Hans Nielsen Lange [3160]
(Omkr 1470-Mellem 1535/1535)
Maren Christensdatter Spend [3161]
(Omkr 1480-Før 1562)
Ridder Niels Hansen Lange til Kærgård [3155]
(Omkr 1500-1565)
Christen Nielsen Lange til Bramming [3078]
(Omkr 1540-1604)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Barbara Iversdatter Vind [3079]

 • Niels Christensen Lange til Skrumsager [6148]
 • Henrik Christensen Lange til Deibjerglund og Oldager [6153]
 • Ide Christensdatter Lange [3156]
 • Christen Christensen Lange til Lydum og Hesselmed [6150]
 • Maren Christensdatter Lange [6149]
 • Anne Christensdatter Lange [6151]
 • Iver Christensen Lange til Bramminge [6152]
 • Hans Christensen Lange til Lunderup [3065]+

Christen Nielsen Lange til Bramming [3078] 2 3

 • Født: Omkr 1540 4
 • Ægteskab (1): Barbara Iversdatter Vind [3079] den 5 Nov. 1570 1 2
 • Død: 3 Jun. 1604, Ribe i en alder af ca. 64 år 2
Billede

  Notater:

Ullas tip-10-oldefar.

Uddrag af DAA 1902:
Christen Lange til Bramminge, som han oprettede til Hovedgaard, studerede i Wittenberg, siden i Paris, var 1561 Sekretær i Kancelliet, s. A. Kannik i Ribe, 1565 Kantor, 1569 Stiftsskriver i Ribe Stift, adlet 17 Juni 1572, † 3 Juni 1604 i Ribe ...

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Adlet, 17 Jun. 1572. 2 (Som uægte søn var han ikke født adelig)

2. Ejendom: Ifm. sin adling oprettede Chr. Lange Brammingegård til hovedgård, 1572, "Bramming", Gørding hd. 2 5


Billede

Christen blev gift med Barbara Iversdatter Vind [3079] [MRIN: 1028], datter af Iver Vind til Store Grundet [3159] og Anne Henriksdatter Sandberg [3158], den 5 Nov. 1570.1 2 (Barbara Iversdatter Vind [3079] blev født omkring 1550,6 døde den 14 Dec. 1609 1 og blev begravet i Harring kirke 1.)


Billede

Kilder


1 Lars Bisgaard og Mogens Kragsig Jensen, Danmarks Adels Aarbog. 2006-08. Otteoghalvfemsindstyvende årgang. (Syddansk Universitetsforlag. 2009. (Bogen kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek)), s.274-277.
Vind.

I.
Den adelige linje

Andet slægtled
Christen Vinds (?) børn med Barbara Pedersdatter Raale (se nr. 1):

2. Henrik
3. Iver, * ca. 1502, † 1586, 84 år gammel, bisat i Hornstrup K., hvor gravsten over ham og hustruen endnu ses med indskrift og deres fædrene og mødrene (Raale og Emmiksen) våbener. - Ejer af Starupgaard (-1541-1578), Store Grundet (1578-†) (Hornstrup S., Nørvang H.) og Mølbygaard (1578-†) (Ansager S., Øster Horne H.). - Opføres 1536 i recessen, forholdt 1539 Ribe Domkapitel en gård i Hornsted i Højen Sogn, udtog 1541 (15. aug.) stævning vedrørende et markskel ved Starup Mark, sagsøgte s.å. (8. okt.) med andre Peder Jensen i Øster Starup angående et markskel mellem Øster Starup og Fredsted, der tilkendtes sagsøgerne, var samme dag meddommer i en sag om arv tilfaldet Jørgen Prips mor, 1542 (3. maj) stævnet af Peder Jensen i Øster Starup vedrørende et markskel mellem Fredsted og Starup Mark, stævnede s.å. (10. juni) Jørgen Nielsen i Alling vedrørende gods sst., der tilkendtes sagsøgeren, opføres 1543 i taksationslisten til Starupgaard, var s.å. (19. nov.) bl.a. med broderen Henrik ridemand for Oluf Hansen vedrørende gods i Eltang, 1549 (efter 25. jan.) stævnet med Henrik Vind og flere andre for et markskel ml. Bramdrup og Dons, skrives til Starupgaard, 1554 (sept.) domsmand vedrørende en bondegård i Bjert, førte 1555 proces mod Hans Skovgaard om rettigheder i Starup, som ved dom af s.å. (6. maj) gik ham imod, kaldes her bror til Henrik Vind (I, 2), førte 1564 proces med Christen Lange om et kannikedømme i Ribe, som denne nu havde, men hans afdøde bror Henrik Vind før havde haft, førte en langvarig trætte med Claus og Mads Skeel om en gård i Hesselballe og en halv gård i Tudved i Østed Sogn, hvorover kong Frederik II 1569 (9. aug.) tilskrev parterne at søge afgørelse, 1570 stævnet af Claus Skeel til kongens retterting vedrørende samme gods, men dommen synes at være gået Skeel imod, da Vind 1578 ejede en gård i Hesselballe og en gård i Tuvad, mageskiftede 1578 (7. juli) Starupgaard med kronen for gods i Nørvang Herred, nemlig Grundet By (syv gårde) og Birk, i Hornstrup (to gårde) og gods i Ansager Sogn, og oprettede af det samlede gods hovedgården Store Grundet, hvortil han skrev sig, da han s.å. (1. sept.) fik skøde på tre gadehuse i Hornstrup, hyldede 1580 i Odense, skrev 1583 (dec.) eller 1584 (jan.) til kong Frederik II om de gejstlige forhold i Hornstrup Sogn. - Gift før 1544 med Anne Henriksdatter [Sandberg] (DAA 1891, 162) (F.: Henrik Christensen [S.] og Berte Albrechtsdatter [Emmiksen]), * ca. 1516, † 1579, 63 år gammel, bisat i Hornstrup K. - 8 børn: Tredje slægtled II, nr. 9-16.
4. Berete

Tredje slægtled
II
Iver Vinds børn med Anne Henriksdatter [Sandberg] (se. nr. 3):

9. Albert
10. Henrik
11. Ingeborg
12. Birgitte
13. Jacob
14. Christen
15. Barbara, † 14. dec. 1609, bisat i Harring K. - Ejer af Mølby, medejer af Lydum-gaard (-1687). - Gift 5. nov. 1570 med kannik og kantor ved Ribe Domkapitel, stiftsskriver i Ribe Stift Christen Nielsen Lange til Bramminge (DAA 1902, 220) (F.: Niels L. til Kærgaard og NN), var 1561 sekr. i Kancelliet, adlet 17. juni 1572, † 3. juni 1604 i Ribe.
16. Anne ….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1902. Nittende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.220-224.
Lange
med een Rose.

Christen Lange, en uægte søn af Hr. Niels Lange til Kjærgaard (jvf. D. A. A. XVII. 250) erholdt 17 Juni 1572 adelig Frihed med følgende Skjold og Hjelm: en rød Rose i Sølv Felt og samme Mærke paa Hjelmen mellem to af rødt og Sølv delte Vesselhorn. Den uddøde vistnok paa Mandslinien 1697.

Christen Lange til Bramminge (Gjørding H.), som han oprettede til Hovedgaard, studerede i Wittenberg, siden i Paris, var 1561 Sekretær i Kancelliet, s. A. Kannik i Ribe, 1565 Kantor, 1569 Stiftsskriver i Ribe Stift, adlet 17 Juni 1572, † 3 Juni 1604 i Ribe; g. 5 Nov. 1570 m. Barbara Iversdatter Vind, † 4 Dec. 1609. Børn:
1. Niels Lange til Skrumsager (N. Horne H.) og Tjerret eller Rønnowsholm (Børglum H.) …
2. Maren
3. Hans Lange til Lunderup (V. Horne H.), kom 1587 i Sorø Skole (21), blev 1601 immatr. ved Universitetet i Leyden (22), solgte 1608 Brandholm (Nørvang H.), til Bendix Rantzow (23), blev 1625 sammen med en Borger i Viborg taxeret til 600 Td. Hk., men 1638 alene til 2002 Td. (!) (24), pantsatte 1625 Nørholm til Christen Krag og Lunderup til Iver og Christen Lange, solgte 1631 Nørholm til Iver Vind (25), var † 25 Mai 1649 (26); g. m. Karen Clausdatter Strangesen (Bild) til Nørholm (Ø. Horne H.) og Brandholm (Nørvang H.), der "skikkede sig ilde", † 14 April 1607. Børn: ...
4. Ide
5. Christen Lange til Lydum og Hesselmed (begge i V. Horne H.) …
6. Anne
7. Iver Lange til Bramminge
8. Henrik Lange til Deibjerglund og Oldager (begge i Bølling H.) ….

3 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1901. Attende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.249-250.
Lange - Munk.
(Frost - Bomøve - Friis).

(b Hr. Niels Lange til Kjærgaard og Faddersbøl (Hundborg H.) (109), som han antagelig giftede sig til, var 1532 af Biskop Iver Munk forlehnet med Bøvling og fra 1539 til sin Død med Visselbjerg, 1535-38 (?) Lehnsmand paa Nyborg, fik 1539 Dueholm i Pant, deltog 1548 i Brudetoget til Meissen, var 1552 Rigsraad, ledsagede 1554 Dronningen til Wismar, tilbyttede sig s. A. af Mariager Kloster Darumgaard (Gjørding H.) for Bonderup (Rinds H.) (110) og sluttede Forlig med Ribe Kapitel om de Gaver, som Thomes Lange, Hr. Niels Gundesen og Mester Gunde Lange havde givet dertil (111), 1554-58 Lehnsmand paa Trøjborg, 1559-65 paa Riberhus, 1559 Ridder, 1562-64 Lehnsmand paa Møgeltønder, 1562-65 paa Hundsbæk, fik desuden 1564 Lundenæs i Pant, † 11 Juni 1565; g. 3 Okt. 1535 paa Holmgaard (112) m. Abel Sørensdatter Skeel, der til sin Død beholdt Lundenæs og Dueholm, † 7 Febr. 1585, begge begr. i Hunderup Kirke. Han efterlod sig kun en uægte Søn Christen Nielsen Lange, der blev adlet og Stamfader til de Lange'r med een Rose i Vaabnet.

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Lange, Christen Nielsen (ca 1540 - 1604).

5 Dansk Center for Herregårdsforskning, Danske Herregårde, Bramming.

6 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Vind, Barbara Iversdatter (caca 1550 - 1609).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 11 Apr. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk