Anders Pedersen [3356]
(Omkr 1644-1717)
Karen Laursdatter [3357]
(Omkr 1646-1685)
Jens Jensen [3369]
(Omkr 1654-1719)
Anne Pedersdatter [3355]
(Omkr 1665-1728)
Lars Andersen [3336]
(1683-1751)
Mette Jensdatter [3337]
(1688-1766)
Jørgen Laursen [3318]
(1727-Efter 1805)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Maren Hansdatter [3319]

Jørgen Laursen [3318] 2 3

  • Født: Stubdrup, Ø. Brønderslev sg 4 5
  • Dåb: 27 Jul. 1727, Ø. Brønderslev kirke 4
  • Ægteskab (1): Maren Hansdatter [3319] den 5 Feb. 1758 i Vrejlev kirke 1
  • Død: Efter 1805 6

   Et andet navn for Jørgen var Jørgen Larsen.7

Billede

  Notater:

Ullas tip-4-oldefar.

Link til siden om Rubjerg sogn.

  Dåbsnotater:

7. s.e.Trin.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Skifte: Efter Hans Jensen, 1 Aug. 1757, "Åbenterp", Vrejlev sg. 8 (Ved skifteslutningen var datteren Maren forlovet med Jørgen Laursen, som overtog gård og gæld og lovede sin svigermor aftægt).

2. Fæste, 3 Nov. 1757-1792, "Åbenterp", Vrejlev sg. 5 9 (20/10 1792 overtages fæstet af Christen Christensen, da Jørgen Laursen er fraflyttet).

3. Fæste: Sønnen Hans Jørgensen antager gården, når Jørgen Laursen ved døden afgår eller forinden afstår til ham i mindelighed, 11 Jun. 1787, "Åbenterp", Vrejlev sg. 10 11 (Hans Jørgensen døde dog to år senere, så Jørgen Laursen fortsatte fæstet til 1792).

4. Bopæl: Efter hustruens død fortsatte Jørgen Laursen indledningsvis med at bo på gården, 1787-1792, "Åbenterp", Vrejlev sg. 9 11 12

5. Var lavværge: For datteren Mette ved skiftet efter hendes mand Jens Pedersen, 9 Apr. 1791, "Vester Dammen", Vrejlev sg. 13

6. Bopæl, Fra 1792, "Kajholm", Rubjerg sg. 9 14
Ved folketællingen 1801 er anført, at han bor hos sønnen Jens, der er selvejerbonde

7. Ejendom: Købte gården af datteren Mettes svigermor, Ane Pedersdatter, 1794, "Kajholm", Rubjerg sg. 15 16 (Jørgen Laursen flyttede til Kajholm 1792, hvor datteren Mette boede efter at hendes mand havde forladt hende).

8. Ejendom: Sælger til Bo Møller, 1805, "Kajholm", Rubjerg sg. 6


Billede

Jørgen blev gift med Maren Hansdatter [3319] [MRIN: 1146], datter af Hans Jensen [3320] og Margrethe Pedersdatter [3325], den 5 Feb. 1758 i Vrejlev kirke.1 (Maren Hansdatter [3319] blev født i "Åbenterp", Vrejlev sg 17, dåb den 12 Apr. 1735 i Vrejlev kirke,17 døde i "Åbenterp", Vrejlev sg 18 og blev begravet den 7 Jun. 1787 i Vrejlev kirke 18.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

1. Forlovelse, 7 Dec. 1757, , Vrejlev sg. 1

2. Bopæl, 1758-1787, "Åbenterp", Vrejlev sg. 3 7 19 20 21 22 23 24


  Ægteskabsnotater:

Viet esto mihi, dvs. fastelavnssøndag.

Link til siden om Vrejlev sogn.

Billede

Kilder


1 Kirkebog for Vrejlev-Hæstrup sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1741-1798 s.321.
Opslag 161. (Jørgen Laursen og Maren Hansdatter viet).

2 Ingrid og Kaj Schmidts hjemmeside, Jørgen Laursen og Maren Hansdatter.

3 Kirkebog for Vrejlev-Hæstrup sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1741-1798 s.189.
Opslag 96. (Mette Jørgensdtr dåb).

4 Kirkebog for Øster Brønderslev og Hallund sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1666-1731.
Se Dansk Demografisk Database. (Jørgen Lassøns dåb 1727 i Øster Brønderslev).

5 Fæsteprotokol, Vrejlev kloster, 3/11 1757.
(Jørgen Laursen fæster Åbenterp, 3/11 1757: Fotokopi). (Resumé, se Personregister til nordjyske godsers skifte- og fæstearkivalier udarbejdet af Else Jørgensen).

6 Trap Danmark, 4. udgave, Bind 5, s. 152.
Kajholm blev 1470 af Hr. Axel Lagesen (Brok) mageskiftet til Mourids Nielsen (Gyldenstjerne). 1651 blev den med et Afbygge "Krumholmb" og et Bol og et Gadehus i Rubjærg afhændet af Hr. Knud Ulfeld til Hans Wulf Unger, som igen afhændede den 1653 til Otte Lunov, der atter 1660 skødede Kronholm til den forrige Ejer, men selv vedblev at skrive sig til Kajholm. Hans Enke Anne Krabbe ægtede Antonius Kempter v. Silchhofen, der afkøbte sin Frues Arvinger en Halvpart i den, som han solgte 1674 til Fru Eva Unger, Gjord Galts, hvis Søn af 1. Ægtesk. Oluf Krabbe 1702 solgte den (7½ Td. H.) til sin "Søster" Jfr. Hedevig Unger, som ægtede Degnen i Ingstrup Michael Vibe, der formedelst Sandflugt 1733 fik dens Hrtk. nedsat fra 7½ til 5 Td. 1756 solgte Chrf. Vibe K. til Jens Lund af Kjettrup; 1793 tilhørte den Anne Pedersdatter, Laurs Thomsens Enke, og 1805 blev den af Jørg. Laursen solgt for 2099 Rd. til Skaarupgds fhv. Ejer Bo Møller, der døde her 1842. 1662 havde den kun "Bondebygning", og 1682 blev den af Rentekammeret erklæret for en Bondegaard.

7 Kirkebog for Vrejlev-Hæstrup sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1741-1798 s.209.
Opslag 105. (Lars Jørgensen dåb).

8 Skifteprotokol, Vrejlev kloster 1/8 1757.
(Skifte efter Hans Jensen i Åbenterp, 1/8 1757: Fotokopi). (Resumé, se Personregister til nordjyske godsers skifte- og fæstearkivalier udarbejdet af Else Jørgensen).

9 Fæsteprotokol, Vrejlev kloster, 20/10 1792.
(Christen Christensen fæster Åbenterp, 20/10 1792: Fotokopi). (Resumé, se Personregister til nordjyske godsers skifte- og fæstearkivalier udarbejdet af Else Jørgensen).

10 Fæsteprotokol, Vrejlev kloster, 11/6 1787.
(Hans Jørgensen skal fæste Åbenterp ved faderens død, 11/6 1787: Fotokopi). (Resumé, se Personregister til nordjyske godsers skifte- og fæstearkivalier udarbejdet af Else Jørgensen).

11 Kirkebog for Vrejlev-Hæstrup sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1741-1798 s.534.
1789
D. 7. Januari begravet paa Wreilefs Kirkegaard Jørgen Laursens Søn af Aabenterp, Hans 30 Aar gl.
Opslag 268. (Hans Jørgensen begr).

12 Folketælling 1787 (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Folketællinger), Vrejlev s.218.
Findes under Vrå opslag 22. (Jørgen Laursens husstand i Aabenterp Gaard).

13 Skifteprotokol, Rønnovsholm gods, 9/4 1791.
(Skifte efter Jens Pedersen i Vester Dammen, 9/4 1791: Fotokopi). (Resumém se Personregister til nordjyske godsers skifte- og fæstearkivalier udarbejdet af Rigmor Nørgaard).

14 Folketælling 1801 (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Folketællinger), Rubjerg s.108.
Opslag 9. (Jens Jørgensens husstand i Cajholm Gaard).

15 Ingrid og Kaj Schmidts hjemmeside, PDF fil: Aner med søskende og biografier, #778.

16 Severin Christensen Sortfeldt, Rubjerg Sogn i gamle Dage. En historisk topografisk Beskrivelse (Hjørring. "Vendsyssel Tidende"s Bogtrykkeri. 1923. Kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek), s.36-37.
… 1759 bor Christopher Wibe i Løkken, og derfra skøder han Jens Lund Gaarden Kronholm, 2 andre Gaarde i Rubjerg samt 8 Huse tilligemed noget Gods i Vennebjerg og Lyngby Sogne. Det sidste, vi hører om Christopher Wibe, er, at han 1760 opholder sig i Kronholm, der dengang ejedes af Jens Lund. 1765 og 66 solgte Jens Lund, der nu boede i Staegaard i V. Hassing, Kajholm til Lars Thomsen for 870 Rdl., og 1769 fik denne ogsaa det til Kajholm hørende Bøndergods af Jens Lund.
Lars Thomsen var Sjællænder af Fødsel, og hans Hustru, Ane Pedersdatter, var fra Nejst i Ajstrup Sogn. Ved Lars Thomsens Død den 13. Januar 1777 nævnes der 5 Børn, som alle opholdt sig hos deres Moder i Kajholm. Sønnen Peder var 16 Aar, Thomas 12 Aar og Anders 3 Aar. Døtrene Edel og Karen var henholdsvis 19 og 17 Aar gamle. Datteren Edel blev først gift med Jens Thomsen (Borre Jens), og med ham havde hun 4 Sønner og 3 Døtre. En af disse Sønner, Lars Jensen, var Fader til Vendsyssels Digter Jens Chr. Larsen, ogsaa kaldet "Substituten". Edel var anden Gang gift med Christian Nielsen (Sognefoged) eller "Christian-Jet-Yw", der boede i Vranggaard i N. Rubjerg (Matr. Nr. 12).
I Stuehuset fandtes ved denne Tid en Dagligstue, et Sovekammer, en Storstue, to Gæstekamre, Køkken, Bryggers, Spisekammer og Vævestue. I en Hylde stod en Bibel og Brochmanns Huspostil.
Kreaturbesætningen bestod af 6 Heste, deraf én uskaaren, 2 Følplage og en gammel sort Følhoppe - disse 9 Heste vurderedes til 107 Rdl., 5 Par Stude a 8 Rdl. pr. Stk., 5 Studekalve, 1 Aar gl., 12 Rdl., 1 Kviekalv 1½ Rdl., 4 Køer, 1 Kvie, 1 Tyr, 3 spæde Kalve, 16 Faar a 5 Mk. Stykket og 2 Væddere 1 Rdl. 4 Mk. Svineholdet var 1 Galt og 1 So, begge vurderede til 3 Rdl. 3 Mk. Til Kajholm hørte dengang 5 Gadehuse i Rubjerg, og det hele blev vurderet til 800 Rdl.
Enken Ane Pedersdatter sad for Gaarden i mange Aar efter Mandens Død. 1783 døde hendes Broder Peder Pedersen i Kajholm, 89 Aar gammel. Efter ham arvede hun 123 Rdl. 1790 holdt hun Skifte med sine Børn; hun var da bleven svagelig og laa til Sengs med en ulægelig Sygdom i Benene. Sønnerne Peder og Thomas skulde dele Gaarden og give de øvrige Børn en passende Erstatning, men denne Bestemmelse kom dog ikke til at staa ved Magt; thi 1794 skødede Ane Pedersdatter Kajholm for en Købesum af 1600 Rdl. til Jørgen Larsen Aabenterp, der samme Aar laante 799 Rdl. af Svend N. Møller i Alstrup. 1812 boede Christian Jensen i Kajholm; han var efter Sigende fra Vrensted og solgte Kajholm 1846 til fhv. Skibskaptajn Chr. Kronborg og dennes Svoger Chr. Olesen Vestergaard, som begge var fra Hanherred. Efter nogle Aars Forløb solgte de Gaarden til en Hjardemaal, som igen solgte til en Mand ved Navn Laage, der ejede Gaarden i nogle Aar og var saa fattig, at han kun havde 6 forsultede Malkekøer ved Gaarden.
….

17 Kirkebog for Vrejlev-Hæstrup sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1686-1749 s.202.
Opslag 103. (Maren Hansdtr dåb).

18 Kirkebog for Vrejlev-Hæstrup sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1741-1798 s.529.
Opslag 265. (Magrethe HansDatter begr).

19 Kirkebog for Vrejlev-Hæstrup sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1741-1798 s.177.
Opslag 90. (Hans Jørgensen dåb).

20 Kirkebog for Vrejlev-Hæstrup sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1741-1798 s.468.
1763
Dom XII post Trinit. begravet udi Wreilef Kirkegd Jørgen Larsens Barn, Lars, fra Aabenterp. An ætat. Hebd. 5.
Opslag 236. (Lars Jørgensen begr).

21 Kirkebog for Vrejlev-Hæstrup sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1741-1798 s.213.
Opslag 107. (Magrete Jørgensdtr dåb).

22 Kirkebog for Vrejlev-Hæstrup sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1741-1798 s.220-221.
Opslag 111. (Lars Jørgensen dåb).

23 Kirkebog for Vrejlev-Hæstrup sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1741-1798 s.246.
Opslag 124. (Jens Jørgensen dåb).

24 Kirkebog for Vrejlev-Hæstrup sogne (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1741-1798 s.264.
Opslag 133. (Anna Jørgensdtr dåb).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 3 Jul. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk