Ellen Iversdatter Krag [3227]
(Omkr 1400-Omkr 1460)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ridder Peder Skram til Voldbjerg, Urup, Stovgård, Hammergård og Risager [3226]

Ellen Iversdatter Krag [3227]

  • Født: Omkr 1400 2
  • Ægteskab (1): Ridder Peder Skram til Voldbjerg, Urup, Stovgård, Hammergård og Risager [3226] 1
  • Død: Omkr 1460 i en alder omkring 60 år 1
  • Begravet: Hee kirke, Ringkøbing amt 3 4
Billede

  Notater:

Ullas tip-14-oldemor.

  Forskningsnotater:

Ellen er nævnt i DAA 1899 Krag [af Jylland] s 259 nr B. Hendes mor Anne Spend er nævnt i DAA 2006-2008 s. 583 nr. II. (opslag 571).
Ellens forældre var Iver Krag og Ane Spend. Deres våben ses i en lysekrone, der hang i kapellet i Hee kirke, og som nu findes på Nationalmuseet. 5


Billede

Ellen blev gift med Ridder Peder Skram til Voldbjerg, Urup, Stovgård, Hammergård og Risager [3226] [MRIN: 1105], søn af Christiern Eriksen Skram til Mattrup [3840] og Kirsten Jespersdatter Raasted [3841].1 (Ridder Peder Skram til Voldbjerg, Urup, Stovgård, Hammergård og Risager [3226] blev født omkring 1395,6 døde før 1473 6 og blev begravet i Hee kirke, Ringkøbing amt 3 4.)


Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1916. Tre og tredivte Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.465-473 (opslag 495-504).
Skram. †

II. Linien Skram

2. Hr. Christiern Skram til Mattrup (Tyrsting H.), blev 1388 betænkt med en Jernkiste i Biskop Johannes' Testamente, var 1399 Ridder og nærværende paa Kongens Retterthing i Holbæk (54), beseglede 1400 sammen med Hr. Jens Skram til Vitterlighed med Hr. Jakob Kalf (47), nævnes ogsaa 1411 som Forlover ved Forliget i Kolding (30), men har ikke beseglet det (55); g. m. Kirsten Jespersdatter Raasted til Nørholm, den sidste af sin Slægt, fik 1388 en Guldring ved Biskop Johannes' Testamente (44). Børn:
a. Hr. Peder Skram til Voldbjerg, Urup (Vor H.), Stovgaard og Hammergaard (Vrads H.) samt Risager, nævnes 1423 i et Vidne af Viborg Landsthing (56), var 1429 paa Hvidding Herredsthing (57), skrives 1433 til Voldbjerg og fik da med sin Hustru pavelig Bevilling paa at have Reisealter (58), nævnes 1435 som Forlover ved Forliget i Vordingborg (59), deltog 1439 i Opsigelsen til Kong Erik af Pommern (60), beseglede 1440 Lehnsbrevet til Hertug Adolf (61), siges ellers at have ihjelslaaet Ebbe Mogensen (Galt) ved Handsted Hule paa Veien fra Horsens til Urup, maatte derfor rømme Landet efter at have betroet sin Broder! Hr. Jens Skram sit Gods, kom ukjendt som Fører for nogle Landsknægte tilbage i Kong Christoffer af Bayerns Følge, reddede ved Landstigningen i Gjedser Kongen fra at drukne, hvorfor Kongen skaffede ham hans Fred (62), var 1443 Ridder (63), holdt 1453 Skifte med sin Broder Niels efter deres Moder, gav 1461 en Gaard i Birknæs i Hvidding Herred til Prædikebrødre-Klostret i Ribe for Sjælemesser for sig, sine Husfruer Anne og Elle, sine Forældre Hr. Christiern Skram og Fru Kirstine, Hr. Jens Skram, Erik Persen og Fru Karine og Jens Bosen, skal 1463 have været Marsk, levede 28 Juli 1465 (64), var vistnok † 1473, da ikke han, men Fru Anne Skrams med sine Svogre beseglede til Vitterlighed med sin Moder (65); g. (1) m. Ellen Iversdatter Krag, deres Vaaben staar i Hee Kirke, (2) m. Anne Nielsdatter Banner, pantsatte 1494 til sin Søn Christiern Skram sex Gaarde i Næraa og Ryslinge, hvilket Pantebrev hendes Sønner Niels og Ove har beseglet (66). Børn
af 1. Ægteskab:
1) Bege
2) Ellen til Voldbjerg, fik tildømt fire Gaarde i Huseby efter sin "Oldefader" Hr. Iver "Krabe" (67); g. m. Erik Christiernsen (Fasti) til Ørredsgaard. Deres Børn optog de Skram'ers Navn (jvf. D. A. A. 1892, S. 130 ff.).
af 2. Ægteskab:
3) Christiern Skram til Urup …
4) Ellen
5) Niels Skram til Stovgaard (Vrads H.) …
6) Ove Skram til Hammergaard (Vrads H.), Deibjerglund (Bølling H.) og Varhod (Gjørding H.) …
b. Kirsten
c. Mette
d. Niels Skram til Mattrup ….

2 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Krag, Elle Iversdatter (ca 1400 - ).

3 Web, Hee.dk: Hee Kirke.
I 1461 lod Peder Skram, der dengang ejede kirken og herregården Voldbjerg syd for Hee, våbenhuset nedbryde, og på stedet lod han opføre kirkens første større sideskib (det sydvestlige).
Han lod sideskibet indrettet til et flot gravkapel for sig selv og sin familie.
Kapellets gulv blev hævet cirka 40 cm. over kirkens gulv. Lyset faldt ind gennem et stort aflangt vindue foroven midt i rummet. Væggene blev hvidtet og en dygtig maler sat til at dekorere dem med kalkmalerier.
Adgangen til gravkapellet var naturligvis gennem kirken, hvor der blev opsat et tralleværk (lodret gitter), som foroven var prydet med en række jernspyd med modhagere, mellem kirken og kapellet.
I en bue mellem kirkerummet og kapellet lod han indmure et monstransgemme, hvori der opbevaredes en beholder af ædelmetal med alterbrød. Uden på gemmet blev malet en monstrans og indskriften: Ecce panis angelorum (Se englenes brød). Indvendig på gemmets dør blev malet et billede af Kristus med et neg og en vinranke i hænderne. Desuden fik Skram naturligvis malet sit slægtsvåben; en enhjørning hvorunder der står H: P.S., samt sin hustru, Ellens, slægtsvåben; 3 krager og F: E.K..
Bogstaverne står for Hr. Peder Skram og Fru Ellen Krag
Dette monstransgemme samt det originale tralleværk kan stadig ses i kirken.

Ellen Krag og Peder Skram var bedsteforældre til den danske admiral Peder Skram, som ledede den dansk-norsk-svensk-preussiske flåde i Grevens Fejde i 1530'erne.
Peder Skram lod kapellet opføre, for at der kunne holdes sjælemesser for blandt andet hustruen Ellen, som lige var død 60 år gammel. Hendes kiste blev indsat i kapellet, hvor også han selv blev bisat ca. 5 år senere.

Foruden vægmalerierne lod han rummet udsmykke med en dobbelt figurgruppe med baldakin flankeret af to vældige hjortegevirer alt sammen udskåret i egetræ. Den ene figur forestiller Sct. Anna med Jomfru Maria og Jesusbarnet. Den anden forestiller den hellige Barbara afbildet ved et tårn, som hun blev indespærret i. (Denne dobbeltfigur findes i dag på Nationalmuseet.).

4 Web, Artikel af P. Storgaard Pedersen i Hardsyssels Aarbog 1912 "Hee Kirke" s. 62 (opslag 66).
(side 70-71, opslag 74-75)
...
Elle Krag, der sandsynligvis sammen med sin Husbond Peder Skram laa jordet under det gamle Kapel, som vistnok ved Aaret 1460 blev bygget til Kirkens Sydside og forbunden med Kirkeskibet ved en bred Indgang, der foroven afsluttes med en lidt tilspidset Bue. Mellem Gravkapellet og Kirken findes endnu det oprindelige Tralleværk, der øverst bærer en Række Jernspyd med Modhager. I Buen ind til Kapellet er indmuret et Monstransgemme, der udvendig bærer Billedet af en Monstrans og Indskriften: „Ecce panis angelorum." ...

Indvendig paa Monstransgemmets Dør findes et Billede af den tornekronede Christus med et Neg og en Vinranke i Hænderne, og ved Siderne deraf staar tvende Vaabenmærker: en Enhjørning, der er den gamle Skram-slægts Vaaben, hvorunder staar H: P. S. og tre Krager, hvorunder staar F: E. K. Der er ingen Tvivl om, at disse Bogstaver betyder: Hr. Peder Skram og Fru Ellen Krag.
Nationalmuseets hjemmeside indeholder et foto af monstransskabet..

5 Web, Artikel af P. Storgaard Pedersen i Hardsyssels Aarbog 1912 "Hee Kirke" s. 62 (opslag 66).
(side 71-73, opslag 75-77)
...
Kapellet her er da vistnok bygget omtrent ved Aaret 1461, og af dets oprindelige Udstyr findes endnu i Nationalmuseet et i Egetræ skaaret og malet Dobbeltbillede staaende mellem to mægtige Hjortetakker. Billedet er dannet af to ved en Flammeglorie adskilte kvindelige Figurer. Den ene er en Kvindehelgen, Sanct Anna med Jomfru Maria paa den ene Arm og Jesusbarnet paa den anden. Paa den modsalte Side er den hellige Barbara afbildet ved et Taarn, da hun ifølge Legenden blev plaget med Indespærring. „Begge disse Helgener udgøre ligesom et Corpus," skriver Maleren Abildgaard 1772 i en Indberetning. Over Billedet er en rigt udskaaren Baldakin, og Fodstykket danner en smagfuld Konsol, der forneden afsluttes med et Dyre- hoved. Paa den indvendige Side af Takkernes øverste, brede Ender findes Kragslægtens og Spændslægtens Vaaben malet, og over dem Bogstaverne H: I. K. og F: A. S. I de Huller, der findes i Takkerne, har der sandsynligvis siddet Lysepiber, da der fandtes Brudstykker af Jernstænger indslaaet her. ...
Bogstaverne H: I. K. og F: A. S. står for Hr. Iver Krag og Fru Ane Spend.
Nationalmuseets hjemmeside indeholder et foto af Abildgaards illustration af figuren.
.

6 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Skram, Peder (ca 1395 - før 1473).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 14 Aug. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk