Niels Ludvigsen [4794]
Mette Andersdatter [4795]
Laurits Terkelsen [4759]
Christen Nielsen [4750]
(Omkr 1610-Omkr 1649)
Mette Lauridsdatter [4751]
(Omkr 1600-Omkr 1676)
Laurs Christensen [4100]
(Omkr 1635-Efter 1712)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Gunna Christensesdatter [4749]

 • Christen Laursen [4115]+
2. Anne Pedersdatter [4101]
 • Peder Laursen [4102]
 • Gun Laursdatter [4105]
 • Mette Laursdatter [4116]+
 • Jens Laursen [4104]
 • Anne Laursdatter [4099]+
 • Søren Laursen [4111]
 • Borge Laursdatter [4107]
 • Niels Laursen [4103]
 • Karen Laursdatter [4778]
 • Peder Laursen [4779]
3. Ukendt
 • Laurs Laursen [4110]
 • Anne Laursdatter [4112]
 • Kirsten Laursdatter [4114]

Laurs Christensen [4100]

 • Født: Omkr 1635, "Østergård" i V. Halne, Vadum sg 2
 • Ægteskab (1): Gunna Christensesdatter [4749] i feb. 1673 i Vadum sg 1 2
 • Ægteskab (2): Anne Pedersdatter [4101] i 1680 i Åby kirke 3
 • Ægteskab (3): Ukendt omkring 1703 2
 • Død: Efter 1712, "Bjerget", Åby sg, Kær hd 2

punkttegn   Andre navne for Laurs var Laurids Christensen 3 og Laurits Christensen.1

Billede

punkttegn  Notater:

Ullas tip-6-oldefar.
Ved ægteskabet med Gunna overtog Laurs fæstet på Bjerget. Ca. 1712 overgik fæstet til datteren Mette og hendes mand Anders Nielsen. 1

punkttegn  Forskningsnotater:

Ved hustruen Anne Pedersdatters skifte i 1702 nævnes deres 10 børn; men ved sønnen Peders skifte i 1751 nævnes yderligere 3. Derfor må Ole Munk have ret i, at Laurs har overlevet hustruen Anne og giftet sig igen. Han kan således ikke være død ca. 1699, som det ellers fremgår af bl.a. En slægt Larsen fra Biersted sogn (se kilderne nederst).

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Beskæftigelse: Fæstebonde, 1672-omkr. 1712, "Bjerget", Åby sg, Kær hd. 4

• Diverse: Giver sammen med sine søskende på herredstinget arveafkald til stedfaderen paa al arv efter deres afdøde far Christen Nielsen paa Østergaard i V. Halne, 28 jan. 1673, Kær herred. 1

• Diverse: Repræsenterer på herredstinget sin steddatter Maren Sørensdatter i en arvesag, 28 jan. 1673, Kær herred. 1


Billede

Laurs blev gift med Gunna Christensesdatter [4749] [MRIN: 1859], datter af Christen [4787] og Ukendt, i feb. 1673 i Vadum sg.1 2 (Gunna Christensesdatter [4749] blev født omkring 1640 5 og døde omkring 1680 i "Bjerget", Åby sg, Kær hd 1.)


Billede

Laurs blev derefter gift med Anne Pedersdatter [4101] [MRIN: 1518], datter af Peder Sørensen [4758] og Ukendt, i 1680 i Åby kirke.3 (Anne Pedersdatter [4101] blev født omkring 1660 i Filholm, Tise sg, Børglum hd 1 6 og døde i jun. 1702 i "Bjerget", Åby sg, Kær hd 7.)


punkttegn  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Åby sogn.

Billede

Laurs giftede sig med ukendt omkring 1703.2


Billede

Kilder


1 Nordisk Slægtsforskning ApS, En slægt Larsen fra Biersted sogn (1983), Ane 98 & 99.
Ane 98 Laurits Christensen
er født omkring 1635 paa Østergaard i V. Halne sogn, og han døde ca. 1699 paa Bjerget i Aaby sogn.
Han blev gift første gang først paa aaret 1673 med Gunne Christensdatter, der da var enke efter Christen Andersen paa Bjerget. Hun døde imidlertid ca. 1680, hvorefter Laurits Christensen indgik nyt ægteskab med

Ane 99 Anne Pedersdatter
der fødtes omkring 1660.
Gunne Christensdatter var gift første gang med Søren Madsen, fæster af Bjerget i Aaby sogn. Han døde 1663, og hun indgik nu nyt ægteskab med Christen Andersen, som overtog fæstet paa Bjerget. Han døde imidlertid i 1669, og Gunne Christensdatter var nu enke indtil 1673, da hun giftede sig med Laurits Christensen, som overtog fæstet paa gaarden. Han nævnes nu som fæster her indtil 1699, og i aaret 1700 nævnes hans enke Anne Pedersdatter som fæster. I 1709 og 1711 nævnes atter en Laurits Christensen, som utvivlsomt maa have været Anne Pedersdatters anden mand, saaledes at hun har været gift med to personer af samme navn. Omkring 1712 er fæstet paa Bjerget derefter overgaaet til Laurots Christensen og Anne Pedersdatters datter Mette (Ane 49) og hendes første mand Anders Nielsen.
Laurits Christensen nævnes første gang i 1655, da han sammen med broderen Peder var involveret i et slagsmaal. Den 28. januar 1673 ses han sammen med sine søskende paa herredstinget at have udstedt et arveafkald til stedfaderen paa al arv efter deres afdøde far Christen Nielsen paa Østergaard i V. Halne.
Samme dag nævnes Laurits Christensen i øvrigt i forbindelse med en arvesag efter sin tilkommende hustru Gunne Christensdatters tidligere mænd. Laurits Christensen optraadte paa tinget paa sin tilkommende hustrus datter af første ægteskab Maren Sørensdatters vegne, medens Christen Christensen fra Toftegaard var værge for Gunne Christensdatters eneste barn med Christen Andersen, datteren Mette Christensdatter, hvis morbroder han i øvrigt var. Christen Christensen fremlagde et tingsvidne, dateret Kær Herredsting den 30. marts 1669, som indeholdt nærmere oplysninger om registrering og vurdering samt skifte og deling efter Christen Andersen, foretaget den 20. marts 1669. Selve protokollen er temmelig beskadiget, men det fremgaar dog, at boets hele værdi androg 256 slettedaler, og at Maren Sørensdatter i arv efter sin fader, der døde 1663, havde et tilgodehavende i boet paa 30 slettedaler. Efter fradrag af gældsposterne var der blevet 82 slettedaler til deling mellem enken Gunne Christensdatter og hen-des datter af andet ægteskab med Christen Andersen, nemlig Mette Christens-datter. Sidstnævntes arvepart paa 41 rdr. blev der nu gjort udlæg for i gaarden Bjerget i form af en stud til 6 rdr., to køer af 13 rdr. samt bl. a. en gammel møgvogn og 4 læs rug. Aarsagen til denne temmelig nøjagtige afregning efter Christen Andersen var den, at enken Gunne Christensdatter nu stod for at skulle giftes med Laurits Christensen.

2 Ole Munks hjemmeside, Laurs Christensen (I16270).

3 Jette Jansen, Fam-Jansens hjemmeside, Møgelmose > Aneliste > 338. Laurids Christensen.

4 Anne Studsgaards slægtsside, Om Bjerget.

5 Ole Munks hjemmeside, Gundel Christensdatter.

6 Ole Munks hjemmeside, Anne Pedersdatter (I16272).

7 Skifteprotokol, Birkelse 1697-1766, 12/7 1702.
Skifte efter Anne Pedersdatter på Bjerget. (Se Personregister til nordjyske godsers skiftearkivalier udarbejdet af Rigmor Nørgaard).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 9 jun. 2015 med Legacy 8.0 fra Millennia