Anders Bonde [4893]
(Omkr 1415-Efter 1496)
Hans Andersen Bonde [4892]
(Omkr 1440-Efter 1506)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ukendt

Hans Andersen Bonde [4892]

  • Født: Omkr 1440, "Kornumgård", V. Brønderslev sg 1
  • Ægteskab (1): Ukendt
  • Død: Efter 1506, "Kornumgård", V. Brønderslev sg 1

   Et andet navn for Hans var Hans Andersen.2

Billede

  Notater:

Ullas tip-13-oldefar.

Link til siden om V. Brønderslev sogn. Link til siden om Ø. Brønderslev sogn.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

• Titel: Herredsfoged: Børglum hd. 3 4 5 Nævnt 1491 og 1500.

• Bopæl, 1494, "Ø. Gerndrup" i Hvilshøj, Ø. Brønderslev sg. 4

• Ejendom: Ejer, 1506, "Kornumgård", V. Brønderslev sg. 2 6


Billede

Hans giftede sig med ukendt.


Billede

Kilder


1 Ole Munks hjemmeside, Hans Andersen Bonde.

2 Carl Klitgaard, Kjærulfske Studier (P. Hansens bogtrykkeri. 1914-18. Publikationen kan downloades fra Kjærulf Family Website.), s.33-34.
KORNUMGAARDLINIEN.
Jens Andersen Kjærulf skal i Følge Dyrskjøt have ejet "stort gods I Jersleff Herridt I wester Brøndersleff och fliere Sogner".
Det er nærmere omtalt i Indledningen til slægtens Historie, at Dyrskjøt ansaa Kjærulferne for adelige, "af Edelstand"; han bemærker ogsaa dette om den her nævnte Jens Andersen, der var Søn af Herredsfogden, Anders Andersen Kjærulf i Kjær Herred (Fogedgaard i Vadum), se Side 8, men Dyrskjøt havde som nævnt en noget anden Opfattelse af Begrebet Adelstand end Nutidens Genealoger, idet han f. Eks. regnede Afkom af ufri Mand med adelig Kvinde for at være "af Edelstand". En Jens Kjærulf i Halne (Vadum S.) nævnes 1532 som Rebsmand til Lendum Mark sammen med Peder Hansen i Kornum o. fl., men det er dog næppe den her omhandlede Jens Andersen Kjærulf, skønt denne maa antages at have være gift med nævnte Peder Hansens Søster.
Om Jens Kjærulfs Hustru siger Dyrskjøt: "Hans Hustrus Naffn weed jeg icke, dog vaar hun Edelstand och beholdt deris Gods frij", nemlig efter Klementsfejden. Da det Gods, der omtales, bl. a. var en Del af Selvejergaarden Kornumgaard i V. Brønderslev Sogn, maa det antages, at Jens Kjærulfs Hustru var Datter af Hans Andersen, som 1506 besad Kornumgaard, og som vel var Søn af Anders Bonde eller Anders Eg jydsk Ieg), der 1446 og 1459 var Herredsfoged i Jerslev Herred og 1470 nævnes som boende i Kornumgaard. Peder Dyrskjøt siger ogsaa om Anders Eg, at han var af Adelstand, skønt han efter Betegnelsen "bonde" maa antages at have været Selvejerbonde, og der er saaledes god Samklang mellem Dyrskjøts Udsagn, at Jens Kjerulfs Hustru var af Adelstand, og den Antagelse, at hun var Datter af Anders Bondes Søn, Hans Andersen i Kornumgaard.
Sandsynligvis har hun siddet Enke paa Grevefejdens Tid, og dette kan være en naturlig Aarsag til, at Familiens Besiddelser ikke kom til at dele Skæbne med saa meget andet Bondegods - at blive forbrudt til Kronen efter Klementsfejden.
Jens Kjærulf og Hustru havde i Følge Dyrskjøt mange Børn, "mens jeg finder Icke fliere neffnet vden 2 Sønner 1 Doter", men jeg mener dog at kende 3 Sønner og 1 Datter, nemlig:
1. Vogn Jensen Kjærulf, om hvem det kun vides, at han havde Børn (Dyrskjøt).
2. Hans Kjærulf, der 1568 nævnes som Ejer af en Bondegaard i V. Brønderslev Sogn.
3 N. N. Jensdatter Kjærulf, der blev gift i Hundslund (Dronninglund) og efterlod sig et stort og anset Afkom, hvoriblandt er "nepotis s[ive] pronepotis Laurids Pedersen i Ø. Halne, Herritsfoged i Kierherrit, Søren Pedersen i Holtte och fliere" (Dyrskjøt). Det her nævnte Holtet ligger i Dronninglund Sogn.
4. Anders Jensen Kjærulf, om hvem mere nedenfor.

3 Roskildes historie, Kierulf (Fogedgården & Kornumgård).

4 C. Klitgaard, Burholt i Øster Brønderslev Sogn (Findes på Tidsskrift.dk (artikel i Historie/Jyske Samlinger, Bind 5. række, 8 (1946 - 1947))), s.137.
... Da kaldte Hans Bonde, Delefoged [note: Vist Fejlskrift for Tingfoged. Han boede 1494 i Ø. Gerndrup, men var 1506 Selvejer i Kornumgaard og var 1491 og 1500 Herredsfoged. Han hed Hans Andersen.] ...

5 C. Klitgaard, Burholt i Øster Brønderslev Sogn (Findes på Tidsskrift.dk (artikel i Historie/Jyske Samlinger, Bind 5. række, 8 (1946 - 1947))), s.138.
...
Ved samme Tid, nemlig 11. Aug. 1491, havde Henrik Knudsen Gyldenstjerne til Restrup indværget sit Jordegods i V. Brønderslev Sogn med Lovhævd, hvor om der ved Jerslev Herreds Ting udstedtes Tingsvidne af Herredsfogeden Hans Bonde, Slotsfogeden paa Aalborghus Oluf Skriver med flere. ...

6 C. Klitgaard, Af Kornumgaards Historie (Findes på Tidsskrift.dk (artikel i Historie/Jyske Samlinger, Bind 4. række, 1 (1911 - 1914))), s.467-468.
...
1506 nævnes Hans Andersen i Kornumgaard, vel Formandens Søn, der nævnte Aar erkjender at have den Jord sønden for Vejen, som løb i Øst og Vest til Vester Brønderslev, af (Læs: i Fæste af) Provsten i Børglum. ...


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 1 Maj 2018 med Legacy 9.0 fra Millennia