - 1580).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 10 Maj 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk