Christiern Eriksen Skram til Mattrup [3840]
(Omkr 1340-Efter 1411)
Kirsten Jespersdatter Raasted [3841]
(Omkr 1360-Før 1453)
Ridder Peder Skram til Voldbjerg, Urup, Stovgård, Hammergård og Risager [3226]
(Omkr 1395-Før 1473)
Ellen Iversdatter Krag [3227]
(Omkr 1400-Omkr 1460)
Ellen Pedersdatter Skram til Voldbjerg [3216]
(Omkr 1425-Efter 1489)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Erik Christiernsen Skram til Voldbjerg [3215]

 • Ingeborg Eriksdatter Skram til Strandet [6741]
 • Else Eriksdatter Skram til Lindbjerggård [6742]
 • Anne Eriksdatter Skram [6739]
 • Iver Eriksen Skram til Voldbjerg [6743]
 • Karen Eriksdatter Skram [6744]
 • Ingerd Eriksdatter Skram [6740]
 • Eriksdatter Skram [6745]
 • Peder Skram til Voldbjerg [3204]+

Ellen Pedersdatter Skram til Voldbjerg [3216] 1

 • Født: Omkr 1425 3
 • Ægteskab (1): Erik Christiernsen Skram til Voldbjerg [3215] 1 2
 • Død: Efter 1489 3
Billede

  Notater:

Ullas tip-13-oldemor.

Billede

  Begivenheder i hendes liv:

1. Ejendom: Ejer af gården, som hun overtog efter mandens død, 1484-1489, "Voldbjerg", Hee sg, Ringkøbing amt. 4 Efter hendes død overtog sønnen Iver Skram.


Billede

Ellen blev gift med Erik Christiernsen Skram til Voldbjerg [3215] [MRIN: 1099], søn af Christiern Pedersen Skram til Ørregård [3223] og Johanne Gundesdatter Lange [3224].1 2 (Erik Christiernsen Skram til Voldbjerg [3215] blev født omkring 1420 5 og døde før 1485 5.)


Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1916. Tre og tredivte Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.465-470 (opslag 495-501).
Skram. †

II. Linien Skram

a. Hr. Peder Skram til Voldbjerg, Urup (Vor H.), Stovgaard og Hammergaard (Vrads H.) samt Risager, nævnes 1423 i et Vidne af Viborg Landsthing (56), var 1429 paa Hvidding Herredsthing (57), skrives 1433 til Voldbjerg og fik da med sin Hustru pavelig Bevilling paa at have Reisealter (58), nævnes 1435 som Forlover ved Forliget i Vordingborg (59), deltog 1439 i Opsigelsen til Kong Erik af Pommern (60), beseglede 1440 Lehnsbrevet til Hertug Adolf (61), siges ellers at have ihjelslaaet Ebbe Mogensen (Galt) ved Handsted Hule paa Veien fra Horsens til Urup, maatte derfor rømme Landet efter at have betroet sin Broder! Hr. Jens Skram sit Gods, kom ukjendt som Fører for nogle Landsknægte tilbage i Kong Christoffer af Bayerns Følge, reddede ved Landstigningen i Gjedser Kongen fra at drukne, hvorfor Kongen skaffede ham hans Fred (62), var 1443 Ridder (63), holdt 1453 Skifte med sin Broder Niels efter deres Moder, gav 1461 en Gaard i Birknæs i Hvidding Herred til Prædikebrødre-Klostret i Ribe for Sjælemesser for sig, sine Husfruer Anne og Elle, sine Forældre Hr. Christiern Skram og Fru Kirstine, Hr. Jens Skram, Erik Persen og Fru Karine og Jens Bosen, skal 1463 have været Marsk, levede 28 Juli 1465 (64), var vistnok † 1473, da ikke han, men Fru Anne Skrams med sine Svogre beseglede til Vitterlighed med sin Moder (65); g. (1) m. Ellen Iversdatter Krag, deres Vaaben star i Hee Kirke, (2) m. Anne Nielsdatter Banner, pantsatte 1494 til sin Søn Christiern Skram sex Gaarde i Næraa og Ryslinge, hvilket Pantebrev hendes Sønner Niels og Ove har beseglet (66). Børn
af 1. Ægteskab:
1) Bege
2) Ellen til Voldbjerg, fik tildømt fire Gaarde i Huseby efter sin "Oldefader" Hr. Iver "Krabe" (67); g. m. Erik Christiernsen (Fasti) til Ørredsgaard. Deres Børn optog de Skram'ers Navn (jvf. D. A. A. 1892, S. 130 ff.).
af 2. Ægteskab:
3) Christiern Skram til Urup …
4) Ellen
5) Niels Skram til Stovgaard (Vrads H.) …
6) Ove Skram til Hammergaard (Vrads H.), Deibjerglund (Bølling H.) og Varhod (Gjørding H.) ….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1892. Niende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.133-134.
Fasti
(Splid, Skram)

Linien Skram.

Christiern Pedersen til Ørregaard, beseglede 1416 et Vidne af Vardsyssel Thing, hvorunder hans Segl er bevaret (48); g. m. Johanne Gundesdatter (Lange). Børn:
1) Iver Christiernsen til Ørregaard …
2) Erik Christiernsen, nævnes 1454 (54), var 1460 og 1470 Lehnsmand paa Silkeborg (55), skrev sig 1479 til Voldbjerg (Hind H.), men er vel næppe den Erik Christiernsen, som 1480 var Hofsinde hos Junker Hans (56), levede endnu 1487; g. (1) m. N. N. Sivertsdatter (Blaa) (57), (2) m. Elne Skram Pedersdatter til Voldbjerg, beseglede 1487 til Vitterlighed med Fru Elsebe, Godske Barsebeks Enke (58). Børn
af 1. Ægteskab:
a) Anne
b) Ingerd[hun var datter af Elne Skram iflg. rettelse i DAA 1906 s.491]
c) Ingeborg til Strandet …
d) Else til Lindbjerggaard (Ø. Horne H.) …
af 2. Ægteskab:
e) Iver Eriksen til Voldbjerg…
f) Karen
g) En Datter …
h) Peder Skram til Voldbjerg, var opkaldt efter sin Morfader, efter hvis Død han blev født, maatte 1497 bøde for et i Aarhus By begaaet Overfald (65), fik 1523 Livsbrev paa Brokornet af "Hebro" i Hardsyssel (66), levede endnu 1536, maaske endnu 1539 (67); g. (1) 1500 i Viborg m. Anne Olufsdatter (Gyrsting) til Hastrup (Nørvang H.) og Kragerup (Løve H.), som Peder Skram 1533 solgte til Hr. Ove Lunge (68), (2) m. Sophie Christensdatter (Sandberg), (3) m. Christence Lunge (Dyre) Ovesdatter, Enke 1543 og taxeres i Tyvende-Penge-Skatten til 23 Dlr. og 130 Mrk. (69) (hun g. (2) m. Niels Juel til Aaberg). Børn ...
Bemærk: Steen Thomsen argumenterer for, at N.N. Sivertsdatter Blaa udgår som hustru til Erik Christiernsen - alle Eriks børn har Elne Skram som mor. Link, og scroll ned til s.134 Erik Christiernsen (Skram m stige).
Bemærk: Tilføjelse i DAA 1906: Christiern Pedersen af "Oreth", nævnes 19 Marts 1422 i et Vidne af Ginding Herredsting (Lgb. Dipl.).
.

3 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Skram, Ellen (ca 1425 - 1489 -).

4 Dansk Center for Herregårdsforskning, Danske Herregårde, Voldbjerg.
Ejerrække
(1433-1465) Peder Skram
(Før 1474) Iver Krag
(Før 1474) Johan Bjørnsen
(Før 1474) Ellen Iversdatter Krag
(1473-1484) Erik Christensen Fasti
(1484-1489) Ellen Skram gift Fasti
(1485-1494) Iver Eriksen
(1497- ) Peder Skram
( -1548) Christence Lunge gift Skram
(1548-1580) Erik Skram
(1548-1580) Iver Skram
(1580- ) Peder Skram
(1580- ) Erik Skram
(1580- ) Spend Skram
( -1606) Joland Jespersdatter Vognsen gift 1) Skram og 2) Lange
...

5 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Skram m stige), Erik Christiernsen (ca 1420 - før 1485).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 14 Aug. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk