Ridder Gunde Nielsen Lange til Lydum [3178]
(Omkr 1410-1477)
Bege Madsdatter Gjordsen [3179]
(Omkr 1415-1477)
Ridder Niels Nielsen Rosenkrantz til Tanggård [3184]
(Omkr 1410-1452)
Ide Nielsdatter Banner [3185]
(Før 1434-Efter 1452)
Ridder Niels Gundesen Lange til Lydum og Hennegård [3167]
(Omkr 1440-1511)
Anne Nielsdatter Rosenkrantz [3168]
(1443-1535)
Hans Nielsen Lange til Lydum og Kærgård [3160]
(Omkr 1470-Mellem 1535/1535)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Maren Christensdatter Spend [3161]

Hans Nielsen Lange til Lydum og Kærgård [3160] 2

  • Født: Omkr 1470 3
  • Ægteskab (1): Maren Christensdatter Spend [3161] omkring 1510 1 2
  • Død: Mellem 10 Feb. 1535 og 17 Feb. 1535 2
Billede

  Notater:

Ullas tip-12-oldefar.

Uddrag af DAA 1901:
Hans Nielsen til Lydum og Kjærgaard, var 1504 og 1518 af sin Frænde Bisp Iver Munk forlehnet med Trøiborg, † mellem 10 og 17 Febr. 1535 ...
---
Link til siden om Lydum sogn.

Link til siden om Hunderup sogn.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Ejendom: Ejer af hovedgården: "Lydumgård", V. Horne hd. 2

2. Ejendom: Ejer af hovedgården: "Kærgård", Hunderup sg. 2


Billede

Hans blev gift med Maren Christensdatter Spend [3161] [MRIN: 1071], datter af Christen Spend [3173] og Edel Lagesdatter Saltensee til Stårupgaard [3174], omkring 1510.1 2 (Maren Christensdatter Spend [3161] blev født omkring 1480 4 og døde før 1562 4.)


Billede

Kilder


1 Lars Bisgaard og Mogens Kragsig Jensen, Danmarks Adels Aarbog. 2006-08. Otteoghalvfemsindstyvende årgang. (Syddansk Universitetsforlag. 2009. (Bogen kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek)), s.285-286, 287-288.
Spend.

Andet slægtled
Anders Spends sønner med Mette Christensdatter (se nr. 1):
2. Jens Spend til Udstrup? (-1473-) og Rammegård (-1491- -1498-) …
3. ? Christen Spend. Var 1476 (22. juni) medudsteder af erklæring af Viborg landsting om ulovligheden af at hugge i kapitlets skove på Læsø. Var 1483 (5. jan.) sammen med Peder Nielsen Gyldenstierne og Johannes Qvie medbesegler af hr. Niels Eriksen [Gyldenstiernes] brev til Ribe kapitel på dennes pant på Pilegård og Østergård i Stadil sogn. † før ca. 1490. - Gift med Edel Lauesdatter Saltensee [af Linde] til Stårupgård (Højslev S., Fjends H.) (DAA 1914, 388) (F: Laue Jepsen Saltensee [af Linde] til Stårupgård og Ide Iversdatter Juel [Stjerne-Juel] til Daugbjerggård). (Hun gift (2) med Jens Nielsen Kaas [Sparre-Kaas] til Tårupgård (Fjends H.) (-1490-) (F: hr. Niels Jensen Kaas til Kås og Tårupgård og Ellen Pedersdatter Skram), lensmand på Bøvling, der endnu levede 1516, men var død, da hun 1525 takseredes til at stille en skytte (fru Edel af Bøvling). Havde brev af Anders Kynde (fru Edel, Christen Spends) på jorden Kyndes ejendom, men 1516 (6. aug.) fik hr. Peder Kynde, præst i Holstebro kongens brev på, at hun og hendes børn ikke havde opfyldt forpligtelserne knyttet til godset, hvorfor han blev frikendt for at skulle opfylde dem. Da hendes sønnesøn Jens Nielsen Kaas er født 1516, må hans far Niels, der vel ifølge sit navn var ældste søn, være født senest omkring 1490. I 1537 tiltalte fru Edels arvinger sammen med Kjeld Iversen Juels og Thomas Iversen Juels arvinger Ribebispen for arv, som han havde hos sig og forholdt dem. - 2 døtre, Tredje slægtled II, 9-10.

Tredje slægtled
II
Christen Spends døtre med Edel Lauesdatter [Saltensee af Linde] (se nr. 3):

9. Marine Spend. Fik 1532 (13. juli) (fru Marine, Hans Nielsens) med sin søster og deres medarvinger ejendomsbrev på kongens del af ydelser på kronens vegne i Kyndes ejendom, og de fik samtidig stadfæstelse på et brev af Anders Kyndes i Holstebro, som han har givet fru Edel, Christen Spends, på samme jord, Kyndes ejendom. S.å. fik hendes søn Niels Lange kongelig stadfæstelse på dette brev efter han havde været for kongen med et skødebrev, at en hans "forældre", Mogens Spend, købte noget jord, kaldet Kyndeseje, af nogle af "vor og Kronens" bønder, som var Anders Kynde i Holstebro og hans fader, og at samme jord hidtil har ydet til Lundenæs. Kgl. Maj. har givet fru Marine og hendes medarvinger det for evigt. Nævnt ca. 1543 i halvbroderen mester Mogens Kaas' testamente: mine tre søstre fru Marynn Spendsdatter, Hans Nielsens efterleverske, fru Marynn Spendsdatter, Hans Munks efterleverske, og fru Elne Kaasdatter. Sagsøgte 1549 (efter 25. jan.) (fru Marine, Hans Langes efterleverske) borgmester, råd og menige borgere i Varde til at møde i Kolding tirsdag efter kyndelmisse, fordi de graver ind i hendes mark, en eng og hendes forte, fælled og grønne jord med urette, og har opgravet hende et byggested, og for ikke at have ydet hende deres faldsmål (sagsomkostninger) som hun har landstingsdom på. 1551 takseret til en skytte (Fru Marine i "Parto"), en nu nedlagt gård Partbo, der tilhørte Ribe domkapitel og lå ved Varde. Boede i gården 1552 (21. maj), da hun fik forelæst en stævning angående arv efter halvbroderen mester Mogens Kaas, en arv, som arvingerne forholdt Viborg Domkirke. - Gift ca. 1510 med Hans Nielsen Lange [Munk] (DAA 1901, 249) (F: hr. Niels Gundesen Lange til Lydum og Anne Nielsdatter Rosenkrantz), † mellem 10. og 17. feb. 1535. Ifølge DAA havde ægteparret 13 børn, hvoraf de otte døde som små. Da sønnen hr. Niels Lange gifter sig i okt. 1535, må han være født senest ca. 1515. Marine Spend må da vare blevet gift næsten samtidig med søsteren af samme navn (13. jan. 1513). Måske er søstrene tvillinger og har af den grund faet samme navn. Det er set før; man har måske regnet med, at kun en af dem ville overleve. Datteren Ide Langes og dennes mand Christen Splid [Fastis] nu forsvundne sten i Hvejsel Kirke viser hendes mødrene spænd-våben.
10. Marine Spend ….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1901. Attende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.248-250.
Lange - Munk.
(Frost - Bomøve - Friis).

a) Hr. Niels Gundesen til Lydum og Hennesgaard (V. Horne H.), var 1467 Ridder, blev 1471 fangen af de Svenske i Slaget paa Brunkebjerg, havde 1474 Hind Herred i Pant (103) og fik vistnok Aakjær efter Faderens Død, thi han havde det 1479 og 1486, havde ogsaa for Livstid Varde By og Vester Herred i Pant, Rigsraad [rettelse i DAA 1911 s. 574: Angivelsen om, at han var Rigsraad, er neppe helt paalidelig], † 28 Okt. 1511, begr. i Graabrødrekirke i Ribe; g. m. Anne Nielsdatter (Rosenkrantz), der til 1522 og paany 1523-28 havde Vilstedgaard i Pant af Kronen, † 1535, 92 Aar gl., begr. i Varde Kirke (104). Børn:
(1 Hr. Thomes Nielsen til Lydum …
(2 Niels Lange
(3 Claus Nielsen, † lille.
(4 Jørgen Nielsen, † lille.
(5 Hans Nielsen til Lydum og Kjærgaard, var 1504 og 1518 af sin Frænde Bisp Iver Munk forlehnet med Trøiborg, † mellem 10 og 17 Febr. 1535 (107); g. m. Maren Christensdatter Spend, boede 1552 paa Partbo ved Varde; Skifte efter hende holdtes 1562 (108). Børn:

(a Niels Lange, † lille.
(b Hr. Niels Lange til Kjærgaard og Faddersbøl (Hundborg H.) (109), som han antagelig giftede sig til, var 1532 af Biskop Iver Munk forlehnet med Bøvling og fra 1539 til sin Død med Visselbjerg, 1535-38 (?) Lehnsmand paa Nyborg, fik 1539 Dueholm i Pant, deltog 1548 i Brudetoget til Meissen, var 1552 Rigsraad, ledsagede 1554 Dronningen til Wismar, tilbyttede sig s. A. af Mariager Kloster Darumgaard (Gjørding H.) for Bonderup (Rinds H.) (110) og sluttede Forlig med Ribe Kapitel om de Gaver, som Thomes Lange, Hr. Niels Gundesen og Mester Gunde Lange havde givet dertil (111), 1554-58 Lehnsmand paa Trøjborg, 1559-65 paa Riberhus, 1559 Ridder, 1562-64 Lehnsmand paa Møgeltønder, 1562-65 paa Hundsbæk, fik desuden 1564 Lundenæs i Pant, † 11 Juni 1565; g. 3 Okt. 1535 paa Holmgaard (112) m. Abel Sørensdatter Skeel, der til sin Død beholdt Lundenæs og Dueholm, † 7 Febr. 1585, begge begr. i Hunderup Kirke. Han efterlod sig kun en uægte Søn Christen Nielsen Lange, der blev adlet og Stamfader til de Lange'r med een Rose i Vaabnet.
(c Gunde Lange, † lille.
(d Christen Lange, † lille.
(e Christoffer Lange, † lille.
(f Claus Lange, † lille.
(g Jørgen Lange, † lille.
(h Gunde Lange, jvf. den nyere Slægt (S. 261).
(i Christen Lange, † lille.
(k Bege
(l Ide
(m Karen
(n Margrethe, † lille.

(6 Otte Nielsen, † lille.
(7 Gunde Lange til Tornumgaard (Kalslund H.) …
(8 Karen
(9 Anne
(10 Ide ….

3 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Lange), Hans Nielsen (ca 1470 - før 1535).

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Spend, Maren Christensdatter (ca 1480 - før 1562).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 17 Apr. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk