Hans von Parsberg zu Parsberg [4148]
(-1398)
Margaretha von Aichberg [4149]
(-Efter 1398)
Werner von Parsberg zu Lupburg [3651]
(-1455)
Margarete Schenck von Reicheneck [3652]
(ansl 1380-)
Ridder Verner Parsberg [3631]
(Omkr 1415-1484)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Anne Tønnesdatter Rønnow [3632]

Ridder Verner Parsberg [3631] 2 3

  • Født: Omkr 1415 4
  • Ægteskab (1): Anne Tønnesdatter Rønnow [3632] i 1443 1
  • Død: 1484 i en alder af ca. 69 år 2 5
  • Begravet: Holbæk Skt. Nikolaj Kirke
Billede

  Notater:

Ullas tip-13-oldefar.

Uddrag af lex.dk:
Verner Parsberg, d. 1484, rigsråd, lensmand. Begravet i Holbæk k. P. er sandsynligvis indvandret sammen med sin farbror Christoffer Parsberg der kom til Danmark med Christoffer af Bayern, men forlod landet igen efter kongens død. P. derimod fik gennem sit ægteskab fast tilknytning til Danmark. Første gang han med sikkerhed kan påvises her er jan. 1448 da han nævnes i Christoffer af Bayerns testamente; han var da ridder og synes at have beklædt en høj hofstilling. Formentlig var han høvedsmandHolbæk og nævnes ofte til dette len i årene 1456-73; 1454 var han endnu ikke medlem af rigsrådet, men blev det senest 1456. Af Christian I anvendtes han fortrinsvis som diplomat. Således blev han 1456 sendt til Köln hvor han var med til at afslutte en forbundstraktat med Frankrig; 1458 var han en af de gesandter der i Danzig sluttede stilstand med kongen af Polen. 1466 ledsagede han bisperne af Viborg og Lübeck til Maastricht for at aftale en handels- og forbundstraktat med hertugerne af Burgund, Bretagne og Normandiet, og s.å. besøgte han sin hjemstavn Nürnberg for at føre nogle forhandlinger ved kejserhoffet. 1467 og 1469 var han i følge med de samme to bisper atter i Nederlandene, bl.a. for at forhandle med engelske gesandter; 1472, 1473 og 1476 deltog han i møder med de svenske råder i Kalmar. Endelig var han 1477 med i det gesandtskab der sendtes til Sachsen for på den senere kong Hans' vegne at bejle til kurfyrstens datter. Endnu 1482 deltog P. aktivt i rigsrådets arbejde og medbeseglede dets kvittering til dronning Dorothea for slotsloven, mens hans navn er slettet i det dokument, som rådet udstedte okt. 1483 angående slotsloven på Gotland. I Holbæk len afløstes P. af sønnerne Tønne og Jørgen, der begge blev riddere og rigsråder, mens datteren Margrethe blev gift med rigsråd Knud Trudsen Has, søn af Erik af Pommerns bekendte lensmand på Gotland. 3

Billede

  Begivenheder i hans liv:

1. Indvandring: Han tog til Danmark med sin farbror Christoph og den kommende kong Christoffer af Bayern, 1438. 1

2. Ejendom: Havde pant i borgen, 1443-1482, "Stierberg", Betzenstein, Bayern. 2 6 7 Verner fik et anseligt beløb af kong Christoffer i bryllupsgave, indledningsvis dog som pant i Stierberg. Der skulle gå 39 år, inden beløbet blev udmøntet.

3. Beskæftigelse: Rigsråd. 2

4. Beskæftigelse: Høvedsmand: Holbæk slot. 2


Billede

Verner blev gift med Anne Tønnesdatter Rønnow [3632] [MRIN: 1282], datter af Ridder Tønne Rønnow [5987] og Margrethe Heinrichsdatter van Siggem [5990], i 1443.1 (Anne Tønnesdatter Rønnow [3632] blev født omkring 1420,8 døde i 1474 5 og blev begravet i Holbæk Skt. Nikolaj Kirke 9.)


  Ægteskabsnotater:

Link til siden om Holbaek.

Billede

Kilder


1 Web, Dr. Xaver Luderböck: Die Parsberger zu Lupburg. Linie Werner(1) s.1.
Werner (1) von Parsberg zu Lupburg
Hans (2) und Christoph (1) sowie Werner (1) waren die Söhne von Hans (1) von und zu Parsberg. Sie hatten noch neun weitere Geschwister.
1395 verpfändete Pfalzgraf Johann die Grafschaft und den Markt Lupburg an Hans (1) von Parsberg. Nach dem Tod von Hans (1) 1398 übernahm Hans (2) die Herrschaft Parsberg und Lupburg. Werner (1) und Christoph (1) waren zu diesem Zeitpunkt vermutlich noch nicht volljährig.
Werner (1) war mit Margarete Schenk von Reicheneck vermählt und hatte mit ihr vier Söhne und drei Töchter.
Deren Sohn Werner (2) ging 1438 zusammen mit seinem Onkel Christoph (1) nach Dänemark und trat dort in den Dienst des zum dänischen König berufenen Pfalzgrafen Christoph von Neumarkt (Christoffer von Bayern, 1416 bis 1448). Während Christoph (1) nach dem Tod Christoffers wieder in die Oberpfalz zurückkehrte, blieb Werner (2), heiratete 1443 Anne Tönnesdatter Rönnow und begründete damit das Geschlecht der Parsberger in Dänemark.

2 W. Haxthausen og Louis Bobé, Danmarks Adels Aarbog. 1940. Syv og halvtredsindstyvende Aargang. (København. J. H. Schultz Forlagsboghandel A/S. (Bogen kan downloades fra Slægtsforskernes Bibliotek)), s.78-81.
Parsberg. †

3. Verner, fra 1442 Byfoged (Schultheiss) i Nürnberg, var 1430 Høvedsmand i Rigskontingentet under Kampene med Hussitterne, 1443 Høvedsmand i Nürnbergernes Fejde med Herrerne af Waldenfels † 2 Nov. 1455. Til hans Minde er i Koret i St. Lorenz Kirke i Nürnberg ophængt et prægtigt, ottekantet Ligskjold med hans Vaaben, omkring hvilket læses hans Navn, Dødsaar og Datum (her afb. efter Beretning for Germanisches Nationalmuseum 1936-39, S. 90 [118]). Hans Søn Hr. Verner til Stierberg († 1487) er Stamfader til den danske Linje og fader til:
Hr. Tønne, Rigsraad og Lensmand paa Visborg † 1522, hvis Søn var Hr. Verner til Harrested † 1567, Fader til A-C.
A. Niels til Harrested …
B. Christoffer til Jernit og Hagesholm …
C. Valdemar til Jernit …

Første Slægtled.
Hr. Verner Parsberg til Stierberg, kom til sin Farbroder i Danmark, var 1443 Ridder og Høvedsmand paa Holbæk Slot, beseglede 1448 Christoffer af Bayerns Testamente, var 1454 paa Sjællandfarers Landsting, 1456 udsendt til Köln, hvor han afsluttede en Forbundstraktat mellem Danmark og Frankrig ("miles et capitaneus castrorum et patrie Holbekensis et Styrburgensis Dacie et Alamannie etc. consiliarius"), nævnes 1457 som Hr. Verner af Holbæk, 1458 Medlem af et til Danzig affærdiget Gesandtskab, 1459 (paa Holbæk) Fredsforhandler i Lübeck, 1460 Vidne for et af Kong Christiern udstedt Brev, medbeseglede 1463 et af Fru Karine Nielsdatter af Woldorp udstedt Skøde (Segl), 1466 i Kongens Raad (af Holbæk), Sendebud i Maastricht og ved Kejserhoffet, 1467 og 1469 udsendt til Nederlandene, tog 1472, 1473 og 1476 Del i Møderne i Kalmar, var 1473 Høvedsmand paa Holbæk og sad i Landsdommers Sted paa Sjællandsfars Landsting, 1475 paa Kbhvns. Retterting, 1477 Sendebud i Dresden, 1478 nærværende paa Køge Raadhus, 1482 i Forsamlingen af Rigsraader i Kalundborg, vistnok til sin Død 1484 Høvedsmand paa Holbæk. Gift m. Anne Rønnov (F.: Hr. Tønne R. og Margrethe von Siggem) † 1474. Paa deres Ligsten, nu i Holbæk Museum, findes følgende Indskrift, tidligere urigtig læst (nu tydet af Hr. Museumsinspektør C. A. Jensen): Hær . ligg' . her . Wern - parspg . ridder . so døde . ar . eft' . gutz . byrdh . MCD ,, LXXXIIII - ok . has . kæ' . hussfræ: Fræ - ane t'ønes . dott' . so . døde MCDLXXIIII . hwes . sielæ . gd . node. - Midt paa Stenen to Vaaben: Parsberg - Rønnov. - Børn:

Andet Slægtled.
1. Hr. Tønne til Harrested og Ørtofte (Harager H.), var 1487 blandt de Riddere og Rigsraader, der hyldede Christiern (II.) som Landets tilkommende Konge, var 1489 Høvedsmand paa Lindholm (Segl), blev 1491 af Kongen dømt til at nedbryde den Bygning, han havde opført paa Helliestade Bod, hvor han holdt Ølsalg og Høkeri, trættede 1492 m. Kapitlet i Lund om en Gaard i Vadensjö, medbeseglede 1495 Laurids Knob og Hustrus Mageskifte, skrives 1497 og 1499 til Ørtofte Hovedgaard, som han fik paa Skiftet efter Svigerfaderen Knud Truidsen, trættede 1498 om Hareberg Gods m. Hr. Oluf Stigsen, medbeseglede 1500 et af samme udstedt Skøde, var 1503 og 1504 Høvedsmand paa Varberg, sad 1504 med Hustru paa Ørtofte, ligesaa 1507, da han mødte paa Rettertinget i Nyborg, 1512 ved Forhandlingerne i Halmstad, var 1514 Medlover for Kong Christierns Ægtepagt, havde til sin Død Gaardstænge Len † 23 Nov. 1521. Gift (1) m. Marine Knudsdatter (F.: Knud Truidsen (Has) og Margrethe Parsberg), levede 1505; (2) 26 Maj 1510 m. Ingeborg Podebusk (F.: Hr. Predbjørn P. og Vibeke Rosenkrantz) † 1542 m. 26 Marts og 21 April, bgr. i Aarhus Domkirke (D. A. A. XXV, 371). - Børn: Tredje Slægtled.
2. Hr. Jørgen
3. Margrethe ….

3 lex.dk, Jexlev, Thelma; Bruun, Henry: Verner Parsberg, d. 1484 i Dansk Biografisk Leksikon.
Verner Parsberg, d. 1484, d. .1484, rigsråd, lensmand. Begravet i Holbæk k. P. er sandsynligvis indvandret sammen med sin farbror Christoffer Parsberg der kom til Danmark med Christoffer af Bayern, men forlod landet igen efter kongens død. P. derimod fik gennem sit ægteskab fast tilknytning til Danmark. Første gang han med sikkerhed kan påvises her er jan. 1448 da han nævnes i Christoffer af Bayerns testamente; han var da ridder og synes at have beklædt en høj hofstilling. Formentlig var han høvedsmand på Holbæk og nævnes ofte til dette len i årene 1456-73; 1454 var han endnu ikke medlem af rigsrådet, men blev det senest 1456. Af Christian I anvendtes han fortrinsvis som diplomat. Således blev han 1456 sendt til Köln hvor han var med til at afslutte en forbundstraktat med Frankrig; 1458 var han en af de gesandter der i Danzig sluttede stilstand med kongen af Polen. 1466 ledsagede han bisperne af Viborg og Lübeck til Maastricht for at aftale en handels- og forbundstraktat med hertugerne af Burgund, Bretagne og Normandiet, og s.å. besøgte han sin hjemstavn Nürnberg for at føre nogle forhandlinger ved kejserhoffet. 1467 og 1469 var han i følge med de samme to bisper atter i Nederlandene, bl.a. for at forhandle med engelske gesandter; 1472, 1473 og 1476 deltog han i møder med de svenske råder i Kalmar. Endelig var han 1477 med i det gesandtskab der sendtes til Sachsen for på den senere kong Hans' vegne at bejle til kurfyrstens datter. Endnu 1482 deltog P. aktivt i rigsrådets arbejde og medbeseglede dets kvittering til dronning Dorothea for slotsloven, mens hans navn er slettet i det dokument, som rådet udstedte okt. 1483 angående slotsloven på Gotland. I Holbæk len afløstes P. af sønnerne Tønne og Jørgen, der begge blev riddere og rigsråder, mens datteren Margrethe blev gift med rigsråd Knud Trudsen Has, søn af Erik af Pommerns bekendte lensmand på Gotland.

Familie
Forældre: høvedsmand i Nürnberg Verner P. (død 455) og Margarethe Schenck v. Reicheneck. Gift Anne Rønnow, død 1474, d. af Tønne R. (død 1422) og Margrethe Henriksdatter Siggem.

Ikonografi
Ligsten med våben (Holbæk mus.).

Bibliografi
Diplomatarium Christierni I, 1856. Sveriges traktater, udg. O. S. Rydberg, III, 2, Sth. 1892. Repertorium diplomaticum 2.r. I-IV, 1928-32. A. O. Johnsen i Hist. t. 11.r. II, 1947-49 111-31. Danm.s gamle personnavne, udg. Gunnar Knudsen m.fl. II, 1954-64 (reproudg. 1979-80). Jens E. Olesen: Rigsråd, kongemagt, union, 1980.

4 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Parsberg, Verner (ca 1415 - 1484).

5 Nationalmuseet, Danmarks kirker, Skt. Nikolaj Kirke og †Klosterkirke s.2915-2916.
*GRAVSTEN
1) (Fig. 96a-b) mellem 1474 og 1484, over rigsråd Verner Parsberg og Anne Tønnesdatter (Rønnow). "Her ligg(e)r her Wern(er) Parsp(er)g, ridder, so(m) døde arr eft(er) gutz byrdh mcdlxxxiiii ok ha(n)s kæ(re) husf(ru)æ An(n)e Tøn(n)esdott(er), som døde mcdlxxiiii, hwes sielæ g(ud) node". Grå kalksten, 250x143 cm, med fordybet minuskelindskrift på dansk mellem konturlinjer og bladslyng afbrudt i hjørnerne af firpas hvori evangelisttegn. Midt på stenen ses svage spor af skråtstillede våbener for Parsberg og Rønnow over slynget skriftbånd med latinsk tekst, der 1759 læstes: "...maiestatis qvi saluandos saluas gratia saluas..." (... majestæts ... du der frelser dem, der skal frelses, frelser af nåde ...), men 1847 var den udslidt. Tilskrives Sjællands Heroldmester.
Lå 1847 og indtil kirkens nedbrydning i koret ved gitret; herefter anbragt i klostrets sydfløj (ligkapellet) og 1919 overført til Holbæk Museum, som da var flyttet fra nogle rum i klostret til den nuværende lokalitet (uden inv. nr.).

6 Web, Alois Schmid: Der skandinavische Unionskönig Christoph III. (1440 –1448) und die Herren von Parsberg s.44.
Im Unterschied zu den meisten anderen Parteigängern und auch seinem Onkel Christoph blieb Werner nach dem Tod König Christophs in Dänemark. Denn er hat sich bereits 1443 durch seine Heirat mit einer einheimischen Frau namens Anne Tönnesdatter Rønnow mit dem dänischen Adel verbunden. Anlässlich der Hochzeit hat ihn König Christoph mit einer Geldsumme im Werte von 3800 Gulden bedacht, die auf Schloss und Herrschaft Stierberg verpfändet wurde. Seine Heirat mit einer Frau aus dem dänischen Landesadel verschaffte ihm als wichtige Maßnahme der Integration beim König besonderes Ansehen. Im Testament vom 4. Januar 1448 erteilte ihm dieser, als besonderen Vertrauensbeweis, den Auftrag, sich um den hinterlassenen Schuldenberg zu kümmern.
Dokumentet findes på Regensburger Beiträge zur Heimatsforschung.

7 Web, Robert Giersch / Andreas Schlunk / Bertold von Haller: Burgen und Herrensitze in der Nürnberger Landschaft: Stierberg.
Das Hochstift Trier behielt die Lehnsherrschaft bis 1356, als die Feste an Kaiser Karl IV. und damit an die Krone Böhmen verkauft wurde. Die als Folge der erbitterten Fehde mit dem Bamberger Bischof angewachsenen Schulden zwangen die Landgrafen von Leuchtenberg, ihr nun böhmisches Lehen im Jahr 1400 an den Nürnberger Patrizier Peter Haller zu verpfänden, der sie der Reichsstadt militärisch zur Verfügung stellte. 1407 war die Burg jedoch wieder in der Hand der Landgrafen. Nach einem spektakulären Überfall leuchtenbergischer Söldner auf einen großen Kaufmannszug wurden die Landgrafen 1413 von den Burggrafen von Nürnberg, auf deren Geleitstraße der Übergriff erfolgt war, verklagt. Um die Entschädigungssumme aufbringen zu können, verkaufte Landgraf Leopold von Leuchtenberg schließlich die Burg Stierberg mit allen Rechten und Zugehörigkeiten am 27. Januar 1417 an Pfalzgraf Johann von Neumarkt-Neunburg. Die Burg blieb nun bis zum Landshuter Erbfolgekrieg 1504 pfälzisch. Der Sohn des Pfalzgrafen Johann, König Christoph von Dänemark, hatte sie allerdings 1443 den Herren von Parsberg verpfändet. Das Pfand wurde erst 1482 durch Pfalzgraf Otto II. von Neumarkt-Mosbach ausgelöst.

8 Steen Thomsen's side, Dansk adel før ca 1700 - personliste: Rønnow, Anne (ca 1420 - 1474).

9 H.R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset, Danmarks Adels Aarbog 1913. Tredivte Aargang. (Kjøbenhavn. Vilh. Trydes Boghandel.), s.481-483.
Rønnow. †

Den danske Linie.

2. Hr. Tønne Rønnow, var 1399 Væbner, kaldes Hr. Nicolausson og Fætter til Detlev Rauen og Henneke Kreyge Rønnow, var s. A. under Navnet Timmen Reynow Vidne med Hertug Gerhard (9), var siden Formynder for og Raad hos denne Hertugs Enke og deltog i Overfaldet paa Dronning Margrethes Tilhænger Bispen af Slesvig (10), beseglede 1411 paa Hertuginde Elisabeths Side Forliget i Kolding og blev s. A. sagsøgt med sin Broder Markvard for Bispens Tilfangetagelse, gik 1413 over til det danske Parti, blev Høvedsmand paa Fresenborg, men maatte 1416 under Frisernes Angreb flygte fra Borgen, siges at have mistet meget Gods 1417 bl.a. Nybøl i Angel, som Holstenerne tog, var 1419 Høvedsmand paa Ærø (11), angives urigtig at være falden 1420 ved Immervad, thi 1421 beseglede han ligesom Hr. Eler Rønnow Vidnet af Viborg Landsthing om, at Sønderjylland hører til Danmarks Rige, og først 1422 faldt han under de danskes Angreb paa Borgen i Tønder; g. m. Margrethe Henriksdatter Siggem, der 1413 indehavde Nybølgaard af Jurien Krummedige. Børn:
a. Hr. Korfitz Rønnow til Faareveile …
b. Lene
c. Anne; g. m. Rigsraad Hr. Verner Parsberg, † 1487, begge begr. i Holbæk Kirke.
….


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 23 Aug. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@ClausBechgaard.dk