Ridder Niels Lange til Kærgård [3155]
(Omkr 1490-1565)
Iver Vind til Store Grundet [3159]
(Omkr 1502-1586)
Anne Henriksdatter Sandberg [3158]
(1516-1579)
Christen Nielsen Lange til Bramming [3078]
(Omkr 1540-1604)
Barbara Iversdatter Vind [3079]
(Omkr 1550-1609)
Hans Christensen Lange til Lunderup [3065]
(Omkr 1580-Før 1649)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Karen Clausdatter Strangesen til Nørholm og Brandholm [3066]

Hans Christensen Lange til Lunderup [3065] 1

  • Født: Omkr 1580 4
  • Ægteskab (1): Karen Clausdatter Strangesen til Nørholm og Brandholm [3066] omkring 1596 1 2 3
  • Død: Før 25 Maj 1649 1
Billede

  Notater:

Ullas tip-9-oldefar.

Link til siden om Varde.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Ejendom: Ejer af herregården, Mellem 1596 og 1631, "Nørholm", Thorstrup sg. 3
Karen Strangesen bragte herregården ind i ægteskabet. 1625 blev den pantsat til Christen Krag, og 1631 solgte Hans den til sin fætter Iver Vind. Hans Lange flyttede herefter til Lunderup.

2. Ejendom: Ejer af gården, Mellem 1596 og 1608, "Brandholm", Brande sg. 1
Karen Strangesen bragte gården ind i ægteskabet. 1608 solgte Hans Lange den til Bendix Rantzow.

3. Uddannelse: Immatrikuleret ved universitetet, 1601, Leiden, Syd-Holland, Nederlandene. 1

4. Ejendom: Ejer af herregården, fra 1622, "Lunderup", Varde sg. 1 5
Han købte godset af Johan Brockenhuus. I 1625 pantstte han det til Iver og Christen Lange.
Efter Hans Langes død overgik godset til svigersønnen Bendix Norby.


Billede

Hans blev gift med Karen Clausdatter Strangesen til Nørholm og Brandholm [3066] [MRIN: 1022], datter af Claus Strangesen til Nørholm [3080] og Anne Iversdatter Skram [3081], omkring 1596.1 2 3 (Karen Clausdatter Strangesen til Nørholm og Brandholm [3066] blev født omkring 1580 6 og døde den 14 Apr. 1607 1.)


Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1902. Nittende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.220-224.
Lange
med een Rose.

Christen Lange, en uægte søn af Hr. Niels Lange til Kjærgaard (jvf. D. A. A. XVII. 250) erholdt 17 Juni 1572 adelig Frihed med følgende Skjold og Hjelm: en rød Rose i Sølv Felt og samme Mærke paa Hjelmen mellem to af rødt og Sølv delte Vesselhorn. Den uddøde vistnok paa Mandslinien 1697.

Christen Lange til Bramminge (Gjørding H.), som han oprettede til Hovedgaard, studerede i Wittenberg, siden i Paris, var 1561 Sekretær i Kancelliet, s. A. Kannik i Ribe, 1565 Kantor, 1569 Stiftsskriver i Ribe Stift, adlet 17 Juni 1572, † 3 Juni 1604 i Ribe; g. 5 Nov. 1570 m. Barbara Iversdatter Vind, † 4 Dec. 1609. Børn:
1. Niels Lange til Skrumsager (N. Horne H.) og Tjerret eller Rønnowsholm (Børglum H.) …
2. Maren
3. Hans Lange til Lunderup (V. Horne H.), kom 1587 i Sorø Skole (21), blev 1601 immatr. ved Universitetet i Leyden (22), solgte 1608 Brandholm (Nørvang H.), til Bendix Rantzow (23), blev 1625 sammen med en Borger i Viborg taxeret til 600 Td. Hk., men 1638 alene til 2002 Td. (!) (24), pantsatte 1625 Nørholm til Christen Krag og Lunderup til Iver og Christen Lange, solgte 1631 Nørholm til Iver Vind (25), var † 25 Mai 1649 (26); g. m. Karen Clausdatter Strangesen (Bild) til Nørholm (Ø. Horne H.) og Brandholm (Nørvang H.), der "skikkede sig ilde", † 14 April 1607. Børn:
a. Iver Lange, f. 1604, kom 1614 i Sorø Skole (27), flygtede af Landet 1627, fordi han havde bedrevet Blodskam med sin efternævnte Søster. [Rettelse ved DAA 1915 s.606 er inkluderet]
b. Ellen, f. 1605, avlede Børn med sin Broder før 1626, blev derfor 1627 arresteret (28), dømt fra Livet og halshugget 14 Jan. 1628 i Kjøbenhavn. [Tilføjelse DAA 1937 s.174: Ellen synes at have været meget svagt begavet, nærmest aandssvag. Hun stod 16 Aar gl. i Forhold til sin 17aarige Broder Iver og samtidig til en Skytte. Hun fik i Haderslev et navnløst Barn, hvis Skæbne ikke omtales i Dommen. 1627 havde hun et Forhold til sin Faders Tjenestedreng, var igen gravid og blev af en Tjenestepige kraftigt opfordret til Selvmord. Hendes Fader Hans Lange synes ret ligegyldig overfor det hele, og hun virker underlig afstumpet. Hun slap for Baalet og blev benaadet med Henrettelse med Sværd. (Hd. Db. XXXII, f. 292 b.) (F.)]
c. Dorte til Lunderup, var † 1643; g. m. Bendix Norby til Urup, levede 1661.
4. Ide
5. Christen Lange til Lydum og Hesselmed (begge i V. Horne H.) …
6. Anne
7. Iver Lange til Bramminge
8. Henrik Lange til Deibjerglund og Oldager (begge i Bølling H.) ….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1888. Femte Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel. (Findes på Project Runeberg), s.69-70.
Bild.
Frost, Strangesen.

Den nyere Slægt Strangesen.

a. Claus Strangesen til Nørholm, forseglede Hyldingen 1580 (12) og blev 1596 forskreven til Kroningen (13), † 9 Marts s. A. [rettelse i DAA 2015-17 s. 661: * 2. aug. 1553 på Nørholm, † 16. marts 1596 sst, bisat i Thorstrup K. [Kisteplade i Vardemuseerne, jf. Danmarks kirker. Ribe amt. Torstrup K., s. 1437-1438]] som Slægtens sidste Mand af Linien Strangesen; g. m. Anne Skram (Fasti) Iversdatter, der endnu levede 1632, da hun førte Trætte med sin Svigersøn (14). Døtre:
1) Karen til Nørholm "skikkede sig ilde", † 14 April 1607; g. m. Hans Lange (1 Rose) til Lunderup, der 1631 solgte Nørholm.
2) Ide, f. 1582 † 1586.
3) Maren, f. 13 Sept. 1586 † 21 Sept s. A.

3 Dansk Center for Herregårdsforskning, Danske Herregårde, Nørholm.

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Lange, Hans (ca 1580 - 1631 -).

5 Dansk Center for Herregårdsforskning, Danske Herregårde, Lunderup.

6 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Bild), Karen Clausdatter (ca 1580 - 1607).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 8 Apr. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk