Johan Krummedige [3879]
(Omkr 1295-Efter 1351)
Væbner Peder Jacobsen Skram [3865]
(1285-)
Edel Saltensee [3866]
(Omkr 1280-)
Segebod Krummedige til Mehlbek og Løgismose [3878]
(Omkr 1320-Før 1397)
Cecilie Pedersdatter Skram til Rundhof [3877]
(Omkr 1320-Efter 1397)
Mette Segebodsdatter Krummedige [4155]
(Omkr 1345-Før 1400)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Væbner Peder Jul [4154]

2. Hartvig Sested [4172]
  • Reimer Hartvigsen Sehsted [5361]
  • Poppe Hartvigsen Sehsted [5358]
  • Giske Hartvigsdatter Sehsted [5359]

Mette Segebodsdatter Krummedige [4155] 2

  • Født: Omkr 1345 4
  • Ægteskab (1): Væbner Peder Jul [4154] 1 2
  • Ægteskab (2): Hartvig Sested [4172] 2 3
  • Død: Før 1400 4
Billede

  Notater:

Ullas tip-16-oldemor.


Billede

Mette blev gift med Væbner Peder Jul [4154] [MRIN: 1546], søn af Thomas Jul [4161] og Ukendt.1 2 (Væbner Peder Jul [4154] blev født omkring 1330 5 og døde før 1388 5.)

  Begivenheder i deres ægteskab:

1. Bopæl: Flensborg. 6 En gård nord for Flensborg, som sønnen Iver og hans hustru senere solgte til Dronning Margrete.


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Flensborg.

Billede

Mette blev derefter gift med Hartvig Sested [4172] [MRIN: 1556].2 3 (Hartvig Sested [4172] blev født omkring 1350 7 og døde efter 1407 7.)


Billede

Kilder


1 Louis Bobé og Albert Fabritius, Danmarks Adels Aarbog. 1947. Fire og tresindstyvende Aargang. (København. A/S J.H. Schultz Forlagsboghandel. 1947.), s.6-7.
Jul af Sønderjylland. †

Første Slægtled.
Peder Jul, gift med Mette Krummendiek (Krummedige) (F.: Segebod K. til Melbeck og Løgismose og Cecilie Pedersdatter Skram til Runtoft); hun var i 2. Ægteskab gift med Hartvig Sested, der 1388 kvitterer Erik Krummendiek på dennes Broder Segebods Vegne for Modtagelse af sin Hustrus Medgift. (D.A.A. 1900, 226; 1940, 107). - Børn:

Andet Slægtled.

1. Iver (Ywer Petersen, de Juwl geheten is) fik i 1400 af Raadmand i Flensborg Henrik Frese og dennes Hustru Elzebe overladt det Gods, der er tilfaldet dem efter afdøde Eler Jul i og udenfor Flensborg; fik i 1401 af Thomas Jul og af Detlev (Detmar) Gathmer kaldet Blaa og af dennes Hustru Kerstine Afkaldsbrev på førnævnte Gods; erholdt 1405, da han kaldes Lægmand af Ribe Stift, af Paven Tilladelse til at vælge sin egen Skriftefader; medbeseglede 1421 (4. Aug.) Jydernes Vidnesbyrd om Slesvigs Forhold til den danske Krone (Ywer Jul). Gift før 1388 m. Birte Limbek (F.: Timme Limbek), der 1388 skødede en Gaard i Flensborg til Dronning Margrethe. (D.A.A. 1902, 270). - Børn: Tredje Slægtled.
2. Thomas (Tammes Peterson de Jul gheheyten is) …
3. Elsabe, g. m. Borgmester i Flensborg Henrik Vrese (Friis).
4. Elsif Pedersdatter
5. Kirstine
6. Troels
7. Datter ….

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1900. Syttende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel. (Bogen findes endvidere på Open Library)), s.225-226.
Krummedige.

(1 Segebod Krummedige til Mehlbeck og Løgismose (Baag H.), fik alt 1340 Gods i Jordløse i Fyn i Pant af Fru Ingeborg, Hr. Jens Slets (89), kaldes 1360 "Farbroder" til Witte Iven og Eggert Krummedige (49), beseglede 1364 sammen med sin Broder Erik Forliget mellem Greve Claus og Hr. Henrik Reventlows Arvinger(16), fik 1377 Gods i Tranebüttel i Forpagtning af Domkapitlet i Slesvig (90), kjøbte 1380 Gods i Vedsted osv. af sine "Fættere" Hartvig Brøger og Blix Krummedige og kaldes da "Fætter" til Lyder Krummedige, 1393 udstedtes et Vidne om, at han i sin Tid med Ære udløste sig af dansk Fangenskab (91); g. m. Sidsel Pedersdatter Skram til Rundtoft, levede Enke 1397. Børn:
(a Hr. Erik Krummedige, jvf. den danske Linie (S. 235).
(b Mette; g. (1) m. N. N. Juel, hvis Søn Iver Juel solgte sin Part i Løgismose til Jens Pedersen (Panter) (92), (2) m. Hartvig Sehested, der 1388 kvitterede den ældre Erik Krummedige paa Segebod Krummediges Vegne for sin Hustrus Medgift (49).
(c Anne
(d En Søn …
….

3 W. Haxthausen og Louis Bobé, Danmarks Adels Aarbog. 1940. Syv og halvtredsindstyvende Aargang. (København. J. H. Schultz Forlagsboghandel A/S. (Bogen kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek)), s.107.
Sested †.

I det følgende opføres i kronologisk Rækkefølge de Medlemmer af Slægten, hvis Filiation ikke kan paavises aktmæssigt:

Hartvig (Hartwich Sestede) bevidnede 1388 at have modtaget af Erik Krummendiek, Broder til Segebod, 100 Mark lybsk, som han af sidstnævnte havde til gode af sin Hustrus Medgift; var 1390 Medlover for Ludeke Totink Sested og 1397 sammen med Blix og Reimer Sested Vidne paa Urnehoved Ting; skødede 1406 med sine Brødre Reimer og Poppe (Hartwich, Reymer u. Poppe Sestede) den dem tilhørende niende Del af Borgen, Bygningen, Møllen og Landsbyen Grøderby, Fovlløk (Fughleker) og Dolrud (alle i Ravnkær S.), Pagerø og Egenæs (i Egenæs S.) samt Kirkelenene i Ravnkær og Kappel, hvilket Skøde bekræftedes af Giske ("Jeppe Wilsons wif unse süster") ("som er de Sesteders Søster og Hartwich Seestedes Datter"), i Ægteskab med Jakob Willessøn til Keldkær (Bredsted S.) og Vestergaard (Egtved S.) af den adelige Slægt Ferke, der i Vaabenet førte 3 Ruder.
Ovennævnte Poppe Sested bekræftede 1409 et af Matthias Gjordsen udstedt Gældsbevis.
….

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Krummedige, Mette Segebodsdatter (ca 1345 - før 1400).

5 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Jul, Peder (caca 1330 - før 1388).

6 Diplomatarium Danicum, Nr. 14121025002, o. 25/10 1412.
(Iver Jul (væbner) og hans hustru Berta, datter af Timme Limbek, skøder og afhænder deres gård nord for Flensborg by til dronning Margrete).

7 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Sested, Hartvig (caca 1350 - 1407 -).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 19 Maj 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk