pil pil pil
Niels Hansen Ballum [298]
(Omkr 1742/1744-1830)
Kirsten Pedersdatter [299]
(1773-1848)
Rasmus Jensen [293]
(1774-1854)
Mette Pedersdatter [294]
(1783-1863)
Niels Nielsen Ballum [289]
(1817-1876)
Bodil Marie Rasmussen [292]
(1821-1902)

Rasmus Peter Nielsen [188]
(1850-1894)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Andrea Emanuele Johnsen [288]

Rasmus Peter Nielsen [188] 2 3

  • Født: 21 Jan. 1850, Dauding, Grædstrup sg 4
  • Døbt: 10 Feb. 1850, Dauding, Grædstrup sg 4
  • Ægteskab: Andrea Emanuele Johnsen [288] 9 Okt. 1885 i Grædstrup kirke 1
  • Død: 23 Mar. 1894, Dauding, Grædstrup sg i en alder af 44 år 5
  • Begravet: 30 Mar. 1894, Grædstrup kirke 5

punkttegn   Et andet navn for Rasmus var Rasmus Peter Nielsen Ballum.6 7

Billede

punkttegn  Notater:

Rasmus overtog Dauding Nygaard efter sine forældre.
Foto af Dauding Nygård på siden om Grædstrup sogn.

punkttegn  Dåbsnotater:

Hjemmedøbt.

punkttegn  Begravelsesnotater:

Foto af gravstedet på siden om Grædstrup sogn.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Bopæl, 1850, Dauding, Grædstrup sg. 8 En gård i Dauding by. "Et udøbt drengebarn".

• Fremstillet i kirken, 8 Maj 1850, Grædstrup kirke. 4

• Bopæl, 1855, Dauding Nygaard, Grædstrup sg. 9

• Bopæl, 1860, Dauding, Grædstrup sg. 10 En gård i Dauding by

• Bopæl, 1870, Dauding, Grædstrup sg. 11 Gård i Dauding

• Beskæftigelse: Bestyrer Gaarden for Moderen, 1880, Dauding Nygaard, Grædstrup sg. 12

• Diverse: Aftægtskontrakt med moderen, 3 Sep. 1883, Dauding Nygaard, Grædstrup sg. 13

• Ejendom: Overtagelse, 2 Apr. 1884, Dauding Nygaard, Grædstrup sg. 7 Dato iflg. skøde.

• Beskæftigelse: Gårdejer, 1890, Dauding Nygaard, Grædstrup sg. 14

• Skifte, 8 Apr. 1895, Brædstrup, Ring sg. 6


Billede

Rasmus blev gift med Andrea Emanuele Johnsen [288], datter af Søren Johnsen [290] og Else Kirstine Jensen [291], 9 Okt. 1885 i Grædstrup kirke.1 (Andrea Emanuele Johnsen [288] blev født 30 Maj 1862 på "Slagballegaard", Grædstrup sg 15 16, døbt 29 Jun. 1862 i Grædstrup kirke,15 døde 28 Feb. 1900 i Dauding, Grædstrup sg 17 og blev begravet 8 Mar. 1900 i Grædstrup kirke 17.)

punkttegn  Begivenheder i deres ægteskab:

• Bopæl, 1890, Dauding Nygaard, Grædstrup sg. 14


Billede

Kilder


1 Kirkebog for Grædstrup sogn (Arkivalieronline: Kirkebøger), 1871-1889 s.174.
Copulerede
1885
Nr. 7.
Ungkarl, Gaardejer Rasmus Peter Nielsen, Søn af afdøde Gaardejer og Sognefoged Niels Nielsen (Ballum) i Dauding, født 21/1 1850. 35 Aar
Pige, Andrea Emanuele Johnsen, Datter af Gaardejer Søren Johnsen, Slagballegaard, født 30/5 1862, 23 Aar
Forlovere:
- S. Johnsen
- Brudens Fader
- Niels Chr. Nielsen
- Brudgommens Broder
9. Oktober
i Kirken.
Opslag 154. (Rasmus Peter Nielsen & Andrea Emanuele Johnsen viet).

2 Arne Østergaard, Østergaard-slægten, Familien Rasmus Peter Nielsen/Andrea Emanuele Johnsen.

3 Kirkebog for Grædstrup sogn (Arkivalieronline: Kirkebøger), 1871-1889 s.91.
Fødte Qvindekjøn
1886
Nr. 15
29. August
Bodil Marie Ballum Nielsen
Døbt: I Kirken 17. Oktober
Forældre: Gaardmand Rasmus Peter Nielsen og Hustru Andrea Emanuele Johnsen, Dauding
Faddere: Gm Ole Hansens Hustru Mette Marie Nielsen, Ørskov, Pige Marie Christensen, Brædstrup, Gm Niels Christian Nielsen, Them, Gm Søren Christensen, Vissing Kloster, Gm Søren Frederik Poulsen, Vinding
Anmærkning: 24 Aar.
Opslag 91. (Bodil Marie Ballum Nielsen dåb).

4 Kirkebog for Grædstrup sogn (Arkivalieronline: Kirkebøger), 1814-1858 s.56.
Opslag 60. (Rasmus Peter Nielsens dåb).

5 Kirkebog for Grædstrup sogn (Arkivalieronline: Kirkebøger), 1892-1902 s.210.
Døde Mandkøn
No. 3.
1894, 23 Marts, Dauding By, Grædstrup Sogn, Thyrsting Herred
Grædstrup Kirkegaard, Grædstrup Sogn, Thyrsting Herred, 30. Marts 1894
Rasmus Peter Nielsen, gift
Garrdmand i Dauding, Grædstrup Sogn, Thyrsting Herred, født i Dauding, Grædstrup; Søn af Gm. Niels Nielsen (Ballum), Dauding og Hustru Bodil Marie Rasmussen, Dauding, gift med efterlevende Hustru Andrea Emanuela Johnsen, Dauding.
44 Aar
Stedets Sognepræst.
Opslag 133. (Rasmus Peter Nielsen begr.).

6 Skifteprotokol, Thyrsting og Vrads Herreder, 8/4 1895.
(Hammerum Herred Slægtsforskning & Lokalhistorie, Navneregister til Tyrsting og Vrads herreders skifteprotokoller 1794 - 1898). (Skifte efter Rasmus Peter Nielsen Ballum).

7 Panteobligation.

8 Folketælling 1850 (Arkivalieronline: Folketællinger), Grædstrup s.175.
Opslag 4. (Niels Nielsens husstand, en gård i Dauding by).

9 Folketælling 1855 (Arkivalieronline: Folketællinger), Grædstrup s.30.
Opslag 11. (Niels Nielsens husstand, Nygaard i Dauding by).

10 Folketælling 1860 (Arkivalieronline: Folketællinger), Grædstrup s.12.
Opslag 8. (Niels Nielsens husstand, en gård i Dauding by).

11 Folketælling 1870 (Arkivalieronline: Folketællinger), Grædstrup s.138-139.
Opslag 61-62. (Niels Nielsens husstand, en gård i Dauding).

12 Folketælling 1880 (Arkivalieronline: Folketællinger), Grædstrup opslag 15.
(Bodil Marie Rasmussens husstand, Nygaard).

13 Dokument, Aftægtskontrakt, Rasmus Peter Nielsen Ballum yder aftægt til Bodil Marie Rasmussen.
Aftægtskontrakt
angaaende den Aftægt som Rasmus Peder Nielsen Ballum af Dauding Mark skal yde til sin Moder Niels Nielsen Ballums Enke Bodil Marie Rasmussen hendes Livstid.

1. Til fri Bolig og Afbenyttelse sin Livstid beholder Aftægtskonen den for hende allerede indrettede og færdige Lejlighed i 4 nordligste Fag af Gaardens østre Udlænge, og denne Lejlighed skal Gaardens Ejer stedse vedligeholde forsvarligt udvendig og indvendigt, saa at den altid er tæt, tør og sømmelig. Loftslejligheden derover skal ogsaa være til Afbenyttelse for Aftægtskonen alene, hvorfor der skal være bekvem Opgang dertil. Der skal anbringes et Fjællpanel imellem det tilgrænsende Laid over østre Huses sydlige Del og Loftet over Aftægtsboligen. Gaardens Ejer skal allerede inden næste Vinter forsyne Aftægtsboligen med en god passende Kogekakkelovn (:ny:), samt et nyt passende Dagligstuebord, bægge Dele af den Konstruktion og Beskaffenhed, Aftægtskonen ønsker og bestemmer. Foruden denne Beboelseslejlighed skal Aftægtskonen have eget aflukket Lokale paa et for hende bekvemt Sted i et af Gaardens Huse og af tilstrækkelig Størrelse, til Opbevaringssted for hendes Ildebrændsel (:Tørv og Træ:) og naturligvis skal dette Lokale altid af Ejeren vedligeholdes, saaledes at det er tørt og tæt. Til Lejligheden hører ogsaa fri og ubehindret Afbenyttelse til enhver Tid af Gaardens Brønd, Pumpe eller Vandsted.
Af Gaardens nuværende Have norden for Gaarden skal Aftægtskonen have den østligste Del til udelukkende Brug og Afbenyttelse. Hendes Andel skal gaa fra Hegnet i øst over hele Havens Bredde til en Linie mod vest, trukken fra den østlige Del af Stuehusets næstsidste Fag mod ?? over til det nuværende nordre Havehegn. Forlanger Aftægtskonen det, skal Gaardens Ejer lade dette Stykke Havejord særligt afhegne fra Gaardens øvrige Have, og han skal stedse vedligeholde Hegnet om hele Haven, hvorhos han skal særlig lade Aftægtshaven grave og dyrke efter hendes Anvisning og naar hun forlanger, samt aarlig til denne levere 2 Læs Staldgødning.

2. Til Underholdning leveres Aftægtskonen aarlig i sunde og gode Varer efter lovlig Maal og Vægt til de vedføjede Tider.
Leveres med Halvdelen hver 1' Maj og 1' November forud:
- 3 Tdr tørret Rug, 6 Skp Byggryn.

Leveres hver 1 Maj og 1 November hver Gang med det Halve, forud for det begyndende Halvaar:
- 4 Lispund Bygmel, 2 Lispund Flormel, 1 Td Bygmalt, 4 Pund Humle, 3 Lispund Sødmælksost, 2 Skp Salt, 1½ Lispund Kaffe, 1 Lispund brunt Sukker, 8 Pund hvid Sukker, 1 Lispund Pudresukker, 1 Lispund Risengryn, 4 Pund Cicorie, 2 Pund The.

6 Lispund Smør leveres med 4 Pund den 1' hver Maaned og 4 Pund den 15de i hver Maaned.
2 Tdr Kartofler leveres hver 1' November.
1 Lispund renskaget Hør leveres hver 1 Novbr.
8 Snese friske Hønseæg leveres i Tiden fra 1' April til 1' Oktober hvert Aar i saa smaa eller store Kvantiteter, som Aftægtskonen forlanger.
Otte Dage før Jul hvert Aar leveres en levende Slagtegris til en Vægt af mindst 5 Lispund rengjort Flæsk. Hvad rengjort Flæsk ?? maatte veje over 5 Lispund leveres Gaardens Ejer tilbage.
2 fede Ænder leveres uplukkede hver Mortensdag;
hvert andet Aar leveres et godt Slagtefaar, hvert andet Aar (det Aar der ikke leveres 1 Faar) leveres 2 gode Slagtelam (disse Faarekreaturer skulle være af Gaardens egen Faarebesætning, de leveres uklippede og levende) inden hvert Aar 1' November.
4 Pund Uld (uden Buguld og Laaruld) leveres hvert Foraar i Klippetiden.

3. Gaardens Ejer skal levere Aftægtskonen 4 Potter nymalket Mælk daglig, saalænge hun lever; det skal selvfølgelig være Komælk, der leveres; den skal være afsiet, ren og ublandet og skal udbringes i Aftægtsboligen hver Dag straks efter at være afmalket.

4. Til Ildebrændsel leveres Aftægtskonen aarlig 10 Læs Klyntørv a 800 Tørv af den her, Egnen nu mest almindelige Størrelse pr Stk og 1 Favn tør Bøgebrænde, begge Dele af forsvarlig Beskaffenhed. Tørvene der skulle være tørre og velbehandlede leveres inden hvert Aars 1' August og Træet inden hvert Aars Mikkelsdag. det hele Brændsel skal efterat være antaget forsvarligt, af Ejeren foranstaltes ordentlig indsat i Aftægtskonens Brænderum. Træet skal han lade save og ophugge til Kakkelovnsbrænde efterhaanden som Aftægtskonen vil bruge det.

5. Gaardens Ejer er pligtig til naar forlanges at besørge Aftægtskonens Korn til Mølle, der formalet og igen hjemført. Han skal ogsaa, naar hun forlanger, det lade bage, brygge og vadske for hende og selv hertil tillægge, hvad der behøves af Ildebrændsel, og til Vadskningen Sæbe og Soda. Vil Aftægtskonen selv bage, brygge og vadske, skal hun have Ret til at benytte Gaardens Bageovn og Bryggers, Bage- Brygge og Vadske ??. Gaardens Ejer er ogsaa pligtig at yde Aftægtskonen al fornøden Pleje og Opvartning, navnlig i Sygdoms- og Alderdoms-Tilfælde, saa ogsaa pligtig at hente Præst og Læge samt at befordre disse tilbage saavelsom at hente de Medicamenter, der maatte forordnes hende under Sygdom, hvorhos han skal betale saavel Lægeløn som Medicamenter. Maatte Aftægtskonen ønske i Stedet for daglig Tilsyn og Opvartning fra Ejerens Side at have en Pige hos sig til sin Opvartning og Betjening, da skal Gaardens Ejer, naar hun har antaget en saadan Pige, som hun da selv koster og logerer, betale hende til denne Piges Lønning aarlig 60 Kr, der betales hver 1 Maj og 1 November hver Gang med det Halve, altid forud for ½ Aar.

6. Gaardens Ejer er pligtig til hver Søn eller Helligdag, naar Aftægtskonen vil i Kirke at befordre hende til Grædstrup Kirke og efter endt Gudstjeneste igen tilbage. Han er ogsaa pligtig desuden at forrette 4 Rejser for eller med Aftægtskonen, dog ikke til et Sted, der er fjernere end 4 Mil fra Dauding. Selvfølgelig skal Befordringen paa Bestemmelsesstedet vente til Aftægtskonen er hjemfærdig for at køre hende hjem. Hver enkelt af disse Rejser maa dog ikke medtage over 24 Timer. Alle Kørsler præsteres med anstændig Befordring: Hest, Vogn og Kusk.

7. Maatte Aftægtskonen faa i Sinde at flytte fra Gaarden skal Gaardens Ejer, naar hun varsler ham herom til den 1ste Maj eller 1' November et Fjerdingaar forud, levere hende den foran beskrevne Aftægt på hvilket Sted hun forlanger, dog ikke paa et Sted, der er over 3 Mil fra Dauding. I dette Tilfælde bortfalder Mælk Ildebrændsel og Kørsel (Rejser, Møllekørsler, Kørsler til Lægebesøg etc.) som Forpligtelse til at betale Læge og Medicamenter samt at hente disse saavelsom Opvartning, dog ikke Pigelønnen om Aftægtskonen fordrer denne; men til Vederlag for disse Genstande saavelsom for Bolig og Have skal Gaardens Ejer da betale Aftægtskonen 100 Kr, der erlægges med det Halve hver 1ste Maj og det Halve hver 1 November altid forud. Aftægtskonen kan om hun vil atter flytte tilbage til Aftægtsboligen efter 1/4 Aars Varsel til en 1 Maj eller 1 Novbr og nyder da atter hele Aftægten in natura.

8. Idet Aftægtskonen flytter ind i sin Aftægtsbolig udtager hun en Gang for Alle alt hvad hun vil have af Gaardens Indbo til at besætte sin Aftægtsbolig med og til at bruge paa sin Aftægt. Der maa i denne Henseende ikke lægges hende nogen Hindring i Vejen fra Gaardens Ejers Side, da Aftægtskonen har solgt ham Gaarden med Besætning, Ind og Udbo med dette forbehold; imidlertid skal alt hvad Aftægtskonen vil have paa en Gang udtages, og hvis det ej straks udflyttes til Aftægtsboligen skal der forfattes en Optegnelse over, hvad hun har forbeholdt sig som sit med Ret til senere at tage det, til Forebyggelse af senere Tvivl eller Misforstaaelse. Alt hvad Aftægtskonen saaledes udtager skal betragtes som hendes fulde og fri Ejendom, hvorover hun kan disponere efter Forgodtbefindende, og hvis hun flytter bort fra Aftægtsboligen, efr 7 Post, er hun selvfølgelig berettiget til at medtage det Hele incl. de foranomtalte 2 Genstande. Kakkelovnen og Bordet, der af Nyt skal leveres, men hvad deraf Aftægtskonens omhandlede Indbo maatte være tilbage ved hendes Død falder tilbage til Gaarden.
Har hun imidlertid gjort anden Bestemmelse eller udtalt Ønske om, at disse Genstande eller nogle af dem skal anvendes paa anden Maade da skal hendes Ønske eller Bestemmelse være ufravigelig Regel.
Hvad her er forskreven angaar som meldt kun Aftægtskonens Indbo, ikke den Formue hun muligvis maatte efterlade i Penge eller Værdipapirer. Gaardens Ejer er iøvrigt pligtig til at besørge Aftægtskonens hæderlige Begravelse efter Egnens Skik og Brug, hvad enten hun ved sin dødelige Afgang boer i Aftægtsboligen eller er flyttet bort derfra, efr 7de Post.

9. Den heri betingede Aftægt, der anslaas til Kapitalværdi 4000 Kr skal hefte med Prioritet næstefter 18000 Kr, der forrentes med 5 pcnt paa den Aftægtsyderen af Aftægtskonen overdragne Gaard paa Dauding Mark i Grædstrup Sogn med Bygninger og Jorder samt Kongetiende staaende for Hartkorn under Matr. no 3a, 3c og 27g - 4 Tdr 3 Skp ?? ½ Alb ?? 27 Kr 53 Øre med Sæd, Avl, Afgrøde og Gødning, Indtægter og Interesser, Besætning og Inventarium, og i Tilfælde af Søgsmaal for mislig Opfyldelse af Kontrakten er Aftægtsyderen underkastet den hurtige Retsforfølgning efter Fr. 25 Januar 1828.
Det bemærkes, at der paahviler Gaarden 5/6 Bankhæftelse, Kl Penge, og at Holst har reserveret Jagt, Klapper og Brændekørsel.

Dauding Mark den 3' September 1883

Som Aftægtsyder: Rasmus P. Nielsen Ballum
Som Aftægtsnyder: Bodil Marie Rasmussen
Til Vitterlig: Søren Pedersen, Adser Pedersen.

14 Folketælling 1890 (Arkivalieronline: Folketællinger), Grædstrup opslag 70.
(Rasmus Peter Nielsens husstand).

15 Kirkebog for Grædstrup sogn (Arkivalieronline: Kirkebøger), 1853-1870 s.69.
Opslag 70. (Andrea Emanuele Johnsens dåb).

16 Olav Vang Lauridsen og Jens Peter Harbo, Slægten Lauridsen fra Grønvang, Vejen, og nogle af dens slægtsforbindelser (Vejen, A/S Cenraltrykkeriet, 1921. Bogen findes på Per Korning Oves hjemmeside.), s.324.

17 Kirkebog for Grædstrup sogn (Arkivalieronline: Kirkebøger), 1892-1902 s.249.
Døde Kvindekøn
No. 3
1900, 28 Februar, Dauding, Græstrup Sogn, Thyrsting Herred
Græstrup Kirkegaard, Græstrup Sogn, Thyrsting Herred, 1900, 8. Marts
Andrea Emanuele Johnsen, gift
Gaardmandskone i Dauding, Græstrup Sogn, Thyrsting Herred. Født i Slagballe, Græstrup Sogn. Datter af Gaardmand Søren Johnsen og Hustru Else Kirstine Jensen, Slagballe. Gift med efterlevende Gaardmand Andreas Kristensen (Bonde), Dauding.
37 Aar
Stedets Sognepræst.
Opslag 165. (Andrea Emanuele Johnsen begr.).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 19 Aug. 2013 med Legacy 7.5 fra Millennia