pil pil pil pil
Niels Nielsen Ballum [289]
(1817-1876)
Bodil Marie Rasmussen [292]
(1821-1902)
Søren Johnsen [290]
(1833-1912)
Else Kirstine Jensen [291]
(1828-1879)
Rasmus Peter Nielsen [188]
(1850-1894)
Andrea Emanuele Johnsen [288]
(1862-1900)

Else Kirstine Ballum Nielsen [110]
(1888-1984)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Mads Christian Bechgaard [109]

Else Kirstine Ballum Nielsen [110] 4 5

  • Født: 1 nov. 1888, Dauding, Grædstrup sg 6 7
  • Dåb: 15 nov. 1888, Dauding, Grædstrup sg 6 7
  • Ægteskab: Mads Christian Bechgaard [109] den 10 maj 1912 i Horsens klosterkirke 1 2 3
  • Død: 23 feb. 1984, Brædstrup, Ring sg i en alder af 95 år 8
  • Begravet: 17 mar. 1984, Grædstrup kirke

punkttegn   Andre navne for Else var Else Bechgaard 9 og Else Kirstine Ballum Bechgaard.8

Billede

punkttegn  Notater:

Claus' farmor.
Else var gårdmandsdatter.
Se noterne for Mads om årene 1912-1939.
Efter Mads' død boede Else en periode i Holbæk og flyttede senere til Brædstrup, hvor også søsteren Marie boede. Else boede de sidste år på plejehjem i Brædstrup.
Foto af Dauding Nygård på siden om Grædstrup sogn.

punkttegn  Dåbsnotater:

Døbt i hjemmet.

punkttegn  Begravelsesnotater:

Foto af gravstedet på siden om Grædstrup sogn.

Billede

punkttegn  Begivenheder i hendes liv:

• Fremstillet i kirken, 16 dec. 1888, Grædstrup kirke. 6 7

• Bopæl, 1888-1906, Dauding Nygaard, Grædstrup sg. 10 11 12 Matr.nr. 3a

• Bopæl, Omkr 1939-omkr 1950 (?), København. 13 Nørrebrog. 218. Nørrebrog. 183.

• Bopæl, Omkr 1950-omkr 1960 (?), Holbæk. 14 Drosselvej 2 og Kirkestræde 15.

• Var fadder: Ved barnebarnet Claus Bechgaards dåb, 10 feb. 1952, Zions Kirke, Esbjerg. 15

• Bopæl, Omkr 1960-1984, Brædstrup, Ring sg. Bredgade 15, 1. sal. Fra omkr 1980 på plejehjemmet "Søndergården", Søndergade 41.


Billede

Else blev gift med Mads Christian Bechgaard [109] [MRIN: 39], søn af Jens Christian Bechgaard [98] og Pouline Christiane Madsen [99], den 10 maj 1912 i Horsens klosterkirke.1 2 3 (Mads Christian Bechgaard [109] blev født den 3 jun. 1871 i "Søndergaard", Dybe sg 16 17, dåb den 4 jun. 1871 i Dybe kirke,16 17 døde den 8 dec. 1939 i Kommunehospitalet, København 18 19 og blev begravet den 13 dec. 1939 på Bispebjerg kirkegård 19 20.). Årsagen til hans død var Hjertelammelse/Galdeblærebetændelse.

punkttegn  Begivenheder i deres ægteskab:

• Bopæl, Ca. 1912-1919, Frederiksgade 8, Lemvig. 4 5 13 21 Om Frederiksgade: Se Østergaard-slægten.

• Bopæl, 1919-omkr 1925, De Mezas Vej 9, III tv, Aarhus. 13 22 På et tidspunkt flyttede familien fra De Mezas vej til Mejlsgade.

• Bopæl, ca .1925-ca.1927, "Søndergaard", Dybe sg. 13 23 De boede hos Mads' tvillingebror Poul.

• Bopæl, omkr 1927-omkr 1933, Holstebro. 13 24 Boede i perioden Struervej, Vestergade og Skolegade 7, st. (FT 1930).

• Bopæl, ca .1933-ca.1939, København. 13 20 25 St. Jørgens Allé 8, 2. sal. Senere Islands Brygge.

• Skifte: Efter Mads Christian Bechgaard, 24 aug. 1940, København. 9 25 Else sad i uskiftet bo efter Mads.


Billede

Kilder


1 Kirkebog for Horsens Kloster Sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1905-1919 s.124.
Ægteviede
No. 30
Ungkarl Mejeriejer Mads Christian Bechgaard, Lemvig, født i Dybe Sogn 3. Juni 1871, døbt 4. Juni 1871. Søn af Gaardejer Jens Christian Bechgaard og Hustru Pouline Madsen.
Pige Else Kirstine Ballum Nielsen, Dauding, Grædstrup Sogn, f. i Grædstrup Sogn 1. Novbr. 1888, døbt 15. Novbr. 1888. Datter af afd. Gaardmand Rasmus Peter Nielsen og afd. Hustru Andrea Emanuela Johnsen.
Forlovere:
1) Købmand L.B. Bechgaard, Lemvig
2) Particulier Zackarias Gjevertsen, Fredensgade 9
Kongebrev af 2. Maj 1912
Viet: 1912, 10. Maj
Pastor Seidelin i Klosterkirken.
Opslag 125. (Mads Christian Bechgaard & Else Kirstine Ballum Nielsen viet).

2 Vielsesattest, Mads Christian Bechgaard og Else Kirstine Ballum Nielsen (ID 109 & 110).
Vielses-Attest
Horsens Klostersogns Ministerialbog udviser, at Ungkarl Mejeriejer Mads Christian Bechgaard af Lemvig og Pige Else Kirstine Ballum Nielsen af Dauding er ægteviede i Horsens Klosterkirke den 10 Maj 1912,
hvilket attesteres i overensstemmelse med ovennævnte Ministerialbog.
Klosterkirkens Sognepræstembede Horsens, den 22 Februar 1913
(signatur)
Sognepræst.

3 Dokument, Vielsesbrev for Mads Chr. Bechgaard og Else Kirstine Ballum Nielsen.
Vi Frederik den Ottende
af Guds Naade Koge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,
Gøre vitterligt:
Efter derom allerunderdanigst indgiven Ansøgning bevilge Vi herved allernaadigst, at Else Kirstine Ballum Nielsen af Grestrup Sogn og Mejeriejer Mads Christian Bechgaard af Vor Købstad Lemvig udi Vort Land Nørre Jylland
maa, uden foregaaende Lysning fra Prædikestolen, hjemme i Huset sammenvies af hvilken Præst de det begære og dertil kunne formaa; dog skulle de med Attester bevise, at saa vel den Sognepræst, hvilken det ellers tilhørte at forrette Vielsen, som Kirkens øvrige Betjente, samt Skolen, Fattige og andre Vedkommende have erholdt deres lovlige Betaling, ligesom og Vielsen skal forrettes af en til en vis Menighed beskikket Præst, som bør staa til Ansvar for Forretningens Gyldighed i Henseende til Formen og tillige paase, at Intet befindes, som Ægteskabet lovligen kunde forhindre.
Givet i Kjøbenhavn, den 2 Maj 1912
Under Vort Kongelige Segl
Efter Kongens Befaling
P. M. V.
(signatur)
Vielsebrev for Mejeriejer Mads Christian Bechgaard og Else Kirstine Ballum Nielsen
Gebyr 33 kr. 66 Øre.
Betalt
Ringkøbing Amt d. 2 Maj 1912
(signatur)
.

4 Kirkebog for Lemvig sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1910-1918 s.39.
Fødte Mandkøn
1913
No. 6.
19 Februar
Frederiksgade 8
Jens Christian Leo Bechgaard
Mejeridirektør Mads Christian Bechgaard og Hustru Else Kirstine Ballum Nielsen (24 Aar)
20 Marts 1913
I Kirken af Hansen
Faddere:
Proprietær Carl Bechgaard og Hustru Karen (Dybe)
Købmand Laurits Buch Bechgaard (Lemvig).
Opslag 43. (Jens Christian Leo Bechgaard dåb).

5 Kirkebog for Lemvig sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1910-1918 s.98.
Fødte Mandkøn
1918
No. 25
20. April
Frederiksgade 8
Kaj Bechgaard
Mejerist Mads Christian Bechgaard og Hustru Else Kirstine Ballum Nielsen (29 Aar)
30. Juni 1918
I Johannes (Valgmenigheds) Kirke af Kjølseth
Faddere:
- Kontorist Hans Peter Hansens Hustru (Brastrup)
- Gaardejer Poul Christian Bechgaard (Dybe)
- Faderen.
Opslag 102. (Kaj Bechgaard dåb).

6 Kirkebog for Grædstrup sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1871-1889 s. 95.
Fødte Qvindekjøn
1888
Nr. 14
1ste November
Else Kirstine Ballum Nielsen
hjdøbt 15/11, f.i K.16 December
Gaardmand Rasmus Peter Nielsen og Hustru Andrea Emanuele Johnsen, Dauding
Faddere: Barnets Forældre. Gm Søren Frederik Poulsen og Hustru. Mette Marie Andrea Johnsen, Vinding. Gm Zakarias Gjevertsen, ibd.
26 Aar.
Opslag 96. (Else Kirstine Ballum Nielsen dåb).

7 Dåbsattest, Else Kirstine Ballum Nielsen (ID 110).
Daabsattest
Else Kirstine Ballum Nielsen
Dauding, Grædstrup Sogn, Thyrsting Herred, Gl. Skanderborg Amt
1888 :otteti-otte: 1ste November :den første:
Daabsdagen i Hjemmet 1888, 15de November, fremstillet i Kirken d. 16de December.
Gaardmand Rasmus Peter Nielsen og Hustru Andrea Emanuela Johnsen
Klovborg, Thyrsting og Grædstrup Pastorat, d. 12/11 1902
Overensstemmelsen med Kirkebogen bevidner
M. Hansen, Sognepræst.

8 Dokument, Boopgørelse efter Else Kirstine Ballum Bechgaard.

9 Dokument, Skifteretsattest fra Københavns Bytes Skiftekontor af 24/8 1940 vedr. skifte efter Mads Chr. Bechgaard.
Skifteretsattest.
Københavns Byrets Skifteafdelings Protokol udviser, at
Else Bechgaard, født Nielsen
hensidder i uskiftet Bo efter sin den 8. December 1939
afdøde Ægtefælle fhv. Mejeriejer Mads Christian Bechgaard.
Københavns Byrets Skiftekontor, den 24. August 1940
(signatur)

Gebyr Kr. 0.50
Stempel - 1,00
Kr. 1.50
En Krone femti Øre
Roneo nr. 44.

10 Folketælling 1890 (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Folketællinger), Grædstrup opslag 70.
(Rasmus Peter Nielsens husstand).

11 Folketælling 1901 (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Folketællinger), Grædstrup liste166.
Opslag 511. (Andreas Bondes husstand i Dauding).

12 Folketælling 1906 (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Folketællinger), Grædstrup skema 9.
Opslag 35. (Andreas Bondes husstand)..

13 Kai Bechgaards (ID 118) erindringer.

14 Kirkebog for Esbjerg, Zions sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1952-1958 (mandkøn) s.83.
Opslag 86. (Hans Bechgaard dåb).

15 Kirkebog for Esbjerg, Zions sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1946-1952 mandkøn s.241.
Fødte Mankøn
1951
No. 167
27 oktober
Fødeklinikken, Stormgade 91. Bopæl: Havnegade 90 st.
Claus Ballum Bechgaard
Inspektør Jens Christian Leo Bechgaard, 19. februar 1913 og hstr Karen Larsen, 13. marts 1920
borgl. ægtes. i Esbjerg 30. aug. 1947
1952, 10. februar
Pastor T. Linneboe i kirken
Faddere:
1. Fru Else Bechgaard, Holbæk
2. Ingeniør Oscar Nielsen, P. Gydesvej
3. Barnets moder
Meldt 7. novb. 1951. Navnet meldt 14.2.1952.
Opslag 244. (Claus Ballum Bechgaard dåb).

16 Kirkebog for Dybe sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1863-1876 s.15.
Opslag 17. (Mads Christian Bechgaard dåb).

17 Dåbsattest, Mads Christian Bechgaard (ID 109).
Daabsattest
Bechgaard, Mads Christian
Dybe Sogn, Vandfuld Herred, Ringkøbing Amt
1871, 3die Juni
Dybe Kirke
1871, 4de Juni
Gaardejer Jens Christian Bechgaard og Hustru Pouline Madsen.
Overensstemmelse med ministerialbogen bevidnes
Dybe-Ramme Pastorat, 12. juli 1932
Karlo Fisker, sognepræst.

18 Kirkebog for København Maria sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1930-1944 s.102.
Døde Mandkøn
1939
No. 35
1939, 8. December, Kommunehospitalet
1939, 13. December, Bispebjerg Kirkegaard
Mads Christian Bechgaard
Fhv. Mejeriejer. St. Jørgens Allé 8, 2. sal. Gift med Else Kirstine Ballum født Nielsen. Født i Dybe Sogn 3. Juni 1871. Søn af Gaardejer Jens Christian Bechgaard og Hustru født Madsen.
68 Aar
Provst Schousboe
Att. fra København Skifteret 8/12 1939.
Opslag 105. (Mads Christian Bechgaard begr).

19 Københavns Stadsarkiv: Begravelsesprotokoller, 1939 nr. 5950, Mads Christian Bechgaard.

20 Kirkebog for København Maria sogn (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Kirkebøger), 1930-1944 s.102.
Døde Mandkøn
1939
No. 35
1939, 8. December, Kommunehospitalet
1939, 13. December, Bispebjerg Kirkegaard
Mads Christian Bechgaard
Fhv. Mejeriejer. St. Jørgens Allé 8, 2. sal. Gift mmed Else Kirstine Ballum født Nielsen. Født i Dybe Sogn 3. Juni 1871. Søn af Gaardejer Jens Christian Bechgaard og Hustru født Madsen.
68 Aar
Provst Schousboe
Att. fra København Skifteret 8/12 1939.
Opslag 105. (Mads Christian Bechgaard begr).

21 Folketælling 1916 (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Folketællinger), Lemvig, Frederiksgade, skema 84.
Opslag 45. (Mads Chr. Bechgaards husstand).

22 Folketælling 1921 (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Folketællinger), Aarhus, de Mezasvej, skema 361.
Opslag 20. (M.C. Bechgaards husstand)..

23 Folketælling 1925 (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Folketællinger), Dybe opslag 8.
(Poul Kristian Bechgaards husstand i Nygaard, Dybe).

24 Folketælling 1930 (Rigsarkivet, Arkivalieronline: Folketællinger), Holstebro Skolegade ulige nr. opslag 23.
(Mads Chr. Bechgaards husstand).

25 Dokument, Opgørelse over fællesboet efter Mads Chr. Bechgaards død.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 17 feb. 2016 med Legacy 8.0 fra Millennia