Jacob Skram til Rundhof [3870]
(ansl 1250-1303)
Peder Lauridsen Saltensee [3880]
(ansl 1260-)
Væbner Peder Skram til Rundhof [3865]
(ansl 1290-)
Edel Pedersdatter Saltensee [3866]
(ansl 1290-)
Cecilie Pedersdatter Skram til Rundhof [3877]
(Omkr 1320-Efter 1397)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Segebod Krummedige til Mehlbek, Løgismose og Rundhof [3878]

Cecilie Pedersdatter Skram til Rundhof [3877] 1

  • Født: Omkr 1320 3
  • Ægteskab (1): Segebod Krummedige til Mehlbek, Løgismose og Rundhof [3878] 1 2
  • Død: Efter 1397 3

   Et andet navn for Cecilie var Cecilie Pedersdatter (Skram).

Billede

  Notater:

Ullas tip-17-oldemor.

Billede

  Begivenheder i hendes liv:

1. Ejendom: Ejer af godset: "Rundhof", Angeln, Schleswig-Holstein. 4 5


Billede

Cecilie blev gift med Segebod Krummedige til Mehlbek, Løgismose og Rundhof [3878] [MRIN: 1416], søn af Grote Johan Krummedige til Brockdorff og Beidenfleth [3879] og Ukendt.1 2 (Segebod Krummedige til Mehlbek, Løgismose og Rundhof [3878] blev født omkring 1320 6 og døde før 1397 6.)


Billede

Kilder


1 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1916. Tre og tredivte Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.462-473 (opslag 492-504).
Skram. †

II. Linien Skram
Peder Skram, nævnes 1315 blandt Hertug Erik af Sønderjyllands Forlovere ved Forliget i Nyborg med Kongen (1); g. m. Edel Saltensee, Peder Lauridsens Datter. ? Sønner:
A. Lage (Pedersen)
B. Ivar (Pedersen)
C. Jon (Pedersen)
D.? Nicolaus Bramdroph
E. Erik Skram, havde før 1371 givet Gods til Løgum Kloster for sit Leiersted smst. (48). Sønner:
1. Hr. Jens Skram til Voldbjerg (Hind H.) …
2. Hr. Christiern Skram til Mattrup (Tyrsting H.), blev 1388 betænkt med en Jernkiste i Biskop Johannes' Testamente, var 1399 Ridder og nærværende paa Kongens Retterthing i Holbæk (54), beseglede 1400 sammen med Hr. Jens Skram til Vitterlighed med Hr. Jakob Kalf (47), nævnes ogsaa 1411 som Forlover ved Forliget i Kolding (30), men har ikke beseglet det (55); g. m. Kirsten Jespersdatter Raasted til Nørholm, den sidste af sin Slægt, fik 1388 en Guldring ved Biskop Johannes' Testamente (44). Børn: ...
F. Cecilie til Rundtoft; g. m. Segebod Krummedige.

2 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog. 1900. Syttende Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel. (Linket henviser til bogen på Project Runeberg. Den findes endvidere på Open Library)), s.225-226, 235.
Krummedige.

a) Grote Johan Krummedige, vistnok den Henneke K., som 1323 beseglede den holstenske Adels Forbund (63) og 1342 i Lybækkernes Klager kaldes "Vorgeten Sone", eiede s. A. Brockdorff og Beidenfleth (88), vel den Johannes K., som 1348 med sin Broder Iven og Johannes Leueselle for deres Frænde Lyder Krummediges Sjæl gav Renter af dennes Søns, deres "Fætter" Eggert Krummediges Gods i Stelnow og Growel til Itzehoe Kloster (18), nævnes 1351 sammen med Iven Engel Krummedige. ? Børn:
(1 Segebod Krummedige til Mehlbeck og Løgismose (Baag H.), fik alt 1340 Gods i Jordløse i Fyn i Pant af Fru Ingeborg, Hr. Jens Slets (89), kaldes 1360 "Farbroder" til Witte Iven og Eggert Krummedige (49), beseglede 1364 sammen med sin Broder Erik Forliget mellem Greve Claus og Hr. Henrik Reventlows Arvinger(16), fik 1377 Gods i Tranebüttel i Forpagtning af Domkapitlet i Slesvig (90), kjøbte 1380 Gods i Vedsted osv. af sine "Fættere" Hartvig Brøger og Blix Krummedige og kaldes da "Fætter" til Lyder Krummedige, 1393 udstedtes et Vidne om, at han i sin Tid med Ære udløste sig af dansk Fangenskab (91); g. m. Sidsel Pedersdatter Skram til Rundtoft, levede Enke 1397. Børn:
(a Hr. Erik Krummedige, jvf. den danske Linie (S. 235).
(b Mette; g. (1) m. N. N. Juel, hvis Søn Iver Juel solgte sin Part i Løgismose til Jens Pedersen (Panter) (92), (2) m. Hartvig Sehested, der 1388 kvitterede den ældre Erik Krummedige paa Segebod Krummediges Vegne for sin Hustrus Medgift (49).
(c Anne
(d En Søn …
(2 Erik Krummedige den ældre …
(3 Elsebe

Den danske Linie.
Hr. Erik Krummedige (jvf. S. 226) til Rundtoft, kjøbte 1392 af Henrik Split sin Søster Elsebes Part i Løgismose (1), nævnes 1397 i Vidnet paa Urnehoved Thing om, at Hertuginde Elisabeth pantsatte Slesvig til Hertug Gert (2), var senere Formynder for denne Hertugs Børn, Ridder, 1406 Drost i Sønderjylland, Lehnsmand paa Tønder, indtog 1411 Flensborg fra de Danske, men sluttede sig 1413 til disse, kaldes 1417 Justitiarius Jucie (3) og s. A. dansk Rigsraad (4), 1418 Sendebud til Slesvig til Underhandlinger med Hansestæderne, 1419 og 1432 Lehnsmand paa Aalholm, 1423 Sendebud til Flensborg, 1424 Hofmester, 1425 Sendebud til Lybæk, mistede 1431 Rundtoft, som Holstenerne jævnede med Jorden, var 1435 med Kong Erik i Stockholm og endnu 1438 til Møde i Kalmar, † 14 Sept. 1439, begr. i St. Catharine Kirke i Lybæk; g. (1) m. Beate von Thienen, hvis Fader, Drosten Hr. Johan von Thienen 1397 overdrog dem meget Gods, (2) m. Karen Hakonsdatter Frille, der 14 Nov. 1439 med sin Broder Johan Frille laante Penge af Borgermester Henrik Rapesulver i Lybæk (5) (g. (2) m. Hr. Joachim Henriksen (Reventlow) til Søbo). Børn: ...
Bemærkning: Johan Krummediges datter Elsebe er flyttet, så hun i stedet er Segebods datter. Dette på foranledning af Steen Thomsens bemærkning (scroll ned til "s 226 nr (3 Elsebe Krummedige (-1391?-) til Rundhof og Løgismose (parter)").

3 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: (Skram), Cecilie Pedersdatter (ca 1320 - 1397 -).

4 Per Andersen, Fra Hvide til Hundevad (1993. ISBN 87-89018-18-4. (Findes på Slægtsforskernes Bibliotek)), s.49 (opslag 48).
Segemod Krummedige udvidede gennem årene sine jordbesiddelser. Således fik han omkring 1377 et gods i Tranebüttel i forpagtning af domkapitlet i Slesvig, og i 1380 købte han et gods i Vedsted syd for Haderslev. Segemod ejede også godset Rundhof (eller Rundtoft) ved Angel i Slesvig, som han havde fået i medgift, da han blev gift med Cæcilie Pedersdatter Skram.
Godset Rundhof lå (og ligger stadig) på den nordlige del af Angel, der er halvøen mellem Flensborg Fjord og Slien. Det var en af Nordangels største herregårde. Tidligere havde det været et kongeligt krongods, men det kom senere i familierne Skram og Krummediges eje.

5 René Benny Hansen, Forfædrene til skomagermester i Kerteminde Christian Clausen (1 redigerede udgave, 28-11-2016.), s.317 (opslag 318).
Cecilie Petersdatter Skram (#2831) til Rundtoft blev født cirka 1342. Hun døde efter 1397. Cecilie var datter af godsejeren og adelsmanden Peter Skram(#2832) og moren Edele Saltensee(#2833) af Rundtoft i Angel.
Gennem Cecilie kom Rundtoft til at tilhøre krummedigeslægten. Rundtoft nævnes allerede i kong Valdemars jordebog i1231. Fra ca. 1285 befandt den sig i slægten Skrams eje, først kendte ejer var hendes farfar Jacob Skram. Død i 1303.

6 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Krummendiek, Segebod (ca 1320 - før 1397).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 12 Sep. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk